Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16478/2019
CPV Kód:33110000-4
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Műküdő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére - 4 részben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „DSA berendezés beszerzése - 1. rész”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111721-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére, az alábbiak szerint:
- 1 db DSA Combo perifériáskészülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére,
- 1 db DSA Kardiológiai angiográfiás és IVUS készülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 015 - 031106

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „DSA berendezés beszerzése - 1. rész”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Műküdő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 321000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.augusztus 6. napja
Jelen szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33110000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33111721-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére, az alábbiak szerint:
- 1 db DSA Combo perifériáskészülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére,
- 1 db DSA Kardiológiai angiográfiás és IVUS készülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 321000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Műküdő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek 2019. január 4. napján ÁEEK/6143-2/2019 iktatószámú adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek „Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére - 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része („DSA berendezés beszerzése - 1. rész”) tekintetében, amelyet 2019. április 1. napján módosítottak.
VII.2.2)folytatása:
Fentiekre tekintettel a Siemens berendezést a szerződő felek közös megegyezése alapján Eladó a szakszerű leszerelést követően hulladékként történő kezelés helyett átadja a kórháznak/Vevőnek.
1.4 Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2 db DSA berendezés cseréje érintett.
A szerződéses feladatok kapcsán megjelölt 2 db DSA berendezés egyidőben történő szakszerű leszerelésére nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky kórház nem lenne képes elvégezni a kötelezettségéből adódó betegellátási és életmentő feladatokat, továbbá más egészségügyi intézmények túlterheltségük következtében nem képesek átvenni, és ellátni a feladatokat.
A fentiekre tekintettel a DSA berendezések/gépek különböző időpontokban történő leszerelése szükséges.
Tekintettel arra, hogy - az ajánlattételi határidő lejártát követően hatályba lépett - az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018 (VII.9.) EMMI rendelet alapján a DSA berendezések üzembe helyezéséhez az Országos Atomenergia Hivatal 006491/2019 engedélyeztetési eljárását szükséges lefolytatni. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011 (IX.19.) Korm. rendeletben meghatározott a berendezésenként külön-külön lefolytatandó engedélyeztetési folyamat várható időtartamával, a szerződés teljesítésének határideje módosítása vált szükségessé.
Felek a fentiekre tekintettel 2019. május 8. napján egyeztetést tartottak, valamint az Eladó 2019. május 20. napján jelezte akadályközlését Vevő felé.
1.5 Felek a jelen Szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) 1.3. és 1.4. pontjában foglaltak alapján a Szerződés módosításáról döntöttek, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, ugyanis a szerződésmódosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Vevő, mint ajánlatkérő, sem az Eladó mint nyertes ajánlattevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a szerződés ellenértékének változása nem haladja meg az eredeti szerződés értékének az 50%-át. A Felek rögzítik, hogy jelen módosítás 1.3. és 2.1. pontjaiban hivatkozott, az Eladót érintő feladat változások a szerződés szerinti ellenértékre nincsenek kihatással, ugyanis az új feladatoknak azonos ellenértéke van, mint a módosítás eredményeképpen el nem végzendő feladatoknak.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA
2.1 Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásának 9. és 18. oldalán szereplő Eladói feladataiba bekerül a szakszerű leszerelés, valamint a feladatok közül kikerül a leszerelt DSA berendezés hulladékként történő kezelése, helyette a készülék átadásra kerül a kórház részére.
2.2 A Szerződés 3.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép (új tartalom dőlt betűvel):
3.3 A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje 2019. július 4. napja. Az Eladó előteljesítésre jogosult. Az Eladó a Termék átadásának pontos időpontjáról (év/hónap/nap/óra) a leszállítást megelőző 3 munkanappal írásban köteles értesíteni a Vevőt.
Helyett
3.3 A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje 2019. október 11. napja. Az Eladó előteljesítésre jogosult. Az Eladó a Termék átadásának pontos időpontjáról (év/hónap/nap/óra) a leszállítást megelőző 3 munkanappal írásban köteles értesíteni a Vevőt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.3 Vevő 2019. április 17. napján jelezte Eladónak, hogy előre nem látható okokból a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásának 9. (Termék 1, perifériás combo DSA készülékre vonatkozóan) és 18. (Termék 2, DSA kardiológiai angiográfiás és IVUS készülékre vonatkozóan) oldalán meghatározott szerződéses feladat (régi gép hulladékként történő kezelése) kikerül Eladó szerződéses feladatai közül, tekintettel arra, hogy 2019. márciusában a Siemens (DSA kardiológiai angiográfiás és IVUS) berendezés további működtetése és a betegellátás/feladatellátás zavartalan lebonyolítása érdekében röntgencső cserét volt szükséges végrehajtani.
A röntgencső cseréje következtében a Siemens berendezés értéke olyan módon növekedett, hogy annak hulladékként történő kezelése indokolatlan, gazdaságilag nem racionális, a felelős gazdálkodás elvével ellentétes lenne. Karakterkorlát miatt folytatás VII.2.1).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 321000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 321000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben