Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16889/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyrécse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8756 Nagyrécse, Haladás utca 4. (1/4. Hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kanizsa BAU Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyrécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12783885
Postai cím: Kossuth Lajos Útca 48
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombai Tibor
Telefon: +36 302374625
E-mail: dombai.tibor@kanizsaber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nagyrecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nagyrecse.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha felújítása
Hivatkozási szám: EKR000864862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett épületrész Nagyrécse település központjában a Haladás utca 4. sz. Hrsz.: 1/4 számú ingatlanon elhelyezkedő középület déli szárnyának földszintjén található. Az épületben működik Nagyrécse Község általános iskolája, valamint a tervezéssel érintett Nagyrécse Község Önkormányzatának konyhája. A Konyhában az önkormányzat nevelési és szociális intézményei, valamint a falu idősebb lakosságának számára készítenek ételeket. A tervezett átalakítás felújítás, korszerűsítést követően az épület rendeltetése változatlan marad. Az átalakítás a kapcsolódó tervdokumen-tációnak megfelelően kerül megvalósításra.
Funkcionális leírás:
A földszinti részen működő konyharész kialakítása az építtetői igényeknek megfelelően került átalakításra. A földszinti részen található külön bejáratú gondnoki lakás helyiségei átalakításra kerülnek, raktárhelyiségek és a konyhához tartozó vizesblokk kerül kialakításra. Az alaprajzi elrendezés a kapcsolódó É01-es tervlap szerint készül. A konyhai dolgozók (4fő női dolgozó) az átalakítást követően a konyhát és a hozzá kapcsolódó helyiségeket a kialakításra kerülő 021 előtér; 018 raktár; 020 takarító szertároló; 019 mosdó; 016 előtér; 014 közlekedőn keresztül az épület földszinti középfőfalába kialakításra kerülő 110/205-ös nyíláson keresztül érik el. A dolgozók jelenlegi 01-es alaprajzi jelű közlekedőre nyíló öltözője és wc-je megszüntetésre kerül, helyettük konyhai hulladék tároló és raktár kerül kialakításra , melyben a jelenleg a közlekedő folyosón található hűtők kerülnek elhelyezésre. Az átalakítást követően a közlekedő folyosó 150/205-ös ajtaján keresztül a konyhai alapanyagok beszállítása (reggeli órákban) a megfőzött, nem helyben fogyasztott ételek kiszállítása éthordó edényekben (déli órákban) és a keletkezett konyhai hulladék elszállítása (délutáni órákban) fog történni időben elkülönítve. A kétfázisú fekete mosogató tálca a konyha főző teréből a meglévő fehér mosogató leválasztásával kialakításra kerülő fekete mosogató helyiségben kerül elhelyezésre. Ebben a helyiségben fog történni a főző edények tárolása is. A fehér mosogató a jelenleg meglévő helyén kisebb alapterülten kerül kialakításra. A fehér mosogató és a főzőkonyha közötti átjárás a válaszfalban újonnan kialakításra kerülő 90/205-ös méretű falnyíláson keresztül valósul meg. A meglévő főzőkonyha alaprajzi kialakítása változatlanul megmarad.
A konyharész felújítása, átalakítása során az alábbi munkálatok készülnek:
A felvételi alaprajzon 02.es alaprajzi jellel szereplő WC megszüntetésre kerül.
A 04. es Mosdó-öltöző zuhanyzója elbontásra kerül. Kialakításra kerül az átalakítási alaprajzon 02-es alaprajzi jellel egy hulladéktároló, amiben vízvételi hely, fali kiöntő és padlóösszefolyó készül, valamint 04-es alaprajzi jellel kialakításra kerül egy raktár, amiben a jelenleg a folyosón elhelyezett hűtők kapnak helyet. A 06-os alaprajzi jelű húselőkészítő átalakításra kerül, kialakításra kerül egy folyosó, ami a tervezett szociális résszel köti össze a konyharészt. Az átközlekedéshez a 38 cm vastagságú középfőfalban 110 cm szélességű és 205 cm magasságú nyílás kerül kialakításra előre gyártott POROTHERM nyílásáthidalók beépítésével. A felvételi alaprajzon 010-es jelű mosogató helyiség kettéválasztásra kerül. Kialakításra kerül egy fekete mosogató a főzőedények mosogatására, valamint egy fehér mosogató az étkezőben használatos tányérok poharak, evőeszközök mosogatására. A fehér mosogató főzőkonyha felől kerül megközelítésre. A 150/230-as méretű átadóablak kibontását követően a falazat nyílásszűkítése után 90/205-ös méretű falnyílás kerül kialakításra. A felújítással érintett helyiségekben (részletesen lásd lentebb táblázatos formában) valamennyi padló- és falburkolat bontásra és cserére kerül, a burkolatlan fali és mennyezeti felületeken új falfestés készül. A gépészeti és villamos rendszer teljes átalakításra illetve cserére kerül.
A régi szolgálati lakás helyén raktár és vizesblokk kerül kialakításra az alaprajzi elrendezés szerint. Kialakul egy új szélfogó (21.), raktár (18.), mosdó, WC (0.16, 0.17, 0.19, 0.20), közlekedő (0.14), valamint a szoba helyén göngyöleg raktár kerül kialakításra (0.15). Az előtér és a konyha rész közt újonnan nyitandó falnyíláson át történik a közlekedés a konyha és a szolgálati lakás átalakításával kialakításra kerülő konyhához kapcsolódó helyiségek között.
Az épület (a 011-es alaprajzi jelű étkező) akadálymentes megközelítése jelenleg nem megoldott, ezért az északi épületszárny parkoló felőli déli oldali bejárata akadálymentesen kerül kialakításra.
A meglévő zúzott kőterítéssel kialakított parkolóban 1db akadálymentes parkoló kerül kialakításra 5,50mx3,60m es méretben a kapcsolódó tervdokumentáció szerint. Az akadálymentes parkoló felülete 6 cm vastagságú térkő burkolattal készül. Az épület akadálymentes megközelítése is a parkoló részen a tornatermi épületszárny bejáratánál kerül kialakításra, térkő burkolatú rámpával a kapcsolódó tervdokumentáció szerint. A rámpa 5 %-os lejtéssel készül térkő burkolatú felületi kialakítással. A két oldalán folyamatosan vezetett két soros kapaszkodó készül 70 illetve 95 cm magasságban az akadálymentesítési előírások figyelembe vételével. Az újonnan kialakításra kerülő akadálymentes bejárat, rámpa miatt a meglévő kerékpár tároló áthelyezésre kerül. A 49-es és 50-es alaprajzi jelű helyiségek átalakításra kerülnek. A 48-as alaprajzi jelű előtérből nyílóan kialakításra kerül egy akadálymentes WC. A helyiség szükséges belméretének kialakítása miatt a 49-es és 50-es helyiségek közti válaszfal bontásra kerül, majd új pozícióban épül fel, a terv szerint. Az érintett két helyiség burkolata cserére kerül. Az akadálymentes wc-ben a falfelületeken csempe burkolat készül 2,10 m magasságig, felette a fal és mennyezeti felületek festésre kerülnek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39106204 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Nagyrécse, Haladás utca 4. (1/4. Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) pont folytatása: Az akadálymentes bejárat és az étkező közti közlekedés útvonalába eső ajtók és üvegezett portálok cserélendők, az újonnan beépítésre kerülő ajtók (fő szárnyai) 90 cm szabad nyílásmérettel rendelkeznek.
A konyharész elektromos áram felhasználásának kiszolgálása érdekében 8db egyenként 265 W teljesítményű napelemtáblából álló napelemes rendszer kerül kiépítésre fém tartószerkezeten, hálózati inverterrel, szolár kábelszettel és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezéssel védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelemmel.
Az építéssel érintett helyiségek hasznos területe összesen: 209,82 m
Pénzügyminisztériumi támogatással megvalósuló munkafejezetek:
Építészet: Konyhai kiszolgáló helyiségek átalakításának szerkezetépítési- és befejező építőmesteri munkái, épületgépészeti és épületvillamossági szerelések építőmesteri helyreállító munkái.
Épületgépészet: Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek átalakításához-felújításához kapcsolódó komplett épületgépészeti - víz- és csatorna, fűtés, gáz, szellőzés szerelési – munkák.
Épületvillamosság: Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek átalakításához-felújításához kapcsolódó komplett épületvillamossági munkák.
Vidékfejlesztési támogatással megvalósuló munkafejezetek:
Új konyha helyiség + étkező "a" ponthoz: Főzőkonyha helyiség átalakításának szerkezetépítési munkái, hidegburkolatok részleges cseréje, szükséges festés javítások
Raktár, hűtőkamra "b" ponthoz: Raktár-hűtő- és húselőkészítő helyiségek kialakításához kapcsolódó szerkezetépítési- és befejező építőmesteri munkák
Étkező helyiség "g" ponthoz: Diákétkező helyiség festési munkái
Akadálymentesítés "k" ponthoz: Akadálymentes rámpa és parkoló komplett kialakítása, szertár- és akadálymentes WC helyiségek kialakításához kapcsolódó szerkezetépítési- és befejező építőmesteri, ill. épületgépészeti munkák
Megújuló energia: 1 KVA fotovoltaikus napelemes rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmas-sági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 20
2 Jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) (hónapban) (12 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 és PM: 410422
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c)]. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszer: 1. ért. szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás; 2-3. ért. szempont (szakember szakmai többlettapasztalata; jótállás időtartama a kötelezően elvárt 36 hónapon felül): egyenes arányosítás. Értékelési módszerek a KD-ben kerülnek részletesen ismertetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyrécse Tündérkert Óvoda és Konyha felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kanizsa BAU Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18668636
Postai cím: Hunyadi Utca 15
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: kanizsabau@gmail.com
Telefon: +36 302378590
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225722220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38555420
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39106204
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zádori László Ev. (8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 43.) biztosítja a felelős műszaki vezetőt
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kanizsa BAU Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18668636
Postai cím: Hunyadi Utca 15
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13225722220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges