Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17009/2019
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ózd, belterület 2181/2, 19582, 5273/15, 1662, 1624, 1600, 1594, 16819, 627, 7148, 2005/1, 18797/1, 7368/1, 6889, 884, 2747, 072, 8358/9, 79/1, 94, 17391 helyrajzi számok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20249023
Postai cím: Városház tér Tér 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csák Molnár Eszter
Telefon: +36 48574100
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfelújítási munkálatok
Hivatkozási szám: EKR000525332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási te
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233000-9
45233220-7
45233221-4
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ózd, belterület 2181/2, 19582, 5273/15, 1662, 1624, 1600, 1594, 16819, 627, 7148, 2005/1, 18797/1, 7368/1, 6889, 884, 2747, 072, 8358/9, 79/1, 94, 17391 helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárásban kiírt feladatok tartalmazzák a mindösszesen kb. 7 km önkormányzati út felújítását. Az aszfalt burkolatok teljes felületén az aszfalt vastagságának legalább 5 cm-nek kell lennie. A részletes műszaki leírást lásd az ajánlattételi dokumentáció részét képező Műszaki tartalomban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10414 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási te
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: kis.alexandra@szilvasigroup.hu
Telefon: +36 302137787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 133424144
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233000-9
45233220-7
45233221-4
45233223-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ózd, belterület 2181/2, 19582, 5273/15, 1662, 1624, 1600, 1594, 16819, 627, 7148, 2005/1, 18797/1, 7368/1, 6889, 884, 2747, 072, 8358/9, 79/1, 94, 17391, 17215, 1519, 2981 helyrajzi számok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárásban kiírt feladatok tartalmazzák a mindösszesen kb. 7 km önkormányzati út felújítását. Az aszfalt burkolatok teljes felületén az aszfalt vastagságának legalább 5 cm-nek kell lennie. A részletes műszaki leírást lásd az ajánlattételi dokumentáció részét képező Műszaki tartalomban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 145172690
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ózd Város Önkormányzata Képviselő testületének a 2019. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret felhasználásáról szóló 77/2019. (VIII.13.) határozata alapján a Szerződés tárgya további útszakaszok aszfaltozásával, fejújításával egészül ki.
A megrendelt további munkák értéke 11.748.546,- Ft + ÁFA, mely az eredeti szerződéses összeg 8,8%-a.
1. A szerződés 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„3. A teljesítés helye:
Az Ózd Város közigazgatási belterületén lévő 2181/2, 19582, 5273/15, 1662, 1624, 1600, 1594, 16819, 627, 7148, 2005/1, 18797/1, 7368/1, 6889, 884, 2747, 072, 8358/9, 79/1, 94, 17391, 17215, 1519, 2981 hrsz.-ú utak felújítása a mellékelt műszaki tartalom szerint (NUTS kód: HU311)”
2. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 5.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkák elvégzéséért a Vállalkozónak nettó 145.172.690,- Ft, azaz száznegyvenötmillió-százhetvenkétezer-hatszázkilencven forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet.”
1. A szerződés 6.2. pontjának a kivitelezés terveztt ütemezésre vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A kifizetés tervezett ütemezése:
Számla Készültségi fok Számla mértéke
1. részszámla (alapszerződés szerint) 25% 25%
2. részszámla (alapszerződés szerint) 50% 25 %
3. részszámla (alapszerződés szerint) 75% 75%
4. részszámla (módosított szerződés szerint) 94 % 94%
Végszámla (módosított szerződés szerint) 100% 100%

2. Felek rögzítik, hogy egyező akaratnyilvánítással a Szerződés, kiviteli terveket és műszaki leírást tartalmazó 3. sz. melléklete jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal egészül ki.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglalt feltételek alapján – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – történik, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Gazdaságilag nem indokolt az egyébként már a munkaterületekre felvonult, kapacitásait lekötött, eszközzel és munkaerővel rendelkező és az útfelújítási kivitelezési munkálatokat végző vállalkozó személyét változtatni, valamint új - hosszú időt igénybe vevő eljárást lefolytatni, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141.§ (2) kifejezetten a hasonló helyzetekre lehetővé teszi a szerződés módosítását új eljárás lefolytatása nélkül.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 133424144 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 145172690 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben