Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16520/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Teljesítés helye:1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Könyvklub Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72656161
Postai cím: Lónyay Utca 17. 1/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pleszkó Ildikó
Telefon: +36 14111356
E-mail: pleszko.ildiko@efoesz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://efoesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézikönyvek előkészítese és nyomdai előállítása
Hivatkozási szám: EKR000807342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyomdai előkészítés és előállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi termékek előkészítése és nyomdai előállítása. Az előkészítés részét képezi a grafikai tervezés, a képi illusztrációk előállítása vagy beszerzése, tördelés, lektorálás magyar és idegen nyelven, nyomdai előkészítés. Kiadvány 1 - Könnyen érthető kiadvány - kézikönyv digitális eszközök alkalmazásához (1.200 db) Kiadvány 2 - Kézikönyv önérvényesítő csoportok létrehozásáról, működtetéséről, működéséről (300 db) Kiadvány 3 - Kézikönyv értelmi fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének támogatásáról (300 db) Kiadvány 4 - Könnyen érthető kiadvány - kézikönyv a támogatott lakhatásról (elmélet&gyakorlat) (1.200 db) Képzési anyag 1 - Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó (600 db) Képzési anyag 2 - Önálló Életviteli Centrumokban dolgozó munkatársak felkészítéséhez kapcsolódó (100 db) Képzési anyag 3 - Mentorok felkészítéséhez (40 db) Workshop segédanyagok - Munkafüzetek 8 témában (8 x 1200 = 9.600 db) Leporelló 1 - EFOP projekt bemutatása (30.000 db) Leporelló 2 - Önálló Életviteli Centrumok bemutatása (20 féle tartalom) (20 x 1.500= 30.000 db) Rollup 1 - Önálló Életviteli Centrum (20 féle tartalom) (20 x 1 db) --- Rollup 2 - 20 db EFOP bemutató + 2 db ÉFOÉSZ (1 x 20 db + 1 x 2 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.5.17-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22848 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomdai előkészítés és előállítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: kratochwill.balazs@hivatalosnyomda.hu
Telefon: +36 203478261
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27358146
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37901800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest, Lónyay Utca 17. 1/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi termékek előkészítése és nyomdai előállítása. Az előkészítés részét képezi a grafikai tervezés, a képi illusztrációk előállítása vagy beszerzése, tördelés, lektorálás magyar és idegen nyelven, nyomdai előkészítés. Kiadvány 1 - Könnyen érthető kiadvány - kézikönyv digitális eszközök alkalmazásához (1.200 db) Kiadvány 2 - Kézikönyv önérvényesítő csoportok létrehozásáról, működtetéséről, működéséről (300 db) Kiadvány 3 - Kézikönyv értelmi fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének támogatásáról (300 db) Kiadvány 4 - Könnyen érthető kiadvány - kézikönyv a támogatott lakhatásról (elmélet&gyakorlat) (1.200 db) Képzési anyag 1 - Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó (600 db) Képzési anyag 2 - Önálló Életviteli Centrumokban dolgozó munkatársak felkészítéséhez kapcsolódó (100 db) Képzési anyag 3 - Mentorok felkészítéséhez (40 db) Workshop segédanyagok - Munkafüzetek 8 témában (8 x 1200 = 9.600 db) Leporelló 1 - EFOP projekt bemutatása (30.000 db) Leporelló 2 - Önálló Életviteli Centrumok bemutatása (20 féle tartalom) (20 x 1.500= 30.000 db) Rollup 1 - Önálló Életviteli Centrum (20 féle tartalom) (20 x 1 db) --- Rollup 2 - 20 db EFOP bemutató + 2 db ÉFOÉSZ (1 x 20 db + 1 x 2 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37901800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Könyvklub Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70197202
Postai cím: Keleti Márton Út 7
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: kratochwill.balazs@hivatalosnyomda.hu
Telefon: +36 203478261
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27358146
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés 4. pontja módosul:
„4 A szerződés időbeli hatálya
A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és legkésőbb 2019. december 31. napig hatályos, azzal, hogy a 2019. december 31. napot megelőzően leadott eseti megrendelőben foglalt feladatokat Vállalkozó 2019. december 31. napot követően is köteles teljesíteni. Amennyiben a Szerződés Felek általi aláírása nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.”
Az Alapszerződés egyéb feltételei nem módosulnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a műszaki leírás szerinti „Kiadvány 3” és „Kiadvány 4” kézikönyvek szakmai tartalmát illetően az önálló életvitelt és a támogatott lakhatás elméleti-gyakorlati megvalósulását hivatott tárgyalni az aktuális szakmai irányvonalak mentén.
2019.05.27-én megjelent a 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat, amely alapvető szakmai kérdésekben változtatott a fogyatékossággal élő személyek önálló életviteléhez kapcsolódó közösségi szolgáltatások, így a támogatott lakhatás modelljén is, ezért mindkét Kiadvány szakmai tartalmát megváltozott koncepció tartalmaihoz kell igazítani, és gyakorlati tapasztalatokat kell szerezni a koncepció egyes elemeinek megvalósításáról, ennek időigénye miatt azonban az eredeti teljesítési határidőt módosítani kell. Az új jogszabály és annak tartalmát képező koncepcióváltozás a 2018.11.27-én megkötött Alapszerződés megkötésekor előre nem volt látható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37901800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37901800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben