Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15490/2019
CPV Kód:45212500-1
Ajánlatkérő:Rudabánya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3733 Rudabánya, Rákóczi út 32., Hrsz.: 870/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZAVA Építész és Épületgépész Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rudabánya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29106273
Postai cím: Gvadányi Út 47
Város: Rudabánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3733
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szobota Lajos Polgármester
Telefon: +36 48568216
E-mail: polghivrudabanya@t-online.hu
Fax: +36 48568214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rudabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés fejlesztése Rudabányán.
Hivatkozási szám: EKR000842572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212500-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közétkeztetés fejlesztése Rudabányán (Főbb, irányadó műszaki meghatározások)
Építészet:
Egy megbővített, 500 adagos főzőkonyha, és étkező kerül kialakításra, a funkcionálisan kapcsolódó helységek csoportjával. Az átalakítási, felújítási feladatok bontási, illetve hagyományos építőipari munkanemeket, valamint konyhatechnológiai gépek beépítését tartalmazzák.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
A gazdasági bejáratok, és a személyforgalom bejárati helyei nem változnak. Az épület homlokzatai és tömegalakítása változatlan formában megmarad.
Gépészet:
Villamos szerelés
Meglévő villamos ellátó rendszer visszabontása. Új elosztó tábla elhelyezése szerelvényekkel. Új kisfeszültségű elosztó hálózat kiépítése, világító testek felszerelése, szerelvények, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, leválasztó kapcsoló felszerelése.
Érintésvédelmi mérések készítése és annak dokumentálása.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Hideg melegvíz szerelés
Meglévő hideg-melegvíz hálózat visszabontása, szerelvények leszerelése. Új hidegvíz és melegvíz hálózat kiépítése a konyhatechnológiai fogyasztó helyekhez, vízvételi helyekhez, ötrétegű műanyag vezetékből. Elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése készülékek flexibilis bekötése. Nyomáspróba elvégzése, annak dokumentálása.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Gázszerelési munkák
Meglévő gázellátó rendszer átalakítása, mérőkötések átalakítása, reteszelő mágnesszelep beépítése. Elzáró szerelvény bekötése, gázmérő óra cseréje nagyobb teljesítményűre, ehhez kapcsolódó nyomásszabályzó és szűrő beépítése. Nyomás és tömörségi vizsgálat elvégzése, annak dokumentálása. Gázfogyasztó készülékek bekötése beüzemelése.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Engedélyezési terv készítés, EPH kiépítése dokumentálása.
Szennyvízellátás
Meglévő szennyvízvezeték visszabontása, új alapvezeték kiépítése KG PVC csőből, padlóösszefolyók elhelyezése, vízelvezetési csatlakozások kialakítása. Víztartási és tömörségi vizsgálat elvégzése, annak dokumentálása.
Mennyiségi és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Fűtésszerelési munkák
Meglévő fűtési rendszer átvizsgálása a szükséges radiátorok áthelyezése, rendszer átmosatása, feltöltése próbafűtés elvégzése.
Mennyiségi és db számok árazatlan költségvetés szerint
Elszívási és légtechnikai szerelés
Új légtechnikai hálózat kiépítése elszívó ernyők elhelyezése, hálózatba kötése, oldal és tetőventilátorok elhelyezése, elszívó csőrendszer kiépítése, teljeskörű beüzemelése.
Mennyiségi és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Részletek az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35294791 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés fejlesztése Rudabányán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3733 Rudabánya, Rákóczi út 32., Hrsz.: 870/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közétkeztetés fejlesztése Rudabányán (Főbb, irányadó műszaki meghatározások)
Építészet:
Egy megbővített, 500 adagos főzőkonyha, és étkező kerül kialakításra, a funkcionálisan kapcsolódó helységek csoportjával. Az átalakítási, felújítási feladatok bontási, illetve hagyományos építőipari munkanemeket, valamint konyhatechnológiai gépek beépítését tartalmazzák.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
A gazdasági bejáratok, és a személyforgalom bejárati helyei nem változnak. Az épület homlokzatai és tömegalakítása változatlan formában megmarad.
Gépészet:
Villamos szerelés
Meglévő villamos ellátó rendszer visszabontása. Új elosztó tábla elhelyezése szerelvényekkel. Új kisfeszültségű elosztó hálózat kiépítése, világító testek felszerelése, szerelvények, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, leválasztó kapcsoló felszerelése.
Érintésvédelmi mérések készítése és annak dokumentálása.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Hideg melegvíz szerelés
Meglévő hideg-melegvíz hálózat visszabontása, szerelvények leszerelése. Új hidegvíz és melegvíz hálózat kiépítése a konyhatechnológiai fogyasztó helyekhez, vízvételi helyekhez, ötrétegű műanyag vezetékből. Elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése készülékek flexibilis bekötése. Nyomáspróba elvégzése, annak dokumentálása.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Gázszerelési munkák
Meglévő gázellátó rendszer átalakítása, mérőkötések átalakítása, reteszelő mágnesszelep beépítése. Elzáró szerelvény bekötése, gázmérő óra cseréje nagyobb teljesítményűre, ehhez kapcsolódó nyomásszabályzó és szűrő beépítése. Nyomás és tömörségi vizsgálat elvégzése, annak dokumentálása. Gázfogyasztó készülékek bekötése beüzemelése.
Mennyiségek és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Engedélyezési terv készítés, EPH kiépítése dokumentálása.
Szennyvízellátás
Meglévő szennyvízvezeték visszabontása, új alapvezeték kiépítése KG PVC csőből, padlóösszefolyók elhelyezése, vízelvezetési csatlakozások kialakítása. Víztartási és tömörségi vizsgálat elvégzése, annak dokumentálása.
Mennyiségi és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Fűtésszerelési munkák
Meglévő fűtési rendszer átvizsgálása a szükséges radiátorok áthelyezése, rendszer átmosatása, feltöltése próbafűtés elvégzése.
Mennyiségi és db számok árazatlan költségvetés szerint
Elszívási és légtechnikai szerelés
Új légtechnikai hálózat kiépítése elszívó ernyők elhelyezése, hálózatba kötése, oldal és tetőventilátorok elhelyezése, elszívó csőrendszer kiépítése, teljeskörű beüzemelése.
Mennyiségi és db számok az árazatlan költségvetés szerint.
Részletek az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)  20
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítés kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár - Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 66/2019 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetés fejlesztése Rudabányán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZAVA Építész és Épületgépész Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64170611
Postai cím: Élmunkás Út 15/A
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
E-mail: szavakft@gmail.com
Telefon: +36 704096167
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11065807205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35307799
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35294791
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZAVA Építész és Épületgépész Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64170611
Postai cím: Élmunkás Út 15/A
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11065807205

Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772205

Hivatalos név: Hódos Épker Kereskedelmi Építőipari, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26654515
Postai cím: Sárli Telep
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14784675205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges