Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15621/2019
CPV Kód:42900000-5
Ajánlatkérő:Dobos László
Teljesítés helye:4700-Mátészalka, Ipari út 8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"AUTÓPRESS" Gépjármű és Alkatrész Forgalmazó és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dobos László
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31683751
Postai cím: Búza Utca 11.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
Telefon: +36 209350914
E-mail: dobosmeh@freemail.hu
Fax: +36 44502691
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dobosmeh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékfeldolgozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műanyag hulladék feldolgozása a Dobos Méh telepen
Hivatkozási szám: EKR000654492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műanyag hulladék feldolgozása a Dobos Méh telepen a.) Autópress rendszerű műanyag tisztító technológiai sor (Bálabontó asztal, szállítószalag, előmosó, vízszintes tengelyű centrifuga, ülepítő medence, védőkorlát, keringtető szivattyú, nedvességleválasztó ciklon, transzfermotor csigaházzal, forgatható ciklonoszlop, transzfer csőrendszer) Fogyasztási adatok: Hálózati víz 0,5 - 2 m3/tonna/óra az anyag szennyezettségétől függően. 20 m3 víz kering folyamatosan a rendszerben. Teljesítmény: mosósor körülbelül 50 kW, Áramfogyasztás körülbelül 70% az általános folyamatok alatt. b.) shredder (1350mm egy tengelyes): Kapacitás: kb. 600 kg/h névleges teljesítmény éles késekkel kimondottan műanyag shraddelésre tervezve, Rosta átmérő: 50mm, A vágó hatást axiális nyírással éri el. A mikro ollók integrálva vannak a forgatható kazettás késekben, alacsony 58 rpm fordulaton. Hidraulikus nyomó fej, mely az anyagot a rotor felé kényszeríti. Szállítószalag alagutas fémdetektorral. A forgó kés rendszer megforgatható kazettás késeken alapuljon, melyek beépített mikro ollókkal vannak. ellátva. A rotor úgy legyen kialakítva, hogy egyszerre csak egy kés dolgozzon (szekvenciális vágási technológia használata). Egyenletes és egyforma minőségű „chips” alakú végtermék Kis motor méret, nagyon alacsony energia fogyasztással, alacsony stressz, vibráció és zajszínt. c.) Zsákoló mérleg 130-160 zsák/óra, 1-25 kg méréshatár, pontosság jobb, mint 1 %/zsák, táplevegőigény: 2000 l/h, 230 V, 50 hz, 50 VA, 0,5-6 mm-ig adagolható méret. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie szemes termék nyitott zsákba történő töltésére, bruttó mérésre durva és finom fokozatban történő adagolásra. A nyertes ajánlattevő a helyszíni üzembe helyezést követően köteles egy alkalommal, 2 (kettő) fő részére, 8 (nyolc) óra időtartamú helyszíni betanító oktatást végezni az ajánlatkérő által meghatározott munkatársak részére. Ezen oktatás időtartama egyben a próbaüzem időtartama is. A gépek új, még nem használt, üzembe nem helyezett gépek kell, hogy legyen. A gépeknek rendelkeznie CE minősítéssel. Kötelező jótállás mértéke: 24 hónap. Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán belül, általános szakmai háttér biztosított legyen. Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen Szállító által biztosítandó dokumentáció: magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató, alkatrész katalógus, szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok. Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. A dokumentációban műszaki előírás, műszaki ajánlás, márkanév is szerepelhet. Ezen megjelölésekkel az ajánlatkérő csak a beszerzés tárgyi jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tesz utalást, az ajánlattevők azzal egyenértékű minőségű termékek árait is megadhatják ajánlataikba. Ebben az esetben a vele egyenértékűséget (az általa javasolt megoldás egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott teljesítmény-, funkcionális követelményeknek) az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon kell igazolnia bármely eszközzel, így például gyártótól származó műszaki leírással, független szakmailag elismert szervezet minősítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 133863535 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag hulladék feldolgozása a Dobos Méh telepen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700-Mátészalka, Ipari út 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műanyag hulladék feldolgozása a Dobos Méh telepen a.) Autópress rendszerű műanyag tisztító technológiai sor (Bálabontó asztal, szállítószalag, előmosó, vízszintes tengelyű centrifuga, ülepítő medence, védőkorlát, keringtető szivattyú, nedvességleválasztó ciklon, transzfermotor csigaházzal, forgatható ciklonoszlop, transzfer csőrendszer) Fogyasztási adatok: Hálózati víz 0,5 - 2 m3/tonna/óra az anyag szennyezettségétől függően. 20 m3 víz kering folyamatosan a rendszerben. Teljesítmény: mosósor körülbelül 50 kW, Áramfogyasztás körülbelül 70% az általános folyamatok alatt. b.) shredder (1350mm egy tengelyes): Kapacitás: kb. 600 kg/h névleges teljesítmény éles késekkel kimondottan műanyag shraddelésre tervezve, Rosta átmérő: 50mm, A vágó hatást axiális nyírással éri el. A mikro ollók integrálva vannak a forgatható kazettás késekben, alacsony 58 rpm fordulaton. Hidraulikus nyomó fej, mely az anyagot a rotor felé kényszeríti. Szállítószalag alagutas fémdetektorral. A forgó kés rendszer megforgatható kazettás késeken alapuljon, melyek beépített mikro ollókkal vannak. ellátva. A rotor úgy legyen kialakítva, hogy egyszerre csak egy kés dolgozzon (szekvenciális vágási technológia használata). Egyenletes és egyforma minőségű „chips” alakú végtermék Kis motor méret, nagyon alacsony energia fogyasztással, alacsony stressz, vibráció és zajszínt. c.) Zsákoló mérleg 130-160 zsák/óra, 1-25 kg méréshatár, pontosság jobb, mint 1 %/zsák, táplevegőigény: 2000 l/h, 230 V, 50 hz, 50 VA, 0,5-6 mm-ig adagolható méret. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie szemes termék nyitott zsákba történő töltésére, bruttó mérésre durva és finom fokozatban történő adagolásra. A nyertes ajánlattevő a helyszíni üzembe helyezést követően köteles egy alkalommal, 2 (kettő) fő részére, 8 (nyolc) óra időtartamú helyszíni betanító oktatást végezni az ajánlatkérő által meghatározott munkatársak részére. Ezen oktatás időtartama egyben a próbaüzem időtartama is. A gépek új, még nem használt, üzembe nem helyezett gépek kell, hogy legyen. A gépeknek rendelkeznie CE minősítéssel. Kötelező jótállás mértéke: 24 hónap. Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán belül, általános szakmai háttér biztosított legyen. Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen Szállító által biztosítandó dokumentáció: magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató, alkatrész katalógus, szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok. Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. A dokumentációban műszaki előírás, műszaki ajánlás, márkanév is szerepelhet. Ezen megjelölésekkel az ajánlatkérő csak a beszerzés tárgyi jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tesz utalást, az ajánlattevők azzal egyenértékű minőségű termékek árait is megadhatják ajánlataikba. Ebben az esetben a vele egyenértékűséget (az általa javasolt megoldás egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott teljesítmény-, funkcionális követelményeknek) az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon kell igazolnia bármely eszközzel, így például gyártótól származó műszaki leírással, független szakmailag elismert szervezet minősítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követően (12-48 óra) 10
2 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szerződéskötési feltétel: a nyertes AT-nek a gépek beüzemelése tekintetében rendelkezni kell felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel. Ezen feltételt az AT-nek a szerződéskötésig igazolnia kell. Amennyiben ezt AT szerződés megkötéséig nem teljesíti akkor az AK úgy tekinti, hogy a szerződéskötéstől eláll, és így az AK jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Műanyag hulladék feldolgozása a Dobos Méh telepen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "AUTÓPRESS" Gépjármű és Alkatrész Forgalmazó és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98992243
Postai cím: Ipari Út 2. 041/70
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 42461100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42595034
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896090215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 133863535
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 133863535
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "AUTÓPRESS" Gépjármű és Alkatrész Forgalmazó és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98992243
Postai cím: Ipari Út 2. 041/70
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896090215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges