Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16807/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény
Teljesítés helye:6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.; 5471 Tiszakürt, Rózsa út 4-6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.;6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.;6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.;6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.;6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.;6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;6211 Kaskantyú, III. ker. 1.;6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.;6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:fenntartott intézmény-költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33639617
Postai cím: Szent László Város 1
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila
Telefon: +36 703783074
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 14664826
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsplatan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64006585
Postai cím: III. Körzet 1
Város: Kaskantyú
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila
Telefon: +36 703783074
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 14664826
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harmoniaotthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei "Bárka" Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39116736
Postai cím: Kőrösi Út 16
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila
Telefon: +36 703783074
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 14664826
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsbarka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69481534
Postai cím: Dózsa György Utca 9
Város: Bácsborsód
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Attila
Telefon: +36 703783074
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 14664826
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszinapfeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000872362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000872362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: fenntartott intézmény-költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000872362019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszerek szállítására irányuló szállítási szerződés a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény, a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény, a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény és a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény közös ajánlatkérők részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péksütemény, cukrászsütemény - Platán
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322,HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.;
5471 Tiszakürt, Rózsa út 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, péksütemény és cukrászsütemény folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi és tiszakürti telephelyei részére 22900 kg, 110659 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péksütemény, cukrászsütemény - Harmónia
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, péksütemény és cukrászsütemény folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 57900 kg, 315390 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péksütemény, cukrászsütemény - Bárka
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, péksütemény és cukrászsütemény folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 95410 kg, 344170 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, péksütemény, cukrászsütemény -Őszi Napfény
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér, péksütemény és cukrászsütemény folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 109826 kg, 524950 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek - Platán
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi telephelye részére 7895 kg, 85000 db, 40180 liter, 2000 doboz mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek - Harmónia
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 10204 kg, 68360 db 53240 liter, 2200 doboz mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek - Bárka
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 13160 kg, 287250 db, 62595 liter, 9200 doboz mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek - Őszi Napfény
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermékek folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 27002 kg, 213320 db, 151990 liter, 11600 doboz mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények - Platán
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi telephelye részére 19313 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények - Harmónia
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 68916 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények - Bárka
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 75855 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús, baromfihús, húskészítmények -Őszi Napfény
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehús, baromfihús, húskészítmények folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 116170 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru - Platán
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15241000-9
15330000-0
15400000-2
15610000-7
15830000-5
15840000-8
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15980000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazáru folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi telephelye részére 19124 kg, 37618 db, 6060 liter mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru - Harmónia
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15241000-9
15330000-0
15400000-2
15610000-7
15830000-5
15840000-8
15850000-1
15870000-7
15980000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazáru folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 71989 kg, 70072 db, 19645 liter mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru - Bárka
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15241000-9
15330000-0
15400000-2
15610000-7
15830000-5
15840000-8
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15980000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazáru folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 86682 kg, 162380 db, 18890 liter mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru - Őszi Napfény
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15241000-9
15330000-0
15400000-2
15610000-7
15830000-5
15840000-8
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15980000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárazáru folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 103791 kg, 92401 db, 28353 liter mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás - Platán
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi telephelye részére 45215 kg, 5200 csomó, 55000 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás - Harmónia
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 139724 kg, 4740 csomó, 58980 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás - Bárka
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 172720 kg, 2400 csomó, 130000 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás - Őszi Napfény
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség, gyümölcs, tojás folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 262725 kg, 2380 csomó, 170000 db mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru - Platán
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15220000-6
15300000-1
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6064 Tiszaug, Ságvári Endre út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő tiszaugi telephelye részére 24915 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru - Harmónia
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15220000-6
15300000-1
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6211 Kaskantyú, III. ker. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru folyamatos szállítása a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény részére 48072 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru - Bárka
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15220000-6
15300000-1
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru folyamatos szállítása a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény részére 59870 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru - Őszi Napfény
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak:15220000-6
15300000-1
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru folyamatos szállítása a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény részére 100155 kg mennyiségben.
A leszállítandó élelmiszerek tételes felsorolását (műszaki leírást), azok mennyiségeit és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ártartás időtartama (hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott összmennyiségtől, illetőleg ezen belül a Közbeszerzési Dokumentumokban tételesen meghatározott mennyiségektől tételenként + 30 %-kal eltérhet a szerződés időbeli hatálya alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a Kr. 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § - 16. §-ai alapján jár el.
3.) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
4.) Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
5.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégügyében változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevő az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is köteles becsatolni.
6.) A kizáró okok előzetes, valamint végleges igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő a közbeszerzés valamennyi része esetében a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolja valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat alapján, hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. A vizsgált időszakba az ajánlati felhívás feladásának napja is beleszámít.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában, valamint a Kr. 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények teljesítésének igazolásait az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. A közbeszerzés valamennyi része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás fogalma alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.
III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelményei folytatása:
M/1/17. a 17. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 5 000 000 HUF értéket elérő értékű zöldség, gyümölcs, tojás szállítására vonatkozó referenciával, amely zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy tojás szállítását magában foglalta,
M/1/18. a 18. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értéket elérő értékű zöldség, gyümölcs, tojás szállítására vonatkozó referenciával, amely zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy tojás szállítását magában foglalta,
M/1/19. a 19. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értéket elérő értékű zöldség, gyümölcs, tojás szállítására vonatkozó referenciával, amely zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy tojás szállítását magában foglalta,
M/1/20. a 20. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 25 000 000 HUF értéket elérő értékű zöldség, gyümölcs, tojás szállítására vonatkozó referenciával, amely zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy tojás szállítását magában foglalta,
M/1/21. a 21. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 3 000 000 HUF értéket elérő értékű mirelit áru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/22. a 22. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 8 000 000 HUF értéket elérő értékű mirelit áru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/23. a 23. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 8 000 000 HUF értéket elérő értékű mirelit áru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/24. a 24. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értéket elérő értékű mirelit áru szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezésének időpontja erre az időszakra esik. Az M/1. alkalmassági követelmények egy vagy több szerződéssel is teljesíthetőek. Több részre történő megajánlás esetén ajánlattevő egy referenciával több rész esetében is igazolhatja alkalmasságát, és elegendő, ha a megpályázott azonos tárgyú részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabb értékű minimumkövetelményre mutatja be a referencia igazolást. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés valamennyi része esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti élelmiszerek szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje a kezdő és befejezési időpont feltüntetésével év/hó/nap pontossággal, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 22. § (1)-(2) bekezdés].
Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §-ában, valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában, 21/A.§-ában és 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem szükséges a IV. szakaszban a részletes adatok megadása. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények teljesítésének igazolásait az ajánlatok értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben
M/1/1. az 1. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 5 000 000 HUF értéket elérő értékű kenyér, péksütemény, cukrászsütemény szállítására vonatkozó referenciával, amely kenyér és/vagy péksütemény és/vagy cukrászsütemény szállítását magában foglalta,
M/1/2. a 2. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 12 000 000 HUF értéket elérő értékű kenyér, péksütemény, cukrászsütemény szállítására vonatkozó referenciával, amely kenyér és/vagy péksütemény és/vagy cukrászsütemény szállítását magában foglalta,
M/1/3. a 3. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értéket elérő értékű kenyér, péksütemény, cukrászsütemény szállítására vonatkozó referenciával, amely kenyér és/vagy péksütemény és/vagy cukrászsütemény szállítását magában foglalta,
M/1/4. a 4. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 20 000 000 HUF értéket elérő értékű kenyér, péksütemény, cukrászsütemény szállítására vonatkozó referenciával, amely kenyér és/vagy péksütemény és/vagy cukrászsütemény szállítását magában foglalta,
M/1/5. az 5. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 10 000 000 HUF értéket elérő értékű tej, tejtermékek szállítására vonatkozó referenciával, amely tej és/vagy tejtermékek szállítását magában foglalta,
M/1/6. a 6. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 12 000 000 HUF értéket elérő értékű tej, tejtermékek szállítására vonatkozó referenciával, amely tej és/vagy tejtermékek szállítását magában foglalta,
M/1/7. a 7. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 20 000 000 HUF értéket elérő értékű tej, tejtermékek szállítására vonatkozó referenciával, amely tej és/vagy tejtermékek szállítását magában foglalta,
M/1/8. a 8. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 50 000 000 HUF értéket elérő értékű tej, tejtermékek szállítására vonatkozó referenciával, amely tej és/vagy tejtermékek szállítását magában foglalta,
M/1/9. a 9. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 10 000 000 HUF értéket elérő értékű tőkehús, baromfihús, húskészítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely tőkehús és/vagy baromfihús és/vagy húskészítmények szállítását magában foglalta,
M/1/10. a 10. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 30 000 000 HUF értéket elérő értékű tőkehús, baromfihús, húskészítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely tőkehús és/vagy baromfihús és/vagy húskészítmények szállítását is magában foglalta,
M/1/11. a 11. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 30 000 000 HUF értéket elérő értékű tőkehús, baromfihús, húskészítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely tőkehús és/vagy baromfihús és/vagy húskészítmények szállítását magában foglalta,
M/1/12. a 12. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 50 000 000 HUF értéket elérő értékű tőkehús, baromfihús, húskészítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely tőkehús és/vagy baromfihús és/vagy húskészítmények szállítását magában foglalta,
M/1/13. a 13. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 5 000 000 HUF értéket elérő értékű szárazáru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/14. a 14. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értéket elérő értékű szárazáru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/15. a 15. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 25 000 000 HUF értéket elérő értékű szárazáru szállítására vonatkozó referenciával,
M/1/16. a 16. részre benyújtott ajánlat esetén legalább összesen nettó 25 000 000 HUF értéket elérő értékű szárazáru szállítására vonatkozó referenciával,
Folytatás a III.1.2) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzés valamennyi része esetében: A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme forint. Közös ajánlatkérők előleget nem fizetnek. Közös ajánlatkérők a nyertes ajánlattevő(k) számláit a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással egyenlítik ki. Közös ajánlatkérők kötelesek fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2011. évi CXCV. tv., 368/2011. (XII.31.) Korm. r., 2011. évi CXCVI. tv., 2017. évi CL. tv., 2013. évi V. tv.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdéseiben, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a "Harmónia"Integrált Szociális Intézmény (6211 Kaskantyú, III. ker. 1.), a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 16.) és a Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény (6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.) ajánlatkérők meghatalmazták a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérőt (6000 Kecskemét, Szent László város 1.), hogy javukra ajánlatkérőként a jelen közbeszerzési eljárást lefolytassa. A Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérő a "Harmónia"Integrált Szociális Intézmény, a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intézmény és a Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény ajánlatkérők nevében is folytatja le a jelen közbeszerzési eljárást.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével bonyolítja le. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha a Kbt-ből más nem következik - írásban, elektronikus úton, az EKR-ben történik. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre az előírt dokumentum benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41.-41/C. §-ai és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az ajánlat részletes formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
3. Értékelési szempont a közbeszerzés valamennyi része esetében a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A pontkiosztás módszere minőségi szempont esetében arányosítás, ár szempont esetében fordított arányosítás, a KD-ban kerül részletesen ismertetésre.
4. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzés valamennyi része esetében - az adott rész valamennyi tételére vonatkozóan egységesen - az ártartás időtartama értékelési részszempont esetében az ajánlattevőknek minimálisan 6 hónap ártartási időtartamot kell megajánlaniuk. A 6 hónap ártartási időtartamnál rövidebb ártartási időtartam megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a közbeszerzés valamennyi része esetében az ártartás időtartama értékelési részszempont esetében a 24 hónap ártartás időtartamot és az a feletti megajánlásokat a maximális 100 ponttal értékeli.
5. Ajánlattevő az ajánlatában megajánlott árakhoz képest árváltozást legalább a szerződéskötés időpontjától számított 6 hónapig, illetőleg az ajánlattevő által megajánlott – a szerződéskötés időpontjától számított 6 hónapon túli – időpontig nem érvényesíthet. Ezt követően az ajánlattevő által megajánlott ár a szerződéshatálya alatt 6 havonta, de legfeljebb 3 alkalommal, az előző 6 hónap KSH által közzétett fogyasztói árindexének átlagos mértékével emelkedhet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.3) További információk folytatása:
6. Nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi, hogy folyamatosan tájékoztassa a közös ajánlatkérőket azon, a beszerzés tárgyát képező termékekről, amelyek esetében nyertes ajánlattevő kedvezményt nyújt (akciós termékek). A közös ajánlatkérők jogosultak ezen termékek esetében a kedvezményes (akciós) áron a beszerzés tárgyát képező mennyiségen – ideértve a tételenkénti + 30 %-kal való eltérés lehetőségét is – belül bármilyen mennyiségű termék megrendelésére. A kedvezményes (akciós) áron történő vásárlás a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szállítási szerződése(ke)n alapul, így nem jelenti és nem igényli a szállítási szerződés(ek)módosítását.
7. Ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot, a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), 66. § (6), 67. § (4) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, információs adatlapot, nyilatkozatot üzleti titokról, nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről.
8. A közbeszerzés valamennyi része esetében ajánlattevőnek a megajánlott ár részletezéseként a KD mellékletét képező ajánlattételi táblázatokat kitöltve ajánlatával be kell nyújtania. Az ajánlatok értékelése során az ajánlati ár értékelési részszempontnál az értékelés alapját a megajánlott bruttó mindösszesen ár képezi.
9. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja.
11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat.
12. Irányadó idő: az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
14. Pénzügyi adatok átszámítására a KD-ban foglaltak az irányadók.
15. Aláírás igazolása: aláírási címpéldány vagy aláírás minta. Részletes szabályokat a KD tartalmazza.
16. A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1. szerinti feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
17. A Kbt. 35. § alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18. Az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap 60 napnak felel meg.
19. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
20. Az ajánlati felhívás által nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kádár Attila (lajstromszám: 00776).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák