Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16960/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz., 0283/25. hrsz;8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. - Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztin N. László polgármester
Telefon: +36 87571270
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://badacsonytomaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000771652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000771652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás Badacsonytomaj
Hivatkozási szám: EKR000771652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mellékelt koncepció tervek szerinti tervezési feladatok ellátása.
Területegységek:
Tátika presszó és kapcsolódó felületek 1116 m2 további 1700 m2 mederrendezés
Pihenőpark 6800 m2
Parkoló és kapcsolódó felületek 5540 m2
Móló 3740 m2 ebből 530 m2 a tervezési terület része
TERVEZÉSI TERÜLET ÖSSZESEN: ~14.000 m2
Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. - Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
Badacsonytomaj 2556. hrsz. - Badacsony Móló – ingatlanon található TÁTIKA épület rekonstrukciója, kapcsolódó terület a 0283/25. hrsz-ú Balaton tómeder
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz., 0283/25. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz. A teljes körű kiviteli tervek építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak műszaki leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Tátika presszó és kapcsolódó felületek esetében 1116 m2, továbbá 1700 m2 mederrendezés. A Tátika épületének műemléki azonosítószáma:11450 [13906]
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés szakterületen (0-48 hónap)  15
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata belsőépítészeti tervezés szakterületen (0-48 hónap)  15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építménygépészeti tervezés szakterületen (0-48 hónap)  10
4 M2/d) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építményvillamossági tervezés szakterületen (0-48 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018 Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidő az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozik és nyertes ajánlattevő szakmai ajánlatának megfelelően változhat.
II.2.5. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelési módszer: Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempontok: egyenes arányosítás. Részletek a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a KD-ban.

II.2.1)
Elnevezés: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. - Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. - Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, táj- és kertépítészeti tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 3 (de legfeljebb az ajánlatban megadott) alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Pihenőpark kialakítására 6800 m2, a parkoló és kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 továbbá a móló 3740 m2-es területéből 530 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés szakterületen. (0-48 hónap) 15
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata táj- és kertépítészeti tervezés szakterületen. (0-48 hónap)  15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata közúti építmény tervezés szakterületen (0-48 hónap)  10
4 M2/d) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építményvillamossági tervezés szakterületen (0-48 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018 Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidő az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozik és nyertes ajánlattevő szakmai ajánlatának megfelelően változhat.
II.2.5. A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelési módszer: Ár szempont: fordított arányosítás, minőségi szempontok: egyenes arányosítás. Részletek a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8.§, 10.§, és 12-16.§-a szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban ESPD) kitöltésével.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérői felhívásra kell nyertes ajánlattevőnek – adott esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tett gazdasági szereplőnek – benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon bejegyzett ajánlattevő szerepel a letelepedése szerinti ország vonatkozó nyilvántartásában, vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. . A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében szerepel. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése). Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdésére tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek csak az ESPD IV. “α” szakaszát kell kitölteni az alkalmasság előzetes igazolására, részletes adatokat nem kell megadni. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani az alábbiakat: M1) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja szerint csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciáinak ismertetését a 321/2015. Kr. 22. §, valamint a 24. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a teljesítés ideje (kezdés, befejezés év/hónap/nap), a szolgáltatás mennyisége (bruttó m2), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a referenciát kiállító személy neve, elérhetősége, aláírása
M2) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében a szakember bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a végzettséget igazoló okiratot, igazolást. A szakemberek között az átfedés megengedett. Az M1) és M2) pontokkal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (4),(6)-(7) bekezdése alkalmazandó. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik részenként legalább az alább felsorolt referenciával.
1. részajánlat: Legalább 800 m2 alapterületű műemlék épület, vagy épületrész engedélyezési és/vagy kivitelezési tervezésére vonatkozó tervezési referenciával. Ajánlatkérő épület fogalma alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 10. pontjában meghatározott fogalmat érti.
2. részajánlat: Legalább 9000 m2 alapterületű park- és/vagy térrekonstrukció engedélyezési és/vagy kivitelezési tervezésére vonatkozó tervezési referenciával.
M2) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik részenként az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alább felsorolt jogosultságokkal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel.
1. részajánlat: a) legalább 1 fő építész tervező (É) szakember, b) legalább 1 fő belsőépítészi tervező (BÉ) szakember, c) legalább 1 fő gépészeti tervező (G) szakember, d) legalább 1 fő építményvillamossági tervező (V) szakember
2. részajánlat: a) legalább 1 fő építész tervező (É) szakember, b) legalább 1 fő táj- és kertépítészeti tervező (K) szakember, c) legalább 1 fő közúti építmény tervező (KÉ-K) szakember, d) legalább 1 fő építményvillamossági tervező (V) szakember
Ajánlatkérő a fenti jogszabályban meghatározott jogosultsággal/végzettséggel egyenértékű jogosultságot/végzettséget is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania. Ugyanazon szakember több alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható. Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölni ajánlatában, hogy a megnevezett szakembert melyik alkalmassági követelmény igazolására kívánja bemutatni. Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX. 15.) Kr., 266/2013. (VII. 11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (GINOP-7.1.9-17-2018-00018 számú projekt) biztosítja. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,0000000%) A jelen szerződés szerinti szerződéses ár (a tervezői díj) elszámolása 3 rész és egy végszámlával történik. A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdésére is. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Szerződésbiztosító mellékkötelmek: késedelmi kötbér, mely a nettó tervezői díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, maximum 15%, meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezői díj 30 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) korm rendelet 15.§-a irányadó. Az ajánlati kötöttség IV.2.6. pontjában jelzett időtartama a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.05.) Korm rendelet 101.§ alapján alkalmazandó folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel 60 nap.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK=Ajánlatkérő, AT=ajánlattevő AF=Ajánlati felhívás, KD=Közbeszerzési dokumentumok
AK nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. AK a Kbt. 71.§ alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti ajánlattételi nyilatkozat, Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólap, Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 65.§ (7)-(8) szerinti nyilatkozat, ESPD, aláírási címpéldány/aláírás minta másolati példánya az aláíró személytől, adott esetben cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, közös ajánlattevők együttműködési megállapodása. Nyertes AT a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. AK szerződéses feltételként írja elő a kivitelezés során legalább 5 alkalommal tervezői művezetés vállalását. A szolgáltatás ellátásban min 1 vezető tervezőnek és min 3 tervezőnek részt kell vennie. AK a szakmai ajánlat részeként előírja, hogy AT adja meg az engedélyezési, kivitelezési tervek elkészítésének vállalt határidejét és díját, valamit az építési beruházásra irányuló közbeszerzés alatti szakértői tevékenység díját és a tervezői művezetés vállalt számát és díját.
Az AT köteles megfelelni a jogszabályok, kollektív szerződések, illetve a Kbt. 4. mellékletében előírt környezetvédelmi, szociális, és munkajogi előírásoknak. AK a KD-ben megadja azon szervezetek elérhetőségét, akiktől az előírásokkal kapcsolatban információ kérhető.
A nyertes AT-nek mindkét rész esetében legkésőbb a szerződéskötés napján a szerződés tárgyára vonatkozó tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie legalább 30.000.000 Ft/évnek és 10.000.000 Ft/káreseménynek megfelelő mértékében. A felelősségbiztosítási szerződést a teljesítés befejezésétől számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át nem haladhatja meg az AT önrésze. AK az M1 és M2 alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorubban határozta meg.
AK előírja a Kbt. 136.§ (1) bekezdésében foglaltakat. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat a MNB-nak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át HUF-ra Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR rendszeridő irányadó.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
Az AF-ben, illetőleg az KD-ben foglaltakkal, illetve az eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, kiegészítő tájékoztatást kérhet az AF-ben ismertetett elérhetőségeken.
Amennyiben AT valamely dokumentumot nem Magyar nyelven kívánja benyújtani, nyilatkozni szükséges az AT általi felelős fordításról.
Az AK által kikötött, az AF-ben rögzített határidő lejárta után beérkező bármely ajánlatot AK, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján - a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel - 60 nap. A 70.§ (2) bekezdés szerinti esetben – ha szükséges – az AK felkérheti az AT-kett ajánlataik fenntartására. Az ajánlati kötöttség Kbt. 131.§ (5) bekezdése alapján az összegezés megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik.
FAKSZ: Dr.Lukács Tamás, lajstromszám: 00836
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148.§-150.§ irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák