Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:1570/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Német Önkormányzat Székelyszabar Stílus Határok Nélkül Közhasznú Egyesület;Nagynyárád-Grossnaarad Magyar Német Baráti Kör
Teljesítés helye:Székelyszabar, István u. 168., hrsz 399
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nemzetiségi önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Német Önkormányzat Székelyszabar
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61846416
Postai cím: Árpád Utca 53.
Város: Székelyszabar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hahner Róbert
Telefon: +36 203115609
E-mail: hahner.robert@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Stílus Határok Nélkül Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20926872
Postai cím: Árpád Utca 100/c
Város: Székelyszabar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hahner Róbert
Telefon: +36 203115609
E-mail: hahner.robert@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nagynyárád-Grossnaarad Magyar Német Baráti Kör
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65734261
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Nagynyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7784
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hahner Róbert
Telefon: +36 203115609
E-mail: hahner.robert@freemail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Német Önkormányzat Székelyszabar (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzetiségi önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tájház kialakítása Székelyszabaron
Hivatkozási szám: EKR000901282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közös ajánlatkérők a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 felhívás 1774150676 számú projektje keretében a Székelyszabar, István u. 168 (399 hrsz.) alatt található ingatlan felújításával, és energetikai korszerűsítésével tájházat kívánnak kialakítani. A kivitelezés nem építési engedély köteles.
A tervezett funkció, tájház, kiállító termekkel, ahol a német nemzetiség hagyományait, eszközeit, népszokásait lehet bemutatni.
Elvégzendő feladatok:
Az épület tetőszerkezetének felújítása, falak, födémek megfelelő utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer
korszerűsítése, világítási rendszer korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek alkalmazásával. Napenergia hasznosítása, villamos hálózatra kapcsolt napelemes
rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva.Udvartéren parkolóhelyek kialakítása szilárd térburkolattal.
Állapot: A tájegységre jellemző hagyományos épület korábban lakás funkciójú, gazdálkodásra alkalmas ingatlan volt, kb.100 éve épült. A falazatok jó állapotúak, repedések nincsenek, masszív kő lábazatra épített 50 cm vastag vályogtégla falazatú. A faltöveknél nedvesedés jelenleg nincs, tehát a falszigetelés is megfelelő. A födém a tetőszerkezettel egybeépített fagerendás, pólyabetétes szerkezet, középen mestergerendával erősített, jó állapotú. Tetőszerkezet kétállószékes nyeregtető a födémgerendákra építve, hódfarkú cserépfedéssel. A cserépfedés fagyott felületű, töredezett, cserére érett, több helyen átázik, így az alatta lévő faszerkezet károsodását okozta, elkorhadtak a cseréplécek, a szarufák meghajlottak, fakárosodás látszódik.
Feladat: Új tetőszerkezet építése, a meglévő födémre építve, új hódfarkú cserépfedéssel. Az energetikai korszerűsítés egyik fázisa az épület hőszigetelése. A falak külső
felületére 16 cm ásványgyapot hőszigetelő rendszer szerelendő. A födémet 25 cm vastag ásványgyapottal kell szigetelni a padlás járófelületére fektetve.
A nyílászárók ács tokos, faszerkezetű ajtók és pallótokos ablakok, nyíló zsaluzatokkal. Állapotuk, elöregedett, elhasználódott cserére szorulnak. Az új nyílászárók korszerű, hőszigetelt faszerkezetek, borovifenyő anyagú, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű ablakok, U=1,15 W/m2K. A nyílászáróknak az eredetivel egyező osztású és díszítésű egyedi gyártású faszerkezetnek kell lenni. Ajtók U=1,4 W/m2K. Az épület energia ellátásához, villamos és fűtési energia, használati melegvíz ellátás, napelemek elhelyezését tervezzük, a tetőszerkezetre szerelve, teljesítménye kb.10 KW. Elektromos tartalékfűtés kiépítése hőtárolós kályhákkal. A lámpatesteket energia takarékos mennyezeti lámpatestekre cseréljük előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott. Kapcsolódó javító helyreállító munkákkal.
a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
Ahol a dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A közbeszerzés teljes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tájház kialakítása Székelyszabaron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Székelyszabar, István u. 168., hrsz 399
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapozás: a meglévő kőbeton sávalap, változatlan marad.
Vízszigetelés: nem készül
Lábazat: terméskő lábazatra AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab 12 cm vastag hőszigetelés készül a külső oldalon.
Teherhordó falak: agyagtégla falazat, homlokzati 50 cm vastag, belső 37 cm vastag, jó állapotúak, változatlan marad a homlokzati falak külső oldalán homlokzati
hőszigetelő rendszer készül.
Áthidalók: meglévő változatlan marad.
Födém: a meglévő a tetőszerkezettel egybeépített fagerendás, pólyabetétes szerkezet, középen mestergerendával erősített, jó állapotú. A gazdasági
épületrészen új fafödémet kell készíteni, mert részben hiányzik, részben elöregedett, rovarkárosodott, erre támaszkodik majd az új tetőszerkezet.
Tetőszerkezet: A meglévő tetőszerkezet bontandó, új nyeregtető készül fűrészelt fenyő gerendákból, kétállószékes tetőszerkezet. A beépítendő faanyagokat rovar és
gombamentesítő szerrel kell kezelni.
Tetőfedés: új, TONDACH hódfarkú, agyag cserépfedés, a szükséges kiegészítőkkel, és páraáteresztő tetőfóliával, TERRÁN MediFol TOP 270.
Bádogozás: Függőeresz- és lefolyócsatorna, félkörszelvényű, horganyzott acéllemezből Ha 0,55, Ksz: 33 cm
Kémények: új nem készül, meglévő falazott, változatlan marad, kéményseprővel felül vizsgálandó.
Válaszfalak: nem készül.
Hőszigetelések: padlás födémben ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100+140 mm vtg. hőszigetelés készül. A homlokzaton 160 mm vastag
ásványgyapot hőszigetelő rendszer készül a teljes felületen Rockwooll Frontrock Max E.
Nyílászárók: Belső: fenyő szerkezetű, változatlan marad. Külső: fa szerkezetű, ács tokos, ajtók és pallótokos ablakok, nyíló zsaluzatokkal. Állapotuk, elöregedett,
elhasználódott, cserére szorulnak. Az új nyílászárók korszerű, hőszigetelt faszerkezetek, borovifenyő anyagú, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű ablakok,
U=1,15 W/m2K. Ajtók U=1,4 W/m2K. A nyílászáróknak az eredetivel egyező osztású és díszítésű egyedi gyártású faszerkezeteknek kell lenni.
Falfelületek: Belső: vakolat, lélegző festéssel, meszelt.
Külső: szilikonos dörzsölt Baumit SilikonTop vakolat.
Padozatok: terv szerint, téglaburkolat, kerámia és laminált padló.
Épületgépészet: Fűtés: az épület időszakos használatú, az utcai épületrész cserépkályhával fűthető, kiegészítő fűtésként elektromos fűtés készül, mely a teljes
épületet fűti.
Vízellátás: vezetékes vízellátás meglévő. Melegvíz ellátás villanybojlerrel.
Szennyvízelvezetés: a település szennyvízhálózatába vezetve, meglévő.
Energiacsatlakozás: meglévő, a szükséges átalakításokat el kell készíteni a szabványossá tételhez, a belső szerelés felülvizsgálandó.
A lámpatesteket energia takarékos mennyezeti lámpatestekre cseréljük előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T8, T12 fénycsöves elektronikával
szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott. Az épület energia ellátásához, villamos és fűtési energia, használati melegvíz ellátás, napelemek elhelyezését
tervezzük, a tetőszerkezetre szerelve, teljesítménye kb.10 KW. Elektromos tartalékfűtés kiépítése hőtárolós kályhákkal. A szükséges villámvédelmet meg kell
oldani. A kivitelezés befejeztével érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot el kell készíteni. Szellőzés: gravitációs, helyiségenként a nyílászárókon át a szabadba
vezetve.
Parkolás: a telken belül van rá lehetőség. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.
számú melléklete 7. pontja szerint a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek
minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után
238,95 m2/ 50m2/db= 5 db szükséges
Tehát 5 db parkoló helyet kell biztosítani, melyek közül egy darab mozgáskorlátozott
kialakítású.
A szükséges parkoló mennyiség az udvartéren a helyszínrajzon jelöltek szerint
készül. Térkő burkolattal, KK KAVICS BETON London 30x30x6 cm, szegéllyel az
egyes parkoló sávokat eltérő színű kövekkel jelölve el kell választani. A burkolat
tömörített zúzalék ágyazatra készül.
A közbeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák jelen rovat karakterkorlátozása miatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3.AF III.1.3M.2./ban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max.36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 felhívás 1774150676 projekt
II.2.9) További információ:
Részszempontonként: 0-10 pont. 1. ért szempont: fordított, a 2. ért részszempont arányosítás, 3. ért részszempontjai: egyenes
arányosítás. A II.2.7) rovatban megadott 12 hónap a munkaterület átadástól számítandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tájház kialakítása Székelyszabaron
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy a beérkezett mindkét árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZU-BI BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18298512
Postai cím: Zrínyi Utca 28
Város: Mohács
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14597549202

Hivatalos név: Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44327217
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91/1
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099900202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges