Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1698/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Teljesítés helye:8800 Nagykanizsa Kossuth tér 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kozma Épületgépészeti Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55594613
Postai cím: Mártírok Útja 54
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réman Péter
Telefon: +36 303845858
E-mail: drkovacsevaugyved@gmail.com
Fax: +36 92549562
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízvezeték és szennyvízrendszer rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000603342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vízvezeték és szennyvízrendszer rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45232151-5
45232411-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa Kossuth tér 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének víz és szennyvíz vezeték rendszere az évek során elöregedett és több helyen folyat, ezért szükségesé vált a komplett ívóvíz és szennyvíz hálózat cseréje.
Az épületbe a tömlőszárító torony pinceszintjén lép be a vízvezeték. A külső vízvezeték hálózat KPE anyagú. A belső vízvezeték hálózat Kekelit Kelen PP-R csővezeték hálózattal indul és a vizesblokkok előtt Uponor ötrétegű csővezetékre vált. A belső vízhálózatot 13 mm-es Armaflex XG csőhéjjal kell ellátni. A vizesblokkok helyi melegvíztermeléssel rendelkeznek, mindenhol a terven jelölt villanybojlert kell elhelyezni. Cirkulációs hálózat nem készül. A beépített szerelvényeknek jó minőségű, strapabírónak kell lennie.
Az épületen belüli és az épületen kívüli szennyvízhálózat is PVC tokos csővezetékből készül. A szennyvíz hálózatot a szabványban rögzített lejtéssel kell szerelni. A garázsok előtti esővizet FILCOTEN pro V NM 200 NR. 0, hosszbordás folyókák vezetik el, amelyet a LO Alfa 30-1 B olajleválasztóra vezet rá. Az épületről elvezetett esővíz és a szennyvíz hálózat közösített rendszerrel kerül elvezetésre a városi közműhálózatba.
A vezeték cserével érintett falak és aljzatok újra burkolását és festését el kell végezni. Továbbá az udvaron feltárt és kicserélt közművezeték után helyre kell állítani az udvart.
A bontandó bojlerek kikötését, az új bojlerek elektromos hálózatba való bekötését is tartalmazza a munka.

A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20171 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Vízvezeték és szennyvízrendszer rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kozma Épületgépészeti Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11242103
Postai cím: Virágzó mező Utca 2/b
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: berta.zsuzsanna@kozmakft.hu
Telefon: +36 303129800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30342357
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45232151-5
45232411-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa Kossuth tér 25.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületének víz és szennyvíz vezeték rendszere az évek során elöregedett és több helyen folyat, ezért szükségesé vált a komplett ívóvíz és szennyvíz hálózat cseréje.
Az épületbe a tömlőszárító torony pinceszintjén lép be a vízvezeték. A külső vízvezeték hálózat KPE anyagú. A belső vízvezeték hálózat Kekelit Kelen PP-R csővezeték hálózattal indul és a vizesblokkok előtt Uponor ötrétegű csővezetékre vált. A belső vízhálózatot 13 mm-es Armaflex XG csőhéjjal kell ellátni. A vizesblokkok helyi melegvíztermeléssel rendelkeznek, mindenhol a terven jelölt villanybojlert kell elhelyezni. Cirkulációs hálózat nem készül. A beépített szerelvényeknek jó minőségű, strapabírónak kell lennie.
Az épületen belüli és az épületen kívüli szennyvízhálózat is PVC tokos csővezetékből készül. A szennyvíz hálózatot a szabványban rögzített lejtéssel kell szerelni. A garázsok előtti esővizet FILCOTEN pro V NM 200 NR. 0, hosszbordás folyókák vezetik el, amelyet a LO Alfa 30-1 B olajleválasztóra vezet rá. Az épületről elvezetett esővíz és a szennyvíz hálózat közösített rendszerrel kerül elvezetésre a városi közműhálózatba.
A vezeték cserével érintett falak és aljzatok újra burkolását és festését el kell végezni. Továbbá az udvaron feltárt és kicserélt közművezeték után helyre kell állítani az udvart.
A bontandó bojlerek kikötését, az új bojlerek elektromos hálózatba való bekötését is tartalmazza a munka.

A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30915126
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kozma Épületgépészeti Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11242103
Postai cím: Virágzó mező Utca 2/b
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: berta.zsuzsanna@kozmakft.hu
Telefon: +36 303129800
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során – figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el. A felmerült munkák a vállalkozó részére többletköltséget jelent, amely vonatkozásában részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot a Megrendelő jóváhagyta. Az árajánlatban szereplő összeg 572.769,- Ft, azaz Ötszázhetvenkettőezer-hétszázhatvankilenc Forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 30.342.357,- Ft) ~1,88 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent. A Vállalkozási Szerződés értékének változása érinti a teljesítési határidőt is. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja és a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a teljesítési határidő módosítása a Vállalkozási Szerződés értékének változásával függ össze. (a 60 napos megvalósítási határidő, 90 napra módosul)
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A közbeszerzési eljárásban kiírásra került munkanemeken túl további munkatételek elvégzése vált szükségessé. A felmerült munkanemek, kiegészítő munkák műszaki ellenőri szakmai állásfoglaláson alapulnak.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30342357 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30915126 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben