Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15456/2019
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M és M Építőipari Szolgálató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorányi Gábor
Telefon: +36 17811510
E-mail: zoranyi.gabor@ppke.hu
Fax: +36 14297293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PPKE Esztergom vegyi fülkék szellőzése
Hivatkozási szám: EKR000287902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PPKE Esztergom vegyi fülkék szellőzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45223210-1
45262300-4
45262650-2
45310000-3
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Esztergom, Majer István utca 1-3. épületben lévő flukidikai laboratóriumban található 2 db szabvány szerinti vegyi fülke és 2 db vegyszerszekrény egyedi elszívásának kialakítása 4 db csőventillátorral, az épületből való kivezetése a szükséges födémáttörésekkel. Az épületből való kivezetésnél a 21 m2 alapterületű légudvar burkolatának teljes felújítása. A szabadban vezetett légcsatornák és a tető fölötti elburkolás megfogatásához szükséges acélszerkezet építése. A légutánpótlást biztosító légkezelő telepítése (V=2060m3/h), 1 db négyszög kmt-ű tűzcsappantyú beépítése, a fűtő kalorifer megtáplálásának kiépítése a kazánházból, a friss levegő bevezetéshez szükséges légcsatornák szerelése, ennek nyomvonalán fal- és födémáttörések kialakítása. Az elszívó ventillátorok, a légkezelő, a motoros keverőszelep egység és a fűtési keringető szivattyú elektromos megtáplálása. (A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12174 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PPKE Esztergom vegyi fülkék szellőzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M és M Építőipari Szolgálató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27518797
Postai cím: Zöldfa Utca 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: mmkft2085@gmail.com
Telefon: +36 309427144
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26330513
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25284340
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45223210-1
45262300-4
45262650-2
45310000-3
45331000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Esztergom, Majer István utca 1-3. épületben lévő flukidikai laboratóriumban található 2 db szabvány szerinti vegyi fülke és 2 db vegyszerszekrény egyedi elszívásának kialakítása 4 db csőventillátorral, az épületből való kivezetése a szükséges födémáttörésekkel. Az épületből való kivezetésnél a 21 m2 alapterületű légudvar burkolatának teljes felújítása. A szabadban vezetett légcsatornák és a tető fölötti elburkolás megfogatásához szükséges acélszerkezet építése. A légutánpótlást biztosító légkezelő telepítése (V=2060m3/h), 1 db négyszög kmt-ű tűzcsappantyú beépítése, a fűtő kalorifer megtáplálásának kiépítése a kazánházból, a friss levegő bevezetéshez szükséges légcsatornák szerelése, ennek nyomvonalán fal- és födémáttörések kialakítása. Az elszívó ventillátorok, a légkezelő, a motoros keverőszelep egység és a fűtési keringető szivattyú elektromos megtáplálása. (A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24926388
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M és M Építőipari Szolgálató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27518797
Postai cím: Zöldfa Utca 1
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: mmkft2085@gmail.com
Telefon: +36 309427144
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26330513
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 7.1 pontja a következők szerint módosul:
7.1 „Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen 22.660.353.- Ft + az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXXVII. törvény alapján számított 27 % ÁFA, (azaz bruttó 28.778.648,- Ft) összegű vállalkozási díj illeti meg. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a, vagyis nettó 2.266.035,- Ft (azaz nettó Kétmillió-kétszázhatvanhatezer-harmincöt forint). + 27 % ÁFA (azaz bruttó 2 877.685,- Ft). A vállalkozási díj a Szerződés teljesítésének határidejére prognosztizált egyösszegű átalányár (a továbbiakban: átalányár).”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során a belső udvar padlószerkezetének bontásakor vált ismertté, hogy a födém nem a terveken feltételezettek szerinti, ugyanis a lejtést korábban magával a tartószerkezettel oldották meg. Az eltérés következtében a tervezett rétegrend elhelyezésére nincs elegendő hely, ezért új rétegrend kialakítása szükséges. Az előre nem látható műszaki ok miatt szükséges változtatás miatt a költségvetésben elmaradó tételek keletkeztek. Megállapíthatóvá vált továbbá, hogy a tervben szereplő pillangószelepek elhelyezéséhez a ténylegesen rendelkezésre álló hely nem megfelelő. Mivel az integrált tányérszelepek betöltik a szabályozó szeepet, így a p.szelepek elhagyhatóak. A Megrendelő a műszaki ellenőr javaslata alapján szükségesnek tartotta továbbá, hogy a Vállalkozó a légkezelőt HMI Profi vezérlő típusú szabályozó egységgel szerelje. A módosítással a változás nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25284340 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24926388 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Szerződés módosítása körében a Felek - a 141. § (3) bekezdés figyelembe vételével - a 141. § (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazzák, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés értékének változásával jár, a változás nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben