Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16602/2019
CPV Kód:45214400-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700-72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-781/2019.: Learning Center épület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000824442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214400-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-781/2019.: Learning Center kivitelezése
A köz-i dok. a műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000824442019/reszletek
A műszaki dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: https://kancellaria.unideb.hu/node/181.
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki dokumentációt az EKR-en kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni (pl. kiegészítő tájékoztatás kérés, ajánlat beadás stb.).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15866 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397565
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Számlázás:
1. r. esetén: 30 % előleg (amennyiben AT előlegre igényt tart), 1. részszla 20 %-os, 2. részszla 40 %-os, 3. részszla 60 %-os, 4. részszla 80 %-os, végszámla 100 %-os készültségnél
2. r.esetén: 50 % előleg (amennyiben AT előlegre igényt tart), 1. részszla 25 %-os, 2. részszla 50 %-os, 3. részszla 75 %-os, végszámla 100%-os készültségnél.
A szlák kifiz. a 272/2014. (XI. 5.) K. rend. szállítói fin. szabályai szerint történik.
A kifiz-re a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben fogl. alapján kerül sor 30 napos fiz. határidővel. Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § sz.
Késedelmi kötbér: 1,5 %/naptári nap, max. 15 %. Alapja: nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 %. Alapja: nettó váll. díj.
Teljesítési bizt.: mértéke a nettó váll. díj 5 %-a.
Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia.
Jótállás váll. időtartama: 60 hónap.
Részletek a szerz.terv-ben.
Helyesen:
Számlázás:
1.r. esetén: 30 % előleg (ha AT előleget igényel), 1. részszla 15%, 2. részszla 30%, 3. részszla 45 %, 4. részszla 60 %, 5. részszla 75 %, végszla 100 %-os készültségnél.
2.r.esetén: 50 % előleg (ha AT előleget igényel), 1.részszla 15 %, 2. részszla 30 %, 3. részszla 45 %, 4. részszla 60 %, 5. részszla 75 %, végszla 100%-os készültségnél.
A szlák kifiz. a 272/2014. (XI. 5.) K. rend. szállítói fin. szabályai szerint történik.
A kifiz-re a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2)-ben fogl. alapján kerül sor 30 napos fiz. határidővel. Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § sz.
Késedelmi kötbér: 1,5 %/naptári nap, max. 15 %. Alapja: nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 %. Alapja: nettó váll. díj.
Teljesítési bizt.: mértéke a nettó váll. díj 5 %-a.
Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia.
Jótállás váll. időtartama: 60 hónap.
Részletek a szerz.terv-ben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában a "Számlázás" rendjét módosítja.
A többi közbeszerzési dokumentum nem kerül módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ