Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:15983/2019
CPV Kód:45210000-2;45233000-9;45233200-1;45233220-7;45233221-4;45233229-0;45233290-8;45315100-9;45320000-6;45321000-3;45331100-7;45350000-5;45400000-1;45421100-5;45430000-0;45453100-8
Ajánlatkérő:Barcs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19;7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341;Barcs Arany János utca 1494 hrsz-ú, valamint az 1517/1 hrsz-ú szakasz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Házmester-Bau Kft.;Házmester-Bau Kft.;Házmester-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Barcs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96156094
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 46
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuti Béla
Telefon: +36 82565960
E-mail: kuti.bela@barcs.hu
Fax: +36 82463176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.barcs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barcs, Északnyugati városrész infrastruktura fejl
Hivatkozási szám: EKR000394912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233000-9
45233200-1
45233220-7
45233221-4
45233229-0
45233290-8
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szociális Város rehabilitáció során három helyszínen történik az építési beruházás az alábbiak szerint:
1. rész: 7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19 alatti Barcs Cigány Közösségi Oktató és Szolgáltató Ház átalakítása, bővítése 186,57 m2 alapterületen. A kivitelezés során homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere, födém hőszigetelés, rendezvény terem bővítés, teakonyha kialakítása, 2 db. iroda, akadálymentesítés, külső fedett színpad készül. Elkészül továbbá a teljes víz-szennyvíz rendszer és szerelvényei, fatüzelésű cserépkályha fűtő betéttel, radiátoros melegvizes fűtés. Elektromos rendszerben 30 KW teljesítmény kerül beépítésre. Felújításra kerülnek az elektromos elosztók, vezetékek és villamos szerelvények.
2. rész: 7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341 alatti lakóépület (3 db lakás)
rekonstrukciója és térrendezés. A kivitelezéssel érintett alapterületek: pincehelyiségek összesen 40,49 m2, I. sz. lakás 68,46 m2, II. sz. lakás 51,22 m2, III. sz. lakás 70,03 m2, lakások mindösszesen: 189,71 m2. Melléképületek teljes körűen bontásra kerülnek. Teljeskörű homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere készül. Födém hőszigetelés is készül. Új vizesblokkok kerülnek kialakításra. A villamos hálózat teljes egészében felújításra kerül, lakásonkénti méréssel. A 2. és 3. sz. lakásnál is új gázcsatlakozó kerül kialakításra, és mindhárom lakás esetében gázkazán üzemű, melegvizes radiátoros fűtés kerül kialakításra.
3. rész: 7570 Barcs, Arany János utca útburkolat felújítása. Az út felújítása során az 1494 hrsz-ú, valamint az 1517/1 hrsz-ú szakaszt kell felújítani padkarendezéssel a Szentesi utca lecsatlakozásától a Cigánysor utcai becsatlakozásig, a csatlakozást is hozzáértve. Út szélesség 4 m, kopóréteg vastagsága 50 mm, összes felhasználandó aszfalt mennyisége 82,5 m3.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket mindhárom rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 131243383 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi épület és kapcsolódó létesítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45315100-9
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Arany János utca Hrsz.: 1517/19 alatti Barcs Cigány Közösségi Oktató és Szolgáltató Ház átalakítása, bővítése 186,57 m2 alapterületen. A kivitelezés során homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere, födém hőszigetelés, rendezvény terem bővítés, teakonyha kialakítása, 2 db. iroda, akadálymentesítés, külső fedett színpad készül. Elkészül továbbá a teljes víz-szennyvíz rendszer és szerelvényei, fatüzelésű cserépkályha fűtő betéttel, radiátoros melegvizes fűtés. Elektromos rendszerben 30 KW teljesítmény kerül beépítésre. Felújításra kerülnek az elektromos elosztók, vezetékek és villamos szerelvények.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
2 2. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Somogy B. u 14. lakóépület felújítása (3 db lakás)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45315100-9
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Somogyi Béla utca 14. Helyrajzi szám: 341 alatti lakóépület (3 db lakás) rekonstrukciója és térrendezés. A kivitelezéssel érintett alapterületek: pincehelyiségek összesen 40,49 m2, I. sz. lakás 68,46 m2, II. sz. lakás 51,22 m2, III. sz. lakás 70,03 m2, lakások mindösszesen: 189,71 m2. Melléképületek teljes körűen bontásra kerülnek. Teljeskörű homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere készül. Födém hőszigetelés is készül. Új vizesblokkok kerülnek kialakításra. A villamos hálózat teljes egészében felújításra kerül, lakásonkénti méréssel. A 2. és 3. sz. lakásnál is új gázcsatlakozó kerül kialakításra, és mindhárom lakás esetében gázkazán üzemű, melegvizes radiátoros fűtés kerül kialakításra.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
2 2. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Arany J. u. útburkolatának felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
További tárgyak:45233200-1
45233220-7
45233221-4
45233229-0
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Barcs Arany János utca 1494 hrsz-ú, valamint az 1517/1 hrsz-ú szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7570 Barcs, Arany János utca útburkolat felújítása. Az út felújítása során az 1494 hrsz-ú, valamint az 1517/1 hrsz-ú szakaszt kell felújítani padkarendezéssel a Szentesi utca lecsatlakozásától a Cigánysor utcai becsatlakozásig, a csatlakozást is hozzáértve. Út szélesség 4 m, kopóréteg vastagsága 50 mm, összes felhasználandó aszfalt mennyisége 82,5 m3.
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket mindhárom rész esetében az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-KÉ) közlekedési építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
2 2. Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-SO-2016-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi épület és kapcsolódó létesítmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51524593
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51447436
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214

Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Somogy B. u 14. lakóépület felújítása (3 db lakás)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56882167
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56874959
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214

Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Arany J. u. útburkolatának felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: hazmesterbau@gmail.com
Telefon: +36 203757592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22921500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22920988
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52669491
Postai cím: Sétatér Tér 4/24
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190214

Hivatalos név: HM-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94664784
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 77
Város: Barcs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges