Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15586/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Balassagyarmati Tankerületi Központ
Teljesítés helye:3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.;3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.;3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmati Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18821307
Postai cím: Rákóczi fejedelem Útja 17
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Varsányi Hunyadi Mátyás Ált. Iskola fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000394462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÉPÜLETRÉSZEK BONTÁSA: A jelenlegi tornaszoba elavult, ezért bontása indokolt. A kazánház elavult, a bővítés többlet igényét nem tudja kiszolgálni, kedvezőtlen elhelyezkedése, új kazánház építése miatt lebontása indokolt. Az iskola tornaszertára kicsi, a tetőterében lévő iroda szűkös, a lépcső nem tehető akadálymentessé, elhelyezkedése az új funkciókra is alkalmatlan ezért ezen épületrész bontása is indokolt. A telek legfeljebb 30 %-os beépítettségét csak az iskola emelet ráépítésével lehet biztosítani, emelet fölötti részleges tetőtérbeépítéssel, ezért a jelenlegi tetőtér beépítést és a teljes épületen a tetőszerkezetet el kell bontani.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ KORSZERŰSÍTÉSE: Az általános iskola meglévő épületrészének korszerűsítése (aljzatbeton, vízszigetelés, padló és fal hőszigetelés, nyílászárók beépítése, padló és fal burkolatok, válaszfalak, teherhordó fal befalazások, vakolatjavítások, festés-mázolás, épületgépészeti vezetékek és berendezések, épületvillamossági vezetékek és berendezések) miatt szükséges munkálatok: Pinceszint: Az épület pince szintjén lévő informatika terem helyén a fizikai dolgozók nemenként elkülönített szociális helyiségei, karbantartó helyiség, általános raktár és takarítószer tároló alakítandó ki. Szükséges munkák: szakipari munkák (válaszfalak, vakolatok, burkolatok, nyílászárók, felületképzések, utólagos hőszigetelések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, szellőzés), rész épületvillamosság. Rákóczi úti épületrész földszintje: Az épület földszintjén, a Rákóczi úti épületrészen meglévő helyiségek (001-012 számú, kivéve 006, 007) korszerűsítése, felújítása, vizesblokkok szellőzése. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal építés, acél födém építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző építés. Szécsényi úti épületrész földszintje: Az épület földszintjén, a Szécsényi úti épületrészen meglévő helyiségek (013-025, 048, 041-045) korszerűsítése, felújítása, vasbeton födém lemez építés, lépcsőszerkezet építése, teherhordó fal befalazások, felvonó építés, vizesblokk szellőztetés. Szükséges munkák: szerkezeti és szakipari munkák (aljzatbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, áthidalók építése, teherhordó fal és válaszfal építés, vasbeton lépcső, zsaluzás, alapozás, vasbeton födém építés, nyílászárók, padló és falburkolatok, felületképzések), épületgépészet (fűtés, víz-csatorna, és vizesblokk szellőztetés), rész épületvillamosság és tűzjelző, illetve felvonó.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZEK ÉPÍTÉSE AZ ÉPÜLET FÖLDSZINTI BŐVÍTÉSÉVEL: Kiszolgáló helyiségek építése a tornateremhez: Az épület földszinti bővítésével kialakítandó, tornatermet kiszolgáló és egyéb új helyiségek építése. Szükséges munkák: teljes szerkezetépítés és szakipar,épületgépészeti munkák, épületvillamosság és tűzjelző rendszer. Tornaterem építés: Új tornaterem építése a hőszigetelt, téglaszerkezetű raktárcsarnok fajlagos költségével számolva. Szükséges munkák: szerkezetépítés, szakipar, épületgépészet.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET EMELET RÁÉPÍTÉSÉVEL: Új emeleti tantermek és szaktantermek, illetve kiszolgáló helyiségek és vizesblokk építése. Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ KIALAKÍTÁSA AZ ÉPÜLET TETŐTÉR RÉSZ BEÉPÍTÉSÉVEL: Új tetőtéri helyiségek építése tanári helyiséggel, irodákkal, vizesblokkal, gépészeti helyiséggel.
Szükséges munkák: szerkezetépítés és szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, tűzjelző, felvonó építés.
TORNÁCOK, RÁMPÁK ÉPÍTÉSE.
KÜLSŐ MUNKÁK: 16x30 m méretű öntött gumi gyakorlópálya kialakítás. Iskolaudvar felújítása (térkő bontás-építés, salakpálya betonszegély-acéloszlop-fémháló bontás, csapadékvízelvezetés, tereprendezés). Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés. Szórt burkolatú út, parkoló kialakítása, gyalogos út építése. 2 db tűzcsap kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolaépület felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztéssel (bővítéssel, átalakítással, felújítással) tervezett helyiségek:
Pinceszínt: 01 karbantartó helyiség: 18,15 m2 lapburkolat, 02 általános raktár: 18,00 m2 lapburkolat, 03 folyosó 11,54 m2 lapburkolat, 04 zuhanyozó 2,32 m2 lapburkolat, 05 előtér: 1,37 m2 lapburkolat, 06 wc: 1,52 m2 lapburkolat, 07 női öltöző: 3,91 m2 lapburkolat, 08 előtér: 2,16 m2 lapburkolat, 09 wc: 1,44 m2 lapburkolat, 10 férfi öltöző: 3,44 m2 lapburkolat, 11 zuhanyozó: 1,44 m2 lapburkolat, 12 takarítószer tároló: 1,87 m2 lapburkolat (3,87 m2), 13 lépcsőtér: 5,38 m2 lapburkolat
Földszint: 001 tanterem: 52,80 m2 PVC, 002 tanterem: 52,27 m2 PVC, 003 fiú wc: 4,59 m2 lapburkolat, 004 piszoár: 7,57 m2 lapburkolat, 005 fiú mosdó: 4,24 m2 lapburkolat, 007A előtér: 8,33 m2 lapburkolat, 008 leány mosdó: 5,55 m2 lapburkolat, 009 leány wc: 11,72 m2 lapburkolat, 010 aula: 53,97 m2 lapburkolat, 010A közlekedő: 13,38 m2 lapburkolat, 011 porta: 3,57 m2 lapburkolat, 012 szélfogó: 8,28 m2 lapburkolat, 013 folyosó: 45,64 m2 lapburkolat, 014 folyosó: 44,93 m2 lapburkolat, 015 folyosó: 35,39 m2 lapburkolat, 016 tálaló: 7,81 m2, lapburkolat, 017 tanterem: 53,22 m2 PVC, 018 tanterem: 53,82 m2 PVC, 019 tanterem: 51,43 m2 PVC, 020 tanterem: 51,43 m2 PVC, 021 lépcsőház: 14,48 m2 lapburkolat (27,68 m2), 022 tanterem: 50,83 m2 PVC, 023 tanterem: 52,30 m2 PVC, 024 leány (AM) zuhanyozó 10,16 m2: lapburkolat, 025 leány (AM) mosdó: 11,20 m2 lapburkolat,
Földszint: 025A takarítószer tároló: 1,03 m2 lapburkolat, 041 leány (AM) öltöző: 29,81 m2 lapburkolat, 042 előtér: 3,68 m2 lapburkolat, 043 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 044 előtér: 3,68 m2 lapburkolat, 045 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 048 lift: 2,82 m2, 049 tornác: 9,89 m2, agyálló lapburkolat, 050 tornác: 13,26 m2 fagyálló lapburkolat, 051 tornác: 20,21 m2 fagyálló lapburkolat
Emeleti színt: 101 tanterem: 52,80 m2 PVC, 102 AM wc: 4,62 m2 lapburkolat, 103 folyosó: 34,18 m2 lapburkolat, 104 tanterem: 52,21 m2 PVC, 105 lépcsőház: 41,73 m2 lapburkolat, 106 szertár: 14,58 m2 sav-kopásálló PVC, 107 technika szaktanterem: 52,09 m2 sav-kopásálló PVC, 108 folyosó: 44,74 m2 lapburkolat, 109 szertár: 18,12 m2 sav-kopásálló PVC, 110 természettud. szaktanterem: 71,28 m2 sav-kopásálló PVC, 111 szertár: 18,12 m2 sav-kopásálló PVC, 112 folyosó: 38,18, m2 lapburkolat, 113 tanterem: 51,49 m2 PVC,
Emeleti színt: 114 tanterem: 51,49 m2 PVC, 115 lépcsőház: 33,47 m2 lapburkolat, 116 folyosó: 18,52 m2 lapburkolat, 117 egyéni fejlesztő: 24,99 m2 PVC, 118 szertár: 20,32 m2 PVC, 119 takarítószer tároló: 2,08 m2 lapburkolat, 120 öltöző: 2,08 m2 lapburkolat, 121 ének-zene szaktanterem: 76,65 m2 kopásálló PVC, 122 rajz-művészet szaktanterem: 72,96 m2 sav-kopásálló PVC, 123 szertár: 18,21 m2 sav-kopásálló PVC, 124 szertár: 18,21 m2 sav-kopásálló PVC, 125 fiú wc: 6,83 m2 lapburkolat, 126 piszoár: 9,20 m2 lapburkolat, 127 AM wc: 4,75 m2 lapburkolat, 128 mosdó: 2,99 m2 lapburkolat, 129 mosdó: 2,90 m2 lapburkolat, 130 leány wc: 16,96 m2 lapburkolat, 131 számítástech.-nyelvi szaktt.: 72,96 m2 lapburkolat
132 lift: 2,82 m2, 133 erkély: 5,22 m2 fapalló, 134 erkély: 5,22 m2 fapalló
Tetőtéri színt: 201 tanári szoba: 67,96 m2 PVC 75,42 m2, 202 lépcsőház: 30,30 m2 lapburkolat, 203 iroda: 19,52 m2 PVC 21,75 m2, 204 iroda: 27,66 m2 PVC 30,83 m2, 205 előtér: 16,25 m2 lapburkolat 18,27 m2, 206 AM wc: 7,71 m2 lapburkolat, 207 közlekedő: 9,46 m2 lapburkolat, 208 takarítószer tároló: 4,23 m2 lapburkolat, 209 teakonyha: 17,80 m2 lapburkolat 26,16 m2, 210 wc: 3,15 m2 lapburkolat, 210A mosdó: 1,52 m2 lapburkolat, 211 gépészeti helyiség 55,05 m2 lapburkolat, 212 lift: 2,82 m2
Épület hasznos alapterület, tornáccal: 2092,09 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok
3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1 munkanap min.

II.2.1)
Elnevezés: Tornaterem építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
006 AM. wc: 4,73 m2 lapburkolat, 007 folyosó 25,67 m2 lapburkolat, 015A folyosó: 23,90 m2 lapburkolat, 026 orvosi szoba: 18,16 m2 lapburkolat, 027 előtér: 1,47 m2 lapburkolat, 028 wc: 1,47 m2 lapburkolat, 029 folyosó: 10,54 m2 lapburkolat, 030 tanári öltöző: 10,14 m2 lapburkolat, 031 zuhanyozó: 2,57 m2 lapburkolat, 032 előtér: 1,92 m2 lapburkolat, 033 fiú zuhanyozó: 7,09 m2 lapburkolat, 034 fiú mosdó: 5,30 m2 lapburkolat, 035 fiú öltöző 23,11 m1 lapburkolat, 036 mosdó: 2,84 m2 lapburkolat, 037 wc: 1,55 m2 lapburkolat, 038 wc: 1,55 m2 lapburkolat, 039 mosdó: 2,02 m2 lapburkolat, 040 szertár: 61,37 m2 lapburkolat, 046 tornaterem: 600, 00 m2 sportburkolat, 047 szélfogó: 5,90 m2 lapburkolat
Hasznos alapterület: 811,3 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1 munkanap min.

II.2.1)
Elnevezés: Iskolaudvar felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3178 Varsány, Szécsényi út 1. hrsz: 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 16x30 m méretű öntött gumi burkolatú gyakorlópálya kialakítás: 576 m2 Multifunkcionális sportburkolat kiépítése, 92 m Süllyesztett szegély, 70 db rácsos folyóka beépítése,
• Iskolaudvar felújítása: 30m3 beton akna, kerítés bontása, 54 m Betonfolyóka készítése, 144 m kerítés építése tartozékokkal, 2 db Kapubejáró híd építése, 400 m2 Szórt útalap készítése, 540 m2 Térkő burkolat bontása, 250 m2 Térburkolat készítése, 74 db rácsos folyóka beépítése,
• Zöldfelület fejlesztés, növénytelepítés:364 db évelő növény telepítése, 3000 m2 gyepesítés
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00006
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hó max. 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1 munkanap min.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08965 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Iskolaépület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 367 253 365.- Ft
Nettó ajánlati ár: 688 470 713.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 321 217 348.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 407 946 032.- Ft
2. rész Tornaterem építése:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 133 209 721.- Ft
Nettó ajánlati ár: 241 975 738.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 108 766 017.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 138 132 842.- Ft
3. rész Iskolaudvar felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 25 072 347.- Ft
Nettó ajánlati ár: 53 330 665.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 28 258 318.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 35 888 064.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 458 241 683.- Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 581 966 937.- Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 87,2 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Javaslat az eljárás eredményére:
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
1. rész – Iskolaépület felújítása becsült értéke: 367 253 365 Ft
2. rész – Tornaterem felújítása becsült értéke: 133 209 721 Ft
3. rész – Iskolaudvar felújítása becsült értéke: 25 072 347 Ft
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet. A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek javasolja a közbeszerzési eljárást.
Az eredménytelenség indoka:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Tornaterem építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 367 253 365.- Ft
Nettó ajánlati ár: 688 470 713.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 321 217 348.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 407 946 032.- Ft
2. rész Tornaterem építése:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 133 209 721.- Ft
Nettó ajánlati ár: 241 975 738.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 108 766 017.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 138 132 842.- Ft
3. rész Iskolaudvar felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 25 072 347.- Ft
Nettó ajánlati ár: 53 330 665.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 28 258 318.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 35 888 064.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 458 241 683.- Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 581 966 937.- Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 87,2 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Javaslat az eljárás eredményére:
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
1. rész – Iskolaépület felújítása becsült értéke: 367 253 365 Ft
2. rész – Tornaterem felújítása becsült értéke: 133 209 721 Ft
3. rész – Iskolaudvar felújítása becsült értéke: 25 072 347 Ft
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet. A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek javasolja a közbeszerzési eljárást.
Az eredménytelenség indoka:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Iskolaudvar felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezetvizsgálat:
1. rész Iskolaépület felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 367 253 365.- Ft
Nettó ajánlati ár: 688 470 713.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 321 217 348.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 407 946 032.- Ft
2. rész Tornaterem építése:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 133 209 721.- Ft
Nettó ajánlati ár: 241 975 738.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 108 766 017.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 138 132 842.- Ft
3. rész Iskolaudvar felújítása:
TSZ-ben építési beruházásra előirányzott nettó fedezet: 25 072 347.- Ft
Nettó ajánlati ár: 53 330 665.- Ft
Hiányzó nettó forrás: 28 258 318.- Ft
Hiányzó bruttó forrás: 35 888 064.- Ft
Összes hiányzó nettó forrás: 458 241 683.- Ft
Összes hiányzó bruttó forrás: 581 966 937.- Ft
A benyújtott ajánlatok – mindhárom részajánlat tekintetében - tehát jóval meghaladják a rendelkezésre álló fedezet nagyságát. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet 5. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a Kedvezményezett (Tankerület) a támogatási szerződés módosítását abban az esetben kezdeményezheti, illetve kaphat plusz forrást, ha a költségnövekmény mértéke nem éri el az eredeti támogatási összeg 30 %-át – ez a szám jelen esetben + 87,2 % - , amennyiben ezt meghaladja a támogatás módosítása elutasításra kerül.
Javaslat az eljárás eredményére:
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
1. rész – Iskolaépület felújítása becsült értéke: 367 253 365 Ft
2. rész – Tornaterem felújítása becsült értéke: 133 209 721 Ft
3. rész – Iskolaudvar felújítása becsült értéke: 25 072 347 Ft
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § (4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet. A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek javasolja a közbeszerzési eljárást.
Az eredménytelenség indoka:
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás – mindhárom rész tekintetében - eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges