Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17089/2019
CPV Kód:45331230-7
Ajánlatkérő:Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1013 Budapest, Clark Ádám tér Hidegenergia Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GM CONSTRUCT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46470131
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Világosi Péter
Telefon: +36 12250554
E-mail: vilagosi.peter@vargondnoksag.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vargondnoksag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vargondnoksag.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Clark hidegenergia
Hivatkozási szám: EKR000497682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331230-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hidegenergia ellátó közp. gépészeti rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331230-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1013 Budapest, Clark Ádám tér Hidegenergia Központ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: A budai Várnegyed hidegenergia ellátó Clark Ádám téri központjának gépészeti rekonstrukciós munkái
A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő hűtőtornyok, folyadékhűtők, acél tartószerkezetek és acélcső vezetékek bontása
Hűtőtornyok, folyadékhűtők, acél tartószerkezetek és acélcső vezetékek kiépítése a kapcsolódó építési-szerelési munkákkal
elektromossági szerelés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3).
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03493 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hidegenergia ellátó közp. gépészeti rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GM CONSTRUCT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11340485
Postai cím: Tölgyfa Utca 1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: gugyeras.mate@gmconstruct.hu
Telefon: +36 306456012
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 159201920
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331230-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331230-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1013 Budapest, Clark Ádám tér Hidegenergia Központ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: A budai Várnegyed hidegenergia ellátó Clark Ádám téri központjának gépészeti rekonstrukciós munkái
A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő hűtőtornyok, folyadékhűtők, acél tartószerkezetek és acélcső vezetékek bontása
Hűtőtornyok, folyadékhűtők, acél tartószerkezetek és acélcső vezetékek kiépítése a kapcsolódó építési-szerelési munkákkal
elektromossági szerelés
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3).
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 180463324
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GM CONSTRUCT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11340485
Postai cím: Tölgyfa Utca 1
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: gugyeras.mate@gmconstruct.hu
Telefon: +36 306456012
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés IX. 56. pontjában a teljesítés határidejét közös megegyezéssel módosítják:
„Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Szerződésben, valamint az 1. számú módosításban meghatározott feladatokat a „Budai Várnegyed hűtöttvíz ellátó rendszerének rekonstrukciója” tárgyú kivitelezési projekt megvalósulásáról szóló megrendelői értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő „Budai Várnegyed hűtöttvíz ellátó rendszerének rekonstrukciója” tárgyú kivitelezési projekt megvalósulásáról haladéktalanul, írásban köteles Vállalkozót értesíteni.”
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés X. 70. pontjában a vállalkozói díj összegét közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót összesen nettó 180.463.324,- Ft + ÁFA (azaz száznyolcvanmillió-négyszázhatvanháromezer-háromszázhuszonnégy Forint + Általános Forgalmi Adó) vállalkozói díj illeti meg.”
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés XII. 97. pontjában szereplő teljesítési biztosíték összegét kiterjesztik a jelen szerződés módosítás során módosított vállalkozói díj összege alapján a nettó 107.500,- Ft összeggel megemelt vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával.
A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg bocsátja Megrendelő rendelkezésére.
A szerződés módosítása a 2.1.1. pont szerinti körülmények vonatkozásában megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában és a Kbt. 141. § (3) bekezdésében rögzített előírásoknak, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el – építési beruházás esetén – az eredeti Szerződéses érték 15%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. március 8. napján kelt, illetve ugyanezen a napon Megrendelő által kézhez vett levelében – amely jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi – jelezte Megrendelő felé, hogy a Szerződésben, illetve az 1. számú módosításban foglalt automatika rendszer telepítését szeretné megkezdeni, így kérte Megrendelő erre irányuló írásbeli jóváhagyását. 2.1.4. Fenti indokokra tekintettel a Szerződés szerinti feladatok maradéktalan és költséghatékony ellátása érdekében szükségessé válik a Szerződés teljesítési határidejének módosítása, valamint a vállalkozói díj módosítása, tekintettel a szerződéskötést követően felmerült, előre nem látható körülményekre, valamint a feladatok költséghatékony teljesítésére.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 180355824 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 180463324 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben