Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16800/2019
CPV Kód:92522000-6
Ajánlatkérő:Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Teljesítés helye:cím: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 9., hrsz.: 108, 108/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Opus-Stone Kőipari Mérnöki Bt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42289632
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila Károly
Telefon: +36 207700717
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SKHU/1601/1.1/060 FonsSacer Szécsény-restaurálás
Hivatkozási szám: EKR000649812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Két faragott stallum 1774-ből: a restaurátori munkálatok ellátására
szükséges a stallumok elmozdítása jelenlegi helyükről a templomban folyó régészeti ásatások miatt. Szerkezeti megerősítés, korábbi
szegelések, toldások javítása, faragások hiányainak pótlása hársfából. Az átfestett felületek mechanikus és vegyszeres tisztítása,
konzerválása. A képek megkopott részeinek restaurálásnak jelzésszerű pótlása, az eredeti felület megtartásával. 2. Szent Antal
mellékoltár 1732-ből: sellak réteg és átfestés eltávolítása mechanikusan és vegyszeresen. Eredeti barokk felület letisztítása. Szerkezeti
megerősítés, hiányok pótlása, konzerválás. Eredeti felület és retusált lakkréteg izolálása. Bronzporos sellakkal takart faragványok és
szobrok átfestésének tisztítása, konzerválása, hiányok újraaranyozása, visszakoptatása. 3. Szent Ferenc mellékoltár 1775-ből: Szobrok
fertőtlenítése, további rovarfertőzés elterjedésének megakadályozása. Menza belső konzerválása. Sellak és átfestett réteg eltávolítása
mechanikus és vegyszeres úton, eredeti felület és retusált lakkréteg izolálása. Bronzporos sellakkal takart faragványok és szobrok
átfestésének tisztítása, konzerválása, hiányok újraaranyozása, visszakoptatása. 4-5. Szent József mellékoltár és Fájdalmas Szűzanya
mellékoltár 1751-ből: A faanyag konzerválásához mindkét oltár elbontása szükséges. Faragványok tisztítása, ezüst- és arany
színezések helyreállítása. További kutatás a lüszter eredeti alkalmazására vonatkozóan. Festett szobrok megtisztítása a fehér festéktől,
hiányzó anyagok pótlása. 6. Szószék 1741-ből: Átfestések eltávolítása mechanikus és vegyszeres úton. Statikai vizsgálat, szerkezeti
javítások, pótlások, faelemek konzerválása. Eredeti barokk festés feltárása, helyreállítása. Bronzporos aranyozott díszítések tisztítása,
alapozás, sérült elemek javítása. „Függöny” tisztítása, konzerválása, ezüstözése. Aranyozás javítása. 7. Zsoltároskönyvtartó állvány
1771-ből: Felület megtisztítása diszperziós festéktől mechanikus és vegyszeres úton, az eredeti festékréteg sérülékenységének
figyelembe vételével. Szerkezeti hiányok pótlása, szekrénybelső és alj konzerválása. Rátét faragványok pótlása, hársfából, alapozás,
ezüstözés. Vasalatok restaurálása. Beillesztő retus festés. Lámpatartó tetején betűk rekonstruálása. 8. Betlehemes fülke (márvány, fa):
Fülke eredeti méretének visszaállítása (toldások eltávolítása). Festetlen fa részek és márványfelületek tisztítása, helyreállítása.
Lüszterezés. Festett háttér deszkázat helyreállítása, festmény tisztítása, konzerválása. Urnácskák rekonstruálása. 9. Öt darab ajtó:
sekrestye bejárati ajtaja; flóderozott ajtó; kripta ajtó; sekrestye felől a szentélybe nyíló ajtó; ebédlőajtó. Veretek, pántok eltávolítása,
pótlása, tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, olajos, illetve viaszos alapozás, politúrozás, keretszerkezet és zár megerősítése, ahol
szükséges. 10. Sekrestye bútorzata: • Tabernákulum – 2 db (tölgyfa): szegezések és egyik darab esetében külön az elektromos
szerelvények eltávolítása. Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, hibajavítás, alapozás, polatúrozás. • Sekrestye szekrény (tölgyfa):
szegezés eltávolítása, térdeplő mögötti fal víztartalmának ellenőrzése, szigetelése. Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, szilárdítás,
hibajavítás, felületkezelés. • Ruhás szekrény (tölgyfa): szegezés eltávolítása, tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, szilárdítás, hibajavítás
, felületkezelés, zárszerkezet helyreállítása. • Beépített szekrény (tölgyfa): szegezések és elektromos szerelvények eltávolítása.
Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, hibajavítás, alapozás, polatúrozás.
Dobogó (
tölgyfa): a fadobogó eltávolítása a padlószint süllyesztés idejére, szerkezetének megvizsgálása, restaurálási terv elkészítése, hatósági
bizonyítvány megkérése, szükséges javítások (pl. elemcselemcsere, megerősítés) elvégzése, felületkezelése, visszahelyezése eredeti helyére.
További információk a műszaki leírásban és a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 191175000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SKHU/1601/1.1/060 FonsSacer Szécsény -restaurálás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: cím: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 9., hrsz.: 108, 108/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Két faragott stallum 1774-ből: a restaurátori munkálatok ellátására
szükséges a stallumok elmozdítása jelenlegi helyükről a templomban folyó régészeti ásatások miatt. Szerkezeti megerősítés, korábbi
szegelések, toldások javítása, faragások hiányainak pótlása hársfából. Az átfestett felületek mechanikus és vegyszeres tisztítása,
konzerválása. A képek megkopott részeinek restaurálásnak jelzésszerű pótlása, az eredeti felület megtartásával. 2. Szent Antal
mellékoltár 1732-ből: sellak réteg és átfestés eltávolítása mechanikusan és vegyszeresen. Eredeti barokk felület letisztítása. Szerkezeti
megerősítés, hiányok pótlása, konzerválás. Eredeti felület és retusált lakkréteg izolálása. Bronzporos sellakkal takart faragványok és
szobrok átfestésének tisztítása, konzerválása, hiányok újraaranyozása, visszakoptatása. 3. Szent Ferenc mellékoltár 1775-ből: Szobrok
fertőtlenítése, további rovarfertőzés elterjedésének megakadályozása. Menza belső konzerválása. Sellak és átfestett réteg eltávolítása
mechanikus és vegyszeres úton, eredeti felület és retusált lakkréteg izolálása. Bronzporos sellakkal takart faragványok és szobrok
átfestésének tisztítása, konzerválása, hiányok újraaranyozása, visszakoptatása. 4-5. Szent József mellékoltár és Fájdalmas Szűzanya
mellékoltár 1751-ből: A faanyag konzerválásához mindkét oltár elbontása szükséges. Faragványok tisztítása, ezüst- és arany
színezések helyreállítása. További kutatás a lüszter eredeti alkalmazására vonatkozóan. Festett szobrok megtisztítása a fehér festéktől,
hiányzó anyagok pótlása. 6. Szószék 1741-ből: Átfestések eltávolítása mechanikus és vegyszeres úton. Statikai vizsgálat, szerkezeti
javítások, pótlások, faelemek konzerválása. Eredeti barokk festés feltárása, helyreállítása. Bronzporos aranyozott díszítések tisztítása,
alapozás, sérült elemek javítása. „Függöny” tisztítása, konzerválása, ezüstözése. Aranyozás javítása. 7. Zsoltároskönyvtartó állvány
1771-ből: Felület megtisztítása diszperziós festéktől mechanikus és vegyszeres úton, az eredeti festékréteg sérülékenységének
figyelembe vételével. Szerkezeti hiányok pótlása, szekrénybelső és alj konzerválása. Rátét faragványok pótlása, hársfából, alapozás,
ezüstözés. Vasalatok restaurálása. Beillesztő retus festés. Lámpatartó tetején betűk rekonstruálása. 8. Betlehemes fülke (márvány, fa):
Fülke eredeti méretének visszaállítása (toldások eltávolítása). Festetlen fa részek és márványfelületek tisztítása, helyreállítása.
Lüszterezés. Festett háttér deszkázat helyreállítása, festmény tisztítása, konzerválása. Urnácskák rekonstruálása. 9. Öt darab ajtó:
sekrestye bejárati ajtaja; flóderozott ajtó; kripta ajtó; sekrestye felől a szentélybe nyíló ajtó; ebédlőajtó. Veretek, pántok eltávolítása,
pótlása, tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, olajos, illetve viaszos alapozás, politúrozás, keretszerkezet és zár megerősítése, ahol
szükséges. 10. Sekrestye bútorzata: • Tabernákulum – 2 db (tölgyfa): szegezések és egyik darab esetében külön az elektromos
szerelvények eltávolítása. Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, hibajavítás, alapozás, polatúrozás. • Sekrestye szekrény (tölgyfa):
szegezés eltávolítása, térdeplő mögötti fal víztartalmának ellenőrzése, szigetelése. Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, szilárdítás,
hibajavítás, felületkezelés. • Ruhás szekrény (tölgyfa): szegezés eltávolítása, tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, szilárdítás, hibajavítás
, felületkezelés, zárszerkezet helyreállítása. • Beépített szekrény (tölgyfa): szegezések és elektromos szerelvények eltávolítása.
Tisztítás, fertőtlenítés, konzerválás, hibajavítás, alapozás, polatúrozás.
Dobogó (tölgyfa): a fadobogó eltávolítása a padlószint süllyesztés idejére, szerkezetének megvizsgálása, restaurálási terv elkészítése, hatósági
bizonyítvány megkérése, szükséges javítások (pl. elemcselemcsere, megerősítés) elvégzése, felületkezelése, visszahelyezése eredeti helyére.
További információk a műszaki leírásban és a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás mértéke (min. 12 és maximum 36 hónap ajánlható meg) - hónap 10
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 60 hónap ajánlható meg) - hónap 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj - Ft. Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a restaurátori munkálatokat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által támogatott SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekthez kapcsolódóan kívánja megvalósítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SKHU/1601/1.1/060 FonsSacer Szécsény -restaurálás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Opus-Stone Kőipari Mérnöki Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26096133
Postai cím: Kaszáló Utca 17.
Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2115
Ország: Magyarország
E-mail: opusstone@invitel.hu
Telefon: +36 703792142
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22281603213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 191175000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műemléki restaurátor faszobrász-restaurátori feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Opus-Stone Kőipari Mérnöki Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26096133
Postai cím: Kaszáló Utca 17.
Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22281603213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges