Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16721/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvári Campus tervezése,kivitelezése 2019
Hivatkozási szám: EKR000743992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Modern Városok Program keretében Székesfehérvári Középiskolai Campus tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében 2019

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 014274 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 154 - 378924
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlatok értékelésének módja az eljárás második szakaszában: Az adható pontszám alsó és
felső határa minden egyes szempont esetében: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelési szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont,
felső határa 10 pont. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési pontszám az alábbiak szerint kerül
kiszámításra (két tizedes jegyig): 1. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasztalata a felhívás III.1.3) M2/1. pontja szerinti „Építészeti tervezési terület” É
kategóriájú tervező szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett
szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot
tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*5. (Egyenes arányosítás.) Adott
esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap
többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb
szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja. Amennyiben az alkalmasság
körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 24 hónapon felüli)
többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a
minimális 1 pontot kapja. 2. részszempont: A teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számított vállalt
jótállási időszaknál alkalmazott képlet: (vizsgált jótállás / legkedvezőbb tartalmazó ajánlat)*10*25. (
Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlatnál 120 hónap kerül
alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a
maximális pontszámot kapja. A 60 hónapnál kevesebb vállalt jótállás esetén ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelennek tekinti. 3. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb
ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. (Fordított
arányosítás) További bővebb információ a dokumentációban. 2. A felhívásban, illetőleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési
eljárásban részvételre jelentkező lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a
alapján. 3.Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A
Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új
gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 4.A
III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb. 5. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók
. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 7. FAKSZ: Dr. Bárdos
Katalin 00330, Ébner Balázs 00329 8. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) bővebben: - a
tervezés, kivitelezés több részben történő organizálása, koordinálása nehézkes vagy nem
megoldható, a kivitelezés során a felvonulási utak átfedésbe kerülnének, melyek a kivitelezés idejét
hosszabbítanák; - a kivitelezéssel érintett épületek összefüggőek, közvetlen kapcsolatuk nehezen
elválasztható; - az egyetlen részben történő megvalósítás nem csak időbeni, hanem gazdaságossági
előny is, hiszen egy fővállalkozó sokkal hatékonyabban tud gépeket felvonultatni, kevesebb állásidő
képződik. 9. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja
10Tervezést+kivitelezést a bontási munkálatok volumene indokolja
Helyesen:
1. Az ajánlatok értékelésének módja az eljárás második szakaszában: Az adható pontszám alsó és
felső határa minden egyes szempont esetében: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelési szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont,
felső határa 10 pont. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési pontszám az alábbiak szerint kerül
kiszámításra (két tizedes jegyig): 1. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai
többlettapasztalata a felhívás III.1.3) M2/1. pontja szerinti „Építészeti tervezési terület” É
kategóriájú tervező szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett
szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot
tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*5. (Egyenes arányosítás.) Adott
esetben a 36 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 36 hónap
többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 36 hónap, valamint az annál kedvezőbb
szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja. Amennyiben az alkalmasság
körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 24 hónapon felüli)
többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a
minimális 1 pontot kapja. 2. részszempont: A teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számított vállalt
jótállási időszaknál alkalmazott képlet: (vizsgált jótállás / legkedvezőbb tartalmazó ajánlat)*10*25. (
Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlatnál 120 hónap kerül
alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a
maximális pontszámot kapja. A 60 hónapnál kevesebb vállalt jótállás esetén ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelennek tekinti. 3. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb
ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. (Fordított
arányosítás) További bővebb információ a dokumentációban. 2. A felhívásban, illetőleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési
eljárásban részvételre jelentkező lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a
alapján. 3.Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A
Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új
gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 4.A
III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb. 5. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók
. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 7. FAKSZ: Dr. Bárdos
Katalin 00330, Ébner Balázs 00329 8. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) bővebben: - a
tervezés, kivitelezés több részben történő organizálása, koordinálása nehézkes vagy nem
megoldható, a kivitelezés során a felvonulási utak átfedésbe kerülnének, melyek a kivitelezés idejét
hosszabbítanák; - a kivitelezéssel érintett épületek összefüggőek, közvetlen kapcsolatuk nehezen
elválasztható; - az egyetlen részben történő megvalósítás nem csak időbeni, hanem gazdaságossági
előny is, hiszen egy fővállalkozó sokkal hatékonyabban tud gépeket felvonultatni, kevesebb állásidő
képződik. 9. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja
10Tervezést+kivitelezést a bontási munkálatok volumene indokolja
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, mely részben a felhívás módosítását is eredményezi, továbbá egyes kérdésekre Ajánlatkérő a későbbiekben tudja válaszait, a kapcsolódó dokumentumokat ismertetni, rendelkezésre bocsátani. Ezen okokra és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjaiban foglalt szabályozásra tekintettel a részvételi határidő meghosszabbításra kerül! A Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakat nem sértik a módosítások nem jelentős jellegükre tekintettel. A szerződéstervezet módosult részei kiemelésre kerültek sárga színnel.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ