Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15499/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Börcs 097/3 és 09/3 helyrajzi számú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Börcsi pihenőhely szennyvízcsatornára rákötése
Hivatkozási szám: EKR000464112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Börcsi pihenőhely szennyvízcsatornára rákötése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Börcs 097/3 és 09/3 helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az M1 autópálya 134+700 km szelvényében található Börcsi kétoldali egyszerű pihenő szennyvízcsatornára történő rákötése Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek (rajzok, műszaki leírások, költségvetési kiírások) alapján.
Az elvégzendő munkák főbb mennyiségei az alábbiak:
Építendő összesen:
SZNY-1-0-0 2558 m D 110/PE80-SDR 17
Daraboló akna 1 db
Átemelő akna 1 db
Szerelvény akna 1 db
Mérő akna 1 db
Csatlakozó akna (mérő akna) 1 db
Az átemelő napi kapacitása: 10 m3/d
Tervezői megbízás alapján a kiviteli tervdokumentáció kitér a jelenleg üzemelő szennyvízkezelő berendezés és szikkasztómező felszámolására, elbontására, azonban a meglévő szennyvízkezelő rendszer elbontása nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát.
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumetumok részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05846 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Börcsi pihenőhely szennyvízcsatornára rákötése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: bartal@vidra.hu
Telefon: +36 209243262
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96510499
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89542737
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45232400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Börcs 097/3 és 09/3 helyrajzi számú ingatlanok.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az M1 autópálya 134+700 km szelvényében található Börcsi kétoldali egyszerű pihenő szennyvízcsatornára történő rákötése Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek (rajzok, műszaki leírások, költségvetési kiírások) alapján.
Az elvégzendő munkák főbb mennyiségei az alábbiak:
Építendő összesen:
SZNY-1-0-0 2558 m D 110/PE80-SDR 17
Daraboló akna 1 db
Átemelő akna 1 db
Szerelvény akna 1 db
Mérő akna 1 db
Csatlakozó akna (mérő akna) 1 db
Az átemelő napi kapacitása: 10 m3/d
Tervezői megbízás alapján a kiviteli tervdokumentáció kitér a jelenleg üzemelő szennyvízkezelő berendezés és szikkasztómező felszámolására, elbontására, azonban a meglévő szennyvízkezelő rendszer elbontása nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát.
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumetumok részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 141
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93552069
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226731
Postai cím: Bálint M. Utca 100.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
E-mail: bartal@vidra.hu
Telefon: +36 209243262
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96510499
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Az Eredeti Szerződés 3.2. pontja az alábbiakat rögzíti az időbeli hatály kapcsán:
3.2. A szerződés időtartama 120 nap + 15 nap műszaki átadás-átvétel. A Vállalkozó készre jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 120. nap (figyelemmel azonban a 3.5. pontra).
Felek az Eredeti Szerződés 3.2. pontjában foglaltakat az alábbi szövegre módosítják:
3.2. A szerződés időtartama 141 nap + 15 nap műszaki átadás-átvétel. A Vállalkozó készre jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 141. nap (figyelemmel azonban a 3.5. pontra).

2.2. Az Eredeti Szerződés 4.1. pontja az alábbiakat rögzíti a vállalkozói díj kapcsán:
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 89.542.737,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcvankilencmillió-ötszáznegyvenkettőezer-hétszázharminchét forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
Felek az Eredeti Szerződés 4.1. pontjában foglaltakat az alábbi szövegre módosítják:
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 93.552.069,- Ft + ÁFA, azaz Kilencvenhárommillió-ötszázötvenkettőezer-hatvankilenc forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az indokolás a "VII. szakasz: Kiegészítő információk" résznél található a karakterkorlát miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89542737 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 93552069 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően rögzítik az alábbi, az Eredeti Szerződésben található időbeli hatály módosításával összefüggő körülményeket:
„Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel az Eredeti Szerződésben lévő időbeli hatály változása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) A jelen módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjának, figyelemmel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették lehetővé, amelyeket Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre.
A Szerződésmódosítás műszaki-szakmai indokaként Felek az alábbiakat rögzítik:
Vállalkozó a szennyvízcsatorna kivitelezése során szembesült azzal, hogy a kiviteli terv szerinti 2+558 végszelvényben nem található meg az Abda-Börcs NA150 szennyvíz nyomóvezeték, melyre rá kell kötnie a pihenőhelyhez tartozó vezetéket.
Vállalkozó a végszelvény környezetében kutatóárkokkal próbálta felderíteni a szennyvíznyomóvezeték nyomvonalát. A kutatást nehezítette, hogy a terv szerinti végszelvény környezetében található az M1 autópálya 132+131 km szelvényében lévő Abda-Börcs összekötőút átvezetés. A megtalált szennyvíz nyomóvezeték a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területén, az Abda-Börcs összekötőút hídjának nem a nyugati, hanem a keleti oldalán fut a kiviteli terv adataival ellentétben. A befogadó nyomóvezetékre történő csatlakozáshoz további 50 m vezeték fektetése szükséges, valamint az épülő szennyvízvezeték átvezetése vált szükségessé a fent említett híd földművében. A fenti munkálatok miatt többletköltségek merültek fel, amelyek a Szerződésmódosítás mellékletét képező táblázatokban (1. sz. melléklet: Költségtáblázatok), valamint a módosított műszaki leírásban (2. sz. melléklet: Módosított műszaki leírás) kerültek részletesen kimutatásra.
A nyomóvezeték keresésére fordított idő, illetve az elvégzendő többletmunka további időszükséglete indokolja a készre jelentési határidő, azaz a szerződés hatályának módosítását. Ezenfelül a teljeskörű kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges a vállalkozói díj módosítása.
Jól látható tehát, hogy a módosítás oka olyan szerződéskötést követően felmerült objektív külső körülmény, amelyet Megrendelő, mint ajánlatkérő a legnagyobb gondossággal sem láthatott előre.
b) A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjának, figyelemmel arra, hogy az időbeli hatály módosítása nem érinti a szerződés általános jellegét (a Börcsi pihenő szennyvízcsatornára történő rákötése építési beruházási munkálatainak teljes körű kivitelezése).
c) A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának, figyelemmel arra, hogy a jelen pont szerinti módosítás (4.009.332 Ft) nem haladja meg az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át (44.771.368 Ft).
Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik az alábbi, az Eredeti Szerződésben található vállalkozói díj módosításával összefüggő körülményeket:
Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosítása és a vállalkozói díj megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Eredeti Szerződésben foglalt vállalkozói díjnak a növekedése nem éri el az uniós értékhatárt; [A Kbt. 141 § (2) a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozó uniós értékhatár a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 15. § (5) bekezdése alapján közzétett tájékoztatója (KÉ 2019. évi 9. szám, 2019. január 14.) alapján 68.655.860 Ft (221.000 EUR)].
b) az Eredeti Szerződés foglalt vállalkozói díjnak a növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 15 %-át, mert a 89.542.737,-Ft keretösszeg 15 %-os növekedése 8.954.273,-Ft lenne, viszont az Eredeti Szerződésben foglalt vállalkozói díjnak a megnövelt értéke 93.552.069,-Ft, ami 4.009.332,-Ft–os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti összeghez.
c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (az Eredeti Szerződés célja a szerződés tárgyában meghatározott pihenőhellyel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése), és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a munkálatok feltételei nem változtak.
4.2. Felek a Kbt. 141. § (3) bekezdésével összefüggésben rögzítik, hogy Ajánlatkérő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárását, a meghatározott becsült érték alapján, nemzeti eljárásrendben indította és folytatta le, mely eljárási szabályok a szerződésmódosítást követő becsült értékre tekintettel is jogszerűek és alkalmazandók lettek volna. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során alkalmazott eljárásrend megfelelt a szerződésmódosítást követő megnövekedett érték alapján meghatározott becsült értéknek. Továbbá Felek leszögezik, hogy a szerződésmódosítást előidőző körülmények nem befolyásolták volna az eljárás eredményét.
Ezen indokok alapján a Feleknek az Eredeti Szerződés ellenértékének módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben