Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:1678/2019
CPV Kód:72220000-3
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Máté
Telefon: +36 18964195
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14954217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80590000-6
További tárgyak:71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az NSR továbbfejlesztése a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek valamint Ajánlatkérő általjóváhagyott logikai- és fizikai rendszertervnek (továbbiakban: rendszerterv) megfelelően, az alábbi négy részteljesítésben:
a) 1. részteljesítés: az NSR (logikai és fizikai) rendszertevének elkészítése;
b) 2. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély, személyi, sporteredmény,sportegészségügyi moduljainak, egyéb (a rendszertervben rögzítésre kerülő) külső interfészek rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak kialakítása valamint az NSR harmadik szervezet által kialakított szervezeti moduljának és keretmoduljának integrációja;
c) 3. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély, személyi, sporteredmény, sportegészségügyi moduljainak, egyéb külső interfészek rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez továbbá az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez;
d) 4. részteljesítés: az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez; valamint az NSR Vezetői Információs Rendszer moduljának a kialakítása és illesztése az NSR-hez.
Nyertes Ajánlattevő feladata a 2-4. részteljesítések esetében kiterjed az alábbiakra is:
- a részteljesítéshez tartozó dokumentumok elkészítése, valamint,
- a részteljesítés keretében elvégzett .feladatokra tekintettel a korábbi részteljesítések során elkészített dokumentumok aktualizálása,
- Ajánlatkérő szakembereinek oktatása az alábbiak szerint:
- 2. részteljesítés:
- infrastruktúra-üzemeltetői oktatás,
- alkalmazás-üzemeltetői oktatás és,
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban,
- 3. részteljesítés:
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban,
- 4. részteljesítés:
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban.
A figyelembe veendő felhasználószám:
- rendszer esetében.
O összes bejelentkezett: kb. 600.
O egyidejűleg műveletet végző (konkurens felhasználói tranzakció): kb. 100.
Egyidejűleg műveletet végző (portál látogató): kb. 5 000.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 103 - 235995

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 314159265 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2018.12.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 8828 594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 8828 593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72220000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80590000-6
További tárgyak:71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NSR továbbfejlesztése a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek valamint Ajánlatkérő általjóváhagyott logikai- és fizikai rendszertervnek (továbbiakban: rendszerterv) megfelelően, az alábbi négy részteljesítésben:
a) 1. részteljesítés: az NSR (logikai és fizikai) rendszertevének elkészítése;
b) 2. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély, személyi, sporteredmény,sportegészségügyi moduljainak, egyéb (a rendszertervben rögzítésre kerülő) külső interfészek rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak kialakítása valamint az NSR harmadik szervezet által kialakított szervezeti moduljának és keretmoduljának integrációja;
c) 3. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély, személyi, sporteredmény, sportegészségügyi moduljainak, egyéb külső interfészek rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez továbbá az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez;
d) 4. részteljesítés: az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez; valamint az NSR Vezetői Információs Rendszer moduljának a kialakítása és illesztése az NSR-hez.
Nyertes Ajánlattevő feladata a 2-4. részteljesítések esetében kiterjed az alábbiakra is:
- a részteljesítéshez tartozó dokumentumok elkészítése, valamint,
- a részteljesítés keretében elvégzett .feladatokra tekintettel a korábbi részteljesítések során elkészített dokumentumok aktualizálása,
- Ajánlatkérő szakembereinek oktatása az alábbiak szerint:
- 2. részteljesítés:
- infrastruktúra-üzemeltetői oktatás,
- alkalmazás-üzemeltetői oktatás és,
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban,
- 3. részteljesítés:
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban,
- 4. részteljesítés:
- felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban.
A figyelembe veendő felhasználószám:
- rendszer esetében.
O összes bejelentkezett: kb. 600.
O egyidejűleg műveletet végző (konkurens felhasználói tranzakció): kb. 100.
Egyidejűleg műveletet végző (portál látogató): kb. 5 000.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 314159265
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer - és Irodatechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Felek az Alapszerződés tárgyát meghatározó 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
a) az 1. részteljesítés során a korábban elkészült, de jelenleg nem aktuális - így a fejlesztés során nem használható - rendszertervek teljes körű, a fejlesztési munkálatokkal párhuzamos aktualizálása.
b) 2. részteljesítés az NSR szervezetek, személyek, sportorvosi, versenyengedélyek, létesítmények, portál, karbantartás és keretrendszer moduljainak elsődleges funkcióinak ki-alakítása. Meg kell valósítani a KAÜ és ÖNY integrációt, valamint az OSEI interfészt.
c) 3. részteljesítés az NSR szervezetek, személyek, sportorvosi, versenyengedély, létesítmények, események, eredmények, portál, keretrendszer, szövetségi interfész moduljainak a rendszerterv szerinti másodlagos funkciók megvalósítása, Továbbá a Takarnet in-terfész kialakítása valamint az NSR támogatási és ellenőrzési moduljának Állami Támogatás folyamat kialakítása a mellékletben ennél a mérföldkőnél meghatározott eljárástípusokra vonatkozóan, az ennél a mérföldkőnél meghatározott funkcionalitás mellett.
d) 4/a részteljesítés az NSR összes nyilvántartó modulhoz tartozó, az 1. sz melléklet részét képző funkcióleírásban felsoroltak, valamint az NSR támogatási és ellenőrzési modul-jának Állami Támogatás folyamat kialakítása a mellékletben ennél a mérföldkőnél meghatározott eljárástípusokra vonatkozóan, az ennél a mérföldkőnél meghatározott funkcionalitás mellett.
e) 4/b részteljesítés az NSR támogatási és ellenőrzési moduljának Állami Támogatás folyamat kialakítása a mellékletben meghatározott valamennyi eljárásra vonatkozóan, az ott meghatározott teljes funkcionalitás mellet.
2. A Felek az Alapszerződés határidőit meghatározó 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a jelen szerződés
1.1. a) pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés rendelkezései szerint, 2019. január 29. napjáig teljesíti Megrendelő részére.
1.1. b) pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés rendelkezései szerint, 2018. december 30. napjáig teljesíti Megrendelő részére.
1.1. c) pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés rendelkezései szerint, 2019. március 28. napjáig teljesíti Megrendelő részére.
1.1. d) pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés rendelkezései szerint, 2019. május 29. napjáig teljesíti Megrendelő részére.
1.2. e) pontjában meghatározott feladatokat jelen szerződés rendelkezései szerint, 2019. szeptember 30. napjáig teljesíti Megrendelő részére.
3. A Felek az Alapszerződés Vállalakozói díjra vonatkozó 8.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
a) az 1. részteljesítés értéke 40.000.000 Ft + ÁFA,
b) a 2. részteljesítés értéke 50.000.000 Ft + ÁFA,
c) a 3. részteljesítés értéke 140.000.000 Ft + ÁFA,
d) a 4./a részteljesítés értéke 40.000.000 Ft + ÁFA,
e) a 4./b részteljesítés értéke 44.159.265 Ft + ÁFA.
4. A TAO és a VIR modulok megvalósítása nem része az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosításra tekintettel.
5. A Megrendelő a Támogató jóváhagyásával adja át a teljesítési igazolásokat a rész- és végteljesítésre vonatkozóan.
6. A felek a rendszer kifejlesztésével kapcsolatos eddig alkalmazott agilis módszertanról áttérnek a nem agilis vízesés jellegű módszertanra.
A felek rögzítik, hogy az áttérés indoka a szerződésmódosítás indokából fakad, azaz az elmúlt időben folytatott egyeztetéseken pontosított és létrehozott korábbitól eltérő műszaki tartalmi igény elmúlt időszakban történt részletes tisztázására tekintettel a továbbiakban szükségtelen az agilis módszertan alkalmazása, továbbá az agilis módszertan az elmúlt időszak tapasztalati alapján nem is alkalmazható a projekt során létrejött termék felhasználói körének eltérő igényeire tekintettel.
Az új vízesés jellegű módszertan alapján Vállalkozónak a feladata és szerződéses kötelezettsége kizárólag a jelen szerződésmódosításhoz mellékelt műszaki leírásnak megfelelő fejlesztési feladatok ellátása az ott meghatározott követelményeknek, funkcióknak megfelelően.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítése a rendelkezésre álló információk alapján kezdődött meg, amely agilis fejlesztési módszertan szerinti felhasználói konzultációk és igénypontosítások rögzítésével illetve az átadott információk feldolgozásával történt, azonban az agilis módszertan a jelen projekt vonatkozásában nem alkalmazható, amelyre tekintettel végleges követelményjegyzék és műszaki leírás került kialakításra. A végleges műszaki leírás és követelményjegyzék kialakításakor figyelembe vételre kerültek a Támogató által Megrendelővel szemben támasztott funkcióbővítési és módosítási, pontosítási igények.
Az említett igénypontosítások során a Támogató több mint 190 db új vagy módosított igény fogalmazott meg a majdani felhasználók (sportszövetségek) igényeire figyelemmel. Ezen változás kérések rendszerszemléletű feldolgozásának eredménye jelen szerződés műszaki tartalmát alapvetően befolyásolják, a tervezett feladatvégzés szkópját jelentősen módosítják.
A módosítás a Kbt. 141. § alapján történik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 314159265 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 314159265 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben