Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16567/2019
CPV Kód:45212212-5
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét Csabay Géza körút 2/B, Helyrajzi szám: 10211/2 (NUTS: HU331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bács Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés medencefedés kialakítására
Hivatkozási szám: EKR000610432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás ismertetése:
kültéri 50 m-es medence felújítási munkáinak 2. ütem takarás
műszaki leírása

• Medence geometriai adatai:
• Medence alakja téglatest
• Medence felszíne feszített víztükrű
• Medence burkolata csempével burkolt
• Hosszúsága 50,00 m
• Szélessége 20,00 m
• Lépcsős lejáró 2 db medence szélességén kívül eső terület
• Általános leírás:
• A berendezés egy PLC vezérelt háromfázisú motorral hajtott hajtómű, amely a gépházból, átvezetett tengely segítségével végzi a műanyag lamellás medencefedő nyitását és zárását. A műanyag lamelláknak UV állónak kell lenniük.
• A medence fedés vezérlése a szerkezet mellett kialakított helyről történik
• A fedés nyitását- zárását a zárható kezelő dobozban elhelyezett impulzuskapcsoló egyszeri megnyomásával lehet elindítani. A kapcsoló működtetésével az álló helyzetű gép elindul és a beállított végálláson megáll.
• A takaró két különálló darabból áll, azok működése egymástól független. Egyidejű használatuk megengedett.
• Medencébe vezető lépcsőkön takarás nem készül.
• Műszaki adatok:
Hajtómű:
• felépítés: fogaskerék előtétes csigahajtómű, olajjal töltve
• névleges fordulatszám: 6 1/min
• névleges nyomaték: 709 Nm
• motor feszültség: 3 x 400 V
• motor teljesítmény: 0,75 kW
• fék teljesítmény: 1080 Nm
• csévélő szerkezet KO 33-as anyagból készül
• szerkezet takarása VPC burkolattal készül
• A mozgató gép felépítése
• A gépházban két egység látható: a hajtómű, és a medence felső síkjával megegyező magasságú burkolt felületre szerelt vezérlő szekrény.
Vezérlő szekrény nagyfeszültségű, üzembe helyezéshez érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges.
A redőny végállás kapcsolóval vagy AB forgó jeladóval szerelt. A mozgatógép 3 fázisú motort működtető frekvenciaváltó vezérlését végzi, így biztosítja a medence víztükrének fedését szolgáló redőny mozgatását.
• A redőnytakaró mozgatása:
A redőnylamellás medencetakarót működtetni egy kulcsos kapcsoló segítségével lehet. A kulcsos kapcsoló elengedésével a folyamat megáll.
A kulcsot a kezelő minden esetben működést követően elzárja, hogy illetéktelenek ahhoz ne férjenek hozzá.
A kulcs elforgatásakor a takaró elindul, és a beállított végálláson megáll.
A kulcs ismételt elforgatásakor a takaró visszafele indul el.
A takaró mozgatása közben a kulcs elforgatásakor, vagy elengedésekor a takaró megáll biztonsági okok miatt.
• Elektromos ellátás:
• A működtetéshez szükséges energia ellátást a meglévő kapcsoló szekrényből kell vételezni.
A megadott csatlakozási ponttól földkábel fektetéssel, földárokba szerelve, jelzőszalaggal ellátva, végponton kapcsolószekrénnyel, FI relével biztosított mérési jegyzőkönyvvel dokumentált hálózat kiépítését kell elvégezni.
Földkábel munkaárok nyomvonalán burkolat bontás és helyreállítás is szükséges.

• Építészet:
• A mozgató gép méretének megfelelően ki kell szélesíteni a medence túlfolyó külső magasított szerkezetét, véséssel és burkolat helyreállítással. Elektromos vezetékek nyomvonálán burkolat bontás, árokásás, kábel elhelyezést követően földvisszatöltés, tömörítés és burkolat helyreállítást kell végezni.
• Takaró szerkezetről lehulló medence vizet bukolat magasítással össze kell gyűjteni és a meglévő csapadék csatornába be kell kötni a járulékos munkákkal együtt.
Egyéb előírás:
A berendezésnek CE minősítéssel, jelöléssel és megfelelő tanúsítással kell rendelkeznie. A projekt befejeztével a teljes egységre vonatkozó ÉV, VV és TV mérési jegyzőkönyveket Ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátani.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53464750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés medencefedés kialakítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
További tárgyak:45223110-0
45223200-8
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét Csabay Géza körút 2/B, Helyrajzi szám: 10211/2
(NUTS: HU331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás ismertetése:
kültéri 50 m-es medence felújítási munkáinak 2. ütem takarás
műszaki leírása

• Medence geometriai adatai:
• Medence alakja téglatest
• Medence felszíne feszített víztükrű
• Medence burkolata csempével burkolt
• Hosszúsága 50,00 m
• Szélessége 20,00 m
• Lépcsős lejáró 2 db medence szélességén kívül eső terület
• Általános leírás:
• A berendezés egy PLC vezérelt háromfázisú motorral hajtott hajtómű, amely a gépházból, átvezetett tengely segítségével végzi a műanyag lamellás medencefedő nyitását és zárását. A műanyag lamelláknak UV állónak kell lenniük.
• A medence fedés vezérlése a szerkezet mellett kialakított helyről történik
• A fedés nyitását- zárását a zárható kezelő dobozban elhelyezett impulzuskapcsoló egyszeri megnyomásával lehet elindítani. A kapcsoló működtetésével az álló helyzetű gép elindul és a beállított végálláson megáll.
• A takaró két különálló darabból áll, azok működése egymástól független. Egyidejű használatuk megengedett.
• Medencébe vezető lépcsőkön takarás nem készül.
• Műszaki adatok:
Hajtómű:
• felépítés: fogaskerék előtétes csigahajtómű, olajjal töltve
• névleges fordulatszám: 6 1/min
• névleges nyomaték: 709 Nm
• motor feszültség: 3 x 400 V
• motor teljesítmény: 0,75 kW
• fék teljesítmény: 1080 Nm
• csévélő szerkezet KO 33-as anyagból készül
• szerkezet takarása VPC burkolattal készül
• A mozgató gép felépítése
• A gépházban két egység látható: a hajtómű, és a medence felső síkjával megegyező magasságú burkolt felületre szerelt vezérlő szekrény.
Vezérlő szekrény nagyfeszültségű, üzembe helyezéshez érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges.
A redőny végállás kapcsolóval vagy AB forgó jeladóval szerelt. A mozgatógép 3 fázisú motort működtető frekvenciaváltó vezérlését végzi, így biztosítja a medence víztükrének fedését szolgáló redőny mozgatását.
• A redőnytakaró mozgatása:
A redőnylamellás medencetakarót működtetni egy kulcsos kapcsoló segítségével lehet. A kulcsos kapcsoló elengedésével a folyamat megáll.
A kulcsot a kezelő minden esetben működést követően elzárja, hogy illetéktelenek ahhoz ne férjenek hozzá.
A kulcs elforgatásakor a takaró elindul, és a beállított végálláson megáll.
A kulcs ismételt elforgatásakor a takaró visszafele indul el.
A takaró mozgatása közben a kulcs elforgatásakor, vagy elengedésekor a takaró megáll biztonsági okok miatt.
• Elektromos ellátás:
• A működtetéshez szükséges energia ellátást a meglévő kapcsoló szekrényből kell vételezni.
A megadott csatlakozási ponttól földkábel fektetéssel, földárokba szerelve, jelzőszalaggal ellátva, végponton kapcsolószekrénnyel, FI relével biztosított mérési jegyzőkönyvvel dokumentált hálózat kiépítését kell elvégezni.
Földkábel munkaárok nyomvonalán burkolat bontás és helyreállítás is szükséges.

• Építészet:
• A mozgató gép méretének megfelelően ki kell szélesíteni a medence túlfolyó külső magasított szerkezetét, véséssel és burkolat helyreállítással. Elektromos vezetékek nyomvonálán burkolat bontás, árokásás, kábel elhelyezést követően földvisszatöltés, tömörítés és burkolat helyreállítást kell végezni.
• Takaró szerkezetről lehulló medence vizet bukolat magasítással össze kell gyűjteni és a meglévő csapadék csatornába be kell kötni a járulékos munkákkal együtt.
Egyéb előírás:
A berendezésnek CE minősítéssel, jelöléssel és megfelelő tanúsítással kell rendelkeznie. A projekt befejeztével a teljes egységre vonatkozó ÉV, VV és TV mérési jegyzőkönyveket Ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátani.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: MV-É vagy az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 15
2 3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A "A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama" ponthoz kiegészítés: A munkaterület átadásától számított 15 nap (munkaterület átadására leghamarabb 2019. szeptember 15-én kerülhet sor).
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés medencefedés kialakítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bács Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77832317
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 303380727
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26378916203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53464750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mester-Bau 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86268392
Postai cím: Tövis u. 18.
Város: Kecskemét-Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11575588203

Hivatalos név: Bács Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77832317
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26378916203

Hivatalos név: Szaszler és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59853853
Postai cím: Görbe Utca 3
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225818203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges