Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16673/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Joó Katalin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Unicam Magyarország Kft.;RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:központi költésgvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Dorina
Telefon: +36 304127947
E-mail: simon.dorina@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költésgvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
Hivatkozási szám: EKR000462602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 5 ajánlati részben a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás vonatkozásában az 1. és a 3. ajánlati rész tekintetében. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az 1. és a 3. ajánlati részeket eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 81834865 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Atomerő mikroszkóp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db atomerő mikroszkóp minimum 20 db AFM tűvel, rezgésmentes asztallal, vagy alátéttel. A mintatér átmérője minimum 25 mm átmérőjű és 5 mm vastag. Pásztázási tartomány minimum 20 µm x 20 μm x 1,5 µm. z irányú felbontás minimum 0,2 nm. Az AFM fej képes legyen kontakt és nemkontakt, valamint fáziskontraszt képalkotási üzemmódokra. Későbbi bővítési lehetőségek közé tartozzon: STM, SSR, EFM, PRM, MFM. Jótállás 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 4 fő részére 2 x 8 órában, valamint egy szoftvert, mely futtatható Win7, vagy újabb Windows operációs rendszeren.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
z irányú pontosság - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
z irányú pásztázási tartomány – a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 z irányú pontosság - legkedvezőbb: 0,05 nm vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 0,2 nm 10
2 z irányú pásztázási tartomány – legkedvezőbb: 10 µm vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb: 1,5 µm 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
AK TSZ módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás vonatkozásában az 1. rész tekintetében. AK a Kbt.53.§(6) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,hogy AK a módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az 1. részt eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közb.).

II.2.1)
Elnevezés: Hangolható fényforrás 2 μm hullámhosszon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Ifjúság útja 20, Pécs 7624
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db impulzusüzemű szélessávú hangolható fényforrás 2 μm körüli hullámhosszon minimum 1 µJ-os impulzusokkal (OPA esetén Light Conversion Pharos lézer biztosított a részünkről). Szinkronizálható legyen a Light Conversion Pharos lézerhez (1 kHz ismétlési frekvencia, 1030 nm hullámhossz, 200 fs impulzushossz). Kimeneti sávszélesség minimum 70 cm-1, impulzushossz maximum 300 fs. Átlagos kimeneti teljesítmény 2060 nm-en nagyobb, mint 30 mW. RMS stabilitás minimum 2%. OPA esetén biztosított legyen minimálisan a 3.3%-os hatásfok 30-400 μJ-os pumpálás esetén. Jótállási idő 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 3 fő részére 2 x 8 órában.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Jitter* - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
Impulzus energia* - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
*OPA esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jitter* - legkedvezőbb: 1 fs vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 50 fs *OPA esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva 10
2 Impulzus energia* - legkedvezőbb: 10 µJ vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb: 1 μJ *OPA esetén Light Conversion – Pharos típusú lézer maximum 1 mJ-os impulzusaival pumpálva 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Digitális 3D mikroszkóp
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db digitális 3D mikroszkóp beszerzése, mely biztosítja a minta optikai mikroszkópos megfigyelését, mikroszkóp által alkotott képek automatikus rögzítését és feldolgozását. Hozzátartozik a mintatartó asztal, a komplett munkafolyamatot vezérlő számítógép, és a vezérlést, adatgyűjtést és adatfeldolgozást végző szoftver. A kamera fizikai felbontása legyen minimum 1600x1200 képpont. A látómező mérete legyen változtatható minimum a 25 μm x 25 μm x 2 mm-es tartományon. A mikroszkóppal vizsgálható tárgynak a megfigyelési tengelybe eső (vertikális) legnagyobb mérete: minimum 35 mm. Laterális felpoldás kisebb, mint 450 nm. Tegye lehetővé a világos és sötét látóterű megfigyelés mellett (BF, DF) polarizációs és differenciális interferencia kontraszt üzemmódokban (DIC) történő működtetést.
Jótállás 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 2 fő részére 8 órában.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Képes a mintafelszín 3D domborzatának optikai elvű leképezésére (pl. mélységi szeleteléssel), s ebből 3D jellemzők (pl. domborzat, vagy felületi egyenetlenség) megjelenítésére és dimenzionális méréseket is lehetővé tevő felvételek készítésére - pontkiosztás, részletezés a KD-ban
Képes a dinamikus tartomány növelésére különböző expozícióval készült felvételek automatizált kombinálására, azaz ún. High Dynamic Range felvételek készítésére - pontkiosztás, részletezés a KD-ban
Képes a látótér – akár több négyzetcentiméterre történő – növelésére, a mintafelszín szomszédos területeiről készített felvételek részlegesen automatizált összefűzésével (instant panoráma üzemmód) - pontkiosztás, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Képes a mintafelszín 3D domborzatának optikai elvű leképezésére, s ebből 3D jellemzők megjelenítésére és dimenzionális méréseket is lehetővé tevő felvételek készítésére 10
2 Képes a dinamikus tartomány növelésére különböző expozícióval készült felvételek automatizált kombinálására, azaz ún. High Dynamic Range felvételek készítésére 10
3 Képes a látótér – akár több négyzetcentiméterre történő – növelésére, a mintafelszín szomszédos területeiről készített felvételek részlegesen automatizált összefűzésével (instant panoráma üzemmód) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:
AK TSZ módosítás iránti kérelmet nyújtott be a fenti pályázati forrás vonatkozásában a 3. rész tekintetében. AK a Kbt.53.§(6) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra,hogy AK a módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a 3. részt eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közb.).

II.2.1)
Elnevezés: Spektrométer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Ifjúság útja 20, Pécs 7624
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db spektrométer az 1850 nm – 2200 nm –es hullámhossztartományra, minimum 0,2 nm-es felbontással, mely képes a fényimpulzus spektrumának egylövéses előállítására. A berendezés legyen triggerelhető. A detektor típusa 512 elemű array, melynek termikus-elektronikus hűtési lehetősége -10°C-ig adott. Dinamikus tartomány legyen legalábba 1000:1, a jel-zaj viszony legalább 10000:1. A rés mérete 10 μm. Az integrációs idő legalább 1 ms. Tartalmazza a mérések kiértékelésére alkalmas, Win7, vagy újabb Window rendszerben futtatható szoftvert. Jótállási idő: 12 hónap. Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 2 fő részére 8 órában.
Spektroszkópiai eszköz: Spektrométer, mely maximum 2nm-es felbontással képes az 1850 nm - 2200 nm-es hullámhossz-tartományon a fényimpulzus spektrumának egylövéses előállítására.
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Felbontás - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
Hullámhossztartomány szélessége - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Szerződéskötési feltétel (csak a nyertes ajánlattevőtől kérjük benyújtani): az 1-4. ajánlati részek vonatkozásában a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009.(III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kérjük benyújtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felbontás – legkedvezőbb: 1 nm vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 2 nm 10
2 Hullámhossztartomány szélessége– legkedvezőbb: 650 nm vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb: 350 nm 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Optikai parametrikus erősítő rendszer beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet (7624 Pécs Szigeti út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db optikai parametrikus erősítő (OPA = Optical Parametric Amplifier) rendszer Spitfire Ace típusú titán zafír lézer erősítőhöz. Az OPA rendszernek alkalmasnak kell lennie a 800 nm-es hullámhosszúságú kimenő nyalábbal rendelkező, mintegy 1 mJ/impulzus energiájú és 100 fs-os impulzushosszal rendelkező titán zafír lézer frekvenciakonverziójára. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie a kilépőnyaláb 290 és 2600 nm közötti hangolására. Az OPA által generált impulzusok a 60-200 fs tartományba kell essenek.
Jótállás: 12 hónap
Az ár magában foglalja a felhasználói szintű oktatás költségét minimum 3 fő részére 8 órában.
Legfontosabb paraméterek:
Bemeneti nyaláb hullámhossza: 800 nm
Bemeneti nyaláb impulzushossza: 100 fs
Hangolási tartomány: 290 nm – 2600 nm
Impulzushossz: 60 – 200 fs
A beszerezni kívánt eszköz femtoszekundumos lézernek minősül
Értékelés:
Nettó ajánlati ár: Fordított arányosítás, részletezés a KD-ban
Frekvencia mixelő-konvertáló egység hangolási tartományának alsó határa - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban
Alap készülék hangolási tartományának felső határa - a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti módszer, részletezés a KD-ban.
Ponthatár: 0-10
Ajánlatkérő a fényforrás alatt (III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) alkalmasság) a femtoszekundumos lézereket (pl. lézeroszcillátort vagy erősítőt) érti, vagyis bármilyen olyan lézert, amelynek az impulzushossza a femtoszekundumos tartományba esik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Frekvencia mixelő-konvertáló egység hangolási tartományának alsó határa – legkedvezőbb: 200 nm vagy annál kisebb, legkedvezőtlenebb: 290 nm 10
2 Alap készülék hangolási tartományának felső határa – legkedvezőbb: 4000 nm vagy annál nagyobb, legkedvezőtlenebb: 2600 nm 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 PTE
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 084 - 199203
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Atomerő mikroszkóp
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Joó Katalin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22614360
Postai cím: Alkotmány Utca 7
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: joo.katalin@invitel.hu
Telefon: +36 305678861
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30795832
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11415000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hangolható fényforrás 2 μm hullámhosszon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40787230
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21357900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Digitális 3D mikroszkóp
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unicam Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21829684
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215543
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12802292
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11550670
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Spektrométer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12132888
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7617195
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Optikai parametrikus erősítő rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76932713
Postai cím: Kőszál Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.ildiko@rktech.hu
Telefon: +36 306418862
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14038375
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29372863
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29894100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
Joó Katalin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2131 Göd, Alkotmány u.7. 13732998-2-13
2. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6. 12395152-2-42
3. rész:
Unicam Magyarország Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. 10853940-2-42;
Carl Zeiss Technika Kft. 2040 Budaörs, Neumann J. u. 3. 10548756-2-13;
GRIMAS Ipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1214 Budapest, Puli sétány 2-4. 10548756-2-13
4. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6. 12395152-2-42;
Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. 1031 Budapest, Drótos u. 1. 10483592-2-41
5. rész:
RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1163 Budapest, Kőszál u. 6. 12395152-2-42
Érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma, érvénytelenség indoka:
1. rész:
Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 116. 24076364-2-43 a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen;
Unicam Magyarország Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. 10853940-2-42 a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
4. rész:
HORIBA France SAS 16-18 Rue du Canal, 91165 LONGJUMEAU, France FR54837150366 a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)