Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16764/2019
CPV Kód:39000000-2
Ajánlatkérő:Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BITT Technology-H Kft
Ajánlatkérő típusa:Egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó közfürdő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92970746
Postai cím: Kossuth L. utca 7.
Város: Harkány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Tibor
Telefon: +36 72580830
E-mail: szilagyit@harkanyfurdo.hu
Fax: +36 72480435
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkanyfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkanyfurdo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó közfürdő
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Napozóágyak és öltözőszekrények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000393672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére 500 db egyező színű, új (első üzembe helyezésű) napozóágy szállítása, valamint összesen 587 férőhelyes öltözőszekrények ajánlatkérő által meghatározott méretben és elrendezésben történő legyártása és szállítása.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 22666000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Napozóágyak szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39522520-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére 500 db egyező színű, új (első üzembe helyezésű), kültéri használatra alkalmas napozóágy szállítása az alábbi minimális műszaki paraméterekkel:
Vázszerkezet: alumínium
Fekvő felület anyaga: levegő áteresztő PVC huzat
Méret minimum: 195x61x29cm
Termék saját súlya: maximum 6 kg
Terhelhetősége: min. 120 kg
A termék háttámlája dönthető (fekvő pozíció és legalább két eltérő dőlésszögű ülőpozíció biztosításával). A termék legyen rakásolható (a darabok egymásra rakodása helytakarékos).
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
Garancia (kötelező jótállás) 1 év.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelenlegi napozó ágyainak színe kék, így a fürdő egységes megjelenése a kék színben való teljesítéssel biztosítható, azonban a szín tekintetében kötelező előírást nem határoz meg, azonban azt ajánlatkérővel egyeztetni szükséges. (a szín nem alkalmassági feltétel és nem értékelési szempont)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a szerződés időtartamaként a szállítási határidő került meghatározásra. A szerz. teljes időtartama függ nyertes AT 2. ért. részszempontra tett vállalásától. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.
Értékelés módszere: 1. Ár résszempont: fordított arányosítás, 2. Minőségi kritérium értékelési résszempont: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Öltözőszekrények szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39122100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
RFID olvasó-, és kijelzővel felszerelt, tűzihoganyzással vagy fémgalvanizálással készült külső borítású (alapanyagú) szekrények az alábbiak szerint:
587 össz férőhellyel rendelkező hosszú és rövid ajtós szekrények kombinációja soronkénti vezérléssel. A szekrényeket ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott méretben és elrendezésben kell legyártani és szállítani.
Szekrények alapanyaga (külső borító lemeze) acéllemez tűzihoganyzással vagy fémgalvanizálással.
Színek: szekrényváz RAL7035 selyemfényű halványszürke, ajtók színe Ajánlatkérővel egyeztetetten (max 3 féle) struktúr festékkel.
½ osztott kivitelű rekesz, elektronikus zár elhelyezésére alkalmas kivágásokkal 460 db
Hosszú ajtós kivitelű, elektronikus zár elhelyezésére alkalmas kivágásokkal készült rekesz 127 db
1/2 osztott ajtós rekeszek : Ruhaakasztó rúd (nem kivehetően szerelve) ; 2 db ruhaakasztó kampó a rúd alatt
Hosszú osztott ajtós rekeszek: 1 db ruhaakasztó kampó két oldalon, polc felül
Elektronikus ajtózár 587 db (587 db + 60 db tartalék karórával) A passzív RFID IC címek egyediek legyenek (korábban nem voltak kiosztva), illetve 2000db -ig az Ajánlatkérő részére 25 évig kell fenntartani a sorozatszámokat, ebbe már beleértve az alap darabszámot és a tartalékot is.
Szekrény osztás: 300 mm széles , mélység 490 mm , magasság 100 mm-es lábbal együtt 2050mm
Vezérlő , RFID olvasó, kijelző 25 db (szekrénysoronként egy darab)
Három különálló termet alkotó öltözőkben elhelyezett szekrénysorok egy hálózatot alkossanak.
A hálózatba kötött szerkrényeknél egy RFID karóra egy rekeszt működtethet.
A rekeszek egy ellenőrző szoftverhez csatlakoznak egy modemen keresztül.
A működés felügyelő szoftvert a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania, On-Line optimalizált soronkénti vezérléshez.
A szoftver licence díját a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell.
Az átadás-átvétel alkalmával az Eladó köteles Vevő képviselői (5fő) részére üzembehelyezési és felhasználói-, a rendszeres kezelési és karbantartási tevékenységre is kiterjedő magyar nyelvű oktatást nyújtani és erre vonatkozó írásbeli dokumentációt és oktatási segédanyagot a résztvevők számára átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban a szerződés időtartamaként a szállítási határidő került meghatározásra. A szerz. teljes időtartama függ nyertes AT 2. ért. részszempontra tett vállalásától. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.
Értékelés módszere: 1. Ár résszempont: fordított arányosítás, 2. Minőségi kritérium értékelési résszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 087 - 208690
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Napozóágyak szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007662 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Öltözőszekrények szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BITT Technology-H Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68587237
Postai cím: Bánki Donát Iparterület Udvar 1
Város: Bakonybánk
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2885
Ország: Magyarország
E-mail: bbitt@t-online.hu
Telefon: +36 302029251
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34359938
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22666000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:
1. rész: Az eljárás eredménytelen tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlatban a megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetet nettó 7.255.510,- Ft összeggel meghaladta, mely pótfedezetet Ajánlatkérő biztosítani nem tudta, ezért az 1. rész a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelen.
Ajánlattevők:
D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. 8000 Székesfehérvár Arany János Utca 19. 13841728-2-07
Arterior Komplex Kft. 9011 Győr Dózsa Major 01052/16. 24822196-2-08
C-SALE PARTNER ZRt. 4025 Debrecen Vásáry István utca 7. Fszt. 2. 26219387-2-09
2. rész:
Nyertes Ajánlattevő: BITT Technology-H Kft. 10599738-2-11
Ajánlattevők:
BITT Technology-H Kft. 2885 Bakonybánk Bánki Donát Iparterület Udvar 1. 10599738-2-11
STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft. 7630 Pécs Mohácsi Út 107/1. 11000286-2-02
Arterior Komplex Kft. 9011 Győr Dózsa Major 01052/16. 24822196-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)