Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17021/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Mezőtúr közigazgatási területe, Hrsz: 3055, 2527, 4738, 4583, 4704, 4739, 4692, 4551, 4506, 4550, 3343, 516, 3639, 3292
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kétpói Útépítő, Út-Vasút -és Mélyépítő Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Zsolt
Telefon: +36 56551900
E-mail: pmh@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotur.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000627452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr közigazgatási területe, Hrsz: 3055, 2527, 4738, 4583, 4704, 4739, 4692, 4551, 4506, 4550, 3343, 516, 3639, 3292
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőtúr belterületi utak felújítása, útstabilizációja I. ütem az alábbi utcákban:
XVIII. utca. (Sugár u. - Balassa u.) 298 m, X u. (Balassa u. - Tartsay u.) 270 m, Hajó u. (Fóti u. - Komló u.) 408 m, Álmos u. 202 m, Jázmin u. 140 m XXV. u. (Sugár u. - Kert u.) 182 m, Lehel u. (Fűzfa u. - Bálvány u.) 260 m, Balogh Ádám u. (Kávási u. - Ady u.) 114 m, Vak Bottyán u. (Ady E. u. - Hajó u.) 238 m, Bartók Béla u. 330 m, Kerekes u. 58 m
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11488 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőtúr, belterületi utak útstabilizációja I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kétpói Útépítő, Út-Vasút -és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23056675
Postai cím: Hrsz Külterület
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
E-mail: ns5253@t-online.hu
Telefon: +36 304757656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56334202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130803323
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr közigazgatási területe, Hrsz: 3055, 2527, 4738, 4583, 4704, 4739, 4692, 4551, 4506, 4550, 3343, 516, 3639, 3292
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőtúr belterületi utak felújítása, útstabilizációja I. ütem az alábbi utcákban:
XVIII. utca. (Sugár u. - Balassa u.) 298 m, X u. (Balassa u. - Tartsay u.) 270 m, Hajó u. (Fóti u. - Komló u.) 408 m, Álmos u. 202 m, Jázmin u. 140 m XXV. u. (Sugár u. - Kert u.) 182 m, Lehel u. (Fűzfa u. - Bálvány u.) 260 m, Balogh Ádám u. (Kávási u. - Ady u.) 114 m, Vak Bottyán u. (Ady E. u. - Hajó u.) 238 m, Bartók Béla u. 330 m, Kerekes u. 58 m
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130803323
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kétpói Útépítő, Út-Vasút -és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23056675
Postai cím: Hrsz Külterület
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
E-mail: ns5253@t-online.hu
Telefon: +36 304757656
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56334202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
- a melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően a Megrendelő a Vállalkozótól az alábbi pótmunkák elvégzését megrendeli:
a) Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással, kiegészítve lerakóhelyi díjjal - 4823,5 m3
b) Védőréteg készítése homokból - 2143,77 m3
c) Ékelő réteg készítése 0/32-es zúzottkőből 5cm vasragságban - 451.0209 m3
d) Aknák szintbehelyezése - 77 db
- a melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően Megrendelő törli a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmából az alábbi munkanemek, munkatételek elvégzésének kötelezettségét:
a) Védőréteg készítése FZKA-ból - 2143,77 m3
b) Teherelosztó réteg 300 kN/m geo-textília beépítésével - 10.718,89 m2

II. Felek a vállalkozási szerződés költségvetését az alábbiak szerint módosítják:
a vállalkozási szerződés költségvetésének a mellékelt kimutatással érintett tételeit módosítják.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában rögzített vállalkozói díj összege összességében nem változik (ugyanakkor a vállalkozói díj egyes részei, tételei módosulnak), hiszen a pótmunkák és az elmaradó munkák összegei kompenzálják egymást.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy a belterületi utak útstabilizációja, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag olyan munkák váltak szükségessé, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, és ugyanúgy mélyépítési jellegű tevékenységeknek minősülnek, mint amely az eredeti szerződés tárgya volt.
Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A)Műszaki tartalmú indokolás
A Megrendelő a Vállalkozótól pótmunkák elvégzését rendelte meg,továbbá rendelkezett arról,hogy el kíván hagyni a műszaki tartalomból meghatározott munkanemeket,munkatételeket.
B)Közbeszerzési-jogi indokolás
A műszaki tartalom és költségvetés módosítása a Kbt.141.§(2)bek.b) pontján alapszik.A Kbt.141.§ (2)bek.b) pontja szerint a szerz. - a Kbt.141.§ (4) vagy (6) bek-ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbesz.eljárás lefolytatása nélkül módosítható,ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a)az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerz. esetén az uniós értékhatárt;
b)szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerz. értékének 10%-át,építési beruházás,építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerz. érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerz. általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 130803323 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 130803323 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben