Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16995/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyrécse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8756 Nagyrécse, Haladás u. 6. hrsz.: 1/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mermaid Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyrécse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12783885
Postai cím: Kossuth Lajos Útca 48
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombai Tibor
Telefon: +36 302374625
E-mail: dombai.tibor@kanizsaber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nagyrecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nagyrecse.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái
Hivatkozási szám: EKR000901662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Nagyrécse, Haladás u. 6. hrsz.: 1/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyrécse Község Önkormányzata részére „A Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Nagyrécsén” építési beruházás kivitelezési munkái Vállalkozási szerződés keretében (rövid hivatkozás: Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái):
Földszinti részen 14 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde kerül kialakításra 369, 38 nm alapterülettel,
továbbá az óvoda helyiségei 395, 66 nm alapterületen felújításra kerülnek, ezen túlmenően akadálymentesítési és az épület energetikai korszerűsítésére is sor kerül. Lépcsőház: 29,49 nm. Terasz: 35,61 nm.
A részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tevékenység hatósági engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00021

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22158 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138763455
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8756 Nagyrécse, Haladás u. 6. hrsz.: 1/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagyrécse Község Önkormányzata részére „A Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Nagyrécsén” építési beruházás kivitelezési munkái Vállalkozási szerződés keretében (rövid hivatkozás: Tündérkert Óvoda fejlesztése és bölcsőde munkái):
Földszinti részen 14 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde kerül kialakításra 369, 38 nm alapterülettel,
továbbá az óvoda helyiségei 395, 66 nm alapterületen felújításra kerülnek, ezen túlmenően akadálymentesítési és az épület energetikai korszerűsítésére is sor kerül. Lépcsőház: 29,49 nm. Terasz: 35,61 nm.
A részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tevékenység hatósági engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138763455
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62090023
Postai cím: Táncsics Utca 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
E-mail: mermaidkft@gmail.com
Telefon: +36 706207620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A befejezési határidő, a vállalkozási díj nettó összege nem változik. A Vállalkozási szerződés 6.pontja alapján az előállt pótmunka és a műszaki-szakmai változás/kiigazítás vált szükségessé, amely alkalmazása szerződésmódosítást von maga után.
A szerződésmódosítás mellékletét képező jóváhagyott elszámoló költségvetésben rögzítik, hogy mely munkanemek tekintetében és milyen mértékben történt változás:
- A földszinti padozatok feltárása során megállapításra került, hogy a régi aljzatbetonok állaga a válaszfalból adódó terhelések miatt nem mindenütt megfelelő, fennáll a veszélye annak, hogy a terhelés hatására esetlegesen süllyedéses repedések jelentkezhetnek az újonnan építendő válaszfalaknál, emiatt a földszinti tégla válaszfalak helyett, szerelt gipszkarton válaszfalrendszerrel kerülnek kialakításra, a tervezett méretekkel, a vizes helyiségeknél impregnált gk. kivitelben.
- Az épület gépészeti és villamos rendszereinek kialakítása miatt a kazettás álmennyezet kiépítése a teljes földszinti részen szükségszerűen megépítésre kerül, amelynek kapcsán a vezetékek takarása esztétikus módon, szakszerűen biztosított lesz, ezen túlmenően a kazettás álmennyezet az esetleges későbbi javítási igények kapcsán is könnyen bontható.
- A lépcsőházi monolit vb. zárófödém, az építési munka gyorsítása érdekében fagerendás födémként készült borított gerendafödémes kialakítással, az alsó felületén tűzálló 15 mm KNAUF 15 F gk. burkolattal kialakítva, a monolit vb. szerkezet helyett.
- Az épületbe tervezett, GFE-JNRV41 jelzőhurkos analóg címezhető tűzjelző központtal ellátott tűzjelző rendszer helyett, műszaki egyenértéket, illetve magasabb műszaki tartalmat biztosító FIRE CLASS kerül beépítésre.
- A beltéri fa nyílászárók esetében típusmódosítás történik, a műszaki egyenérték biztosítása mellett, TRIO TREND tip.acél sajtolt tok beépítésével, a beépítési hely, és a szerkezeti kapcsolatok méretigénye, méretlehetőség és a DIN méretstruktúra miatt a nyílászáró méretek minimális mértékben változtak
- Az akadálymentesítés, és villamos munkáknál a duplikált tételkiírás miatt azt pontosítottuk.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A VI.2.1) pontban részletezett módosítások a kivitelezési időszakban feltárások során váltak szükségessé, valamint a kivitelezést ésszerűsítő műszaki megoldások és beszerzési nehézségek miatt helyettesítő anyagok alkalmazása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 138763455 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 138763455 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben