Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17125/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Bóly Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7754 Bóly, 1684 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:G-Plan Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bóly Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50048690
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hárs József
Telefon: +36 69368900
E-mail: hivatal@boly.hu
Fax: +36 69869440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.boly.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bóly mezőgazdasági utak felújítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000230182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bóly 1684 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45232452-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 1684 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: A külterületi földút szilárd burkolattal történő kiépítése
Az út szerepe: gazdasági út lesz (önkormányzati közút).
Ezzel a mezőgazdasági területek lehető legrövidebb úton való megközelítését teszi lehetővé.
A 1684 hrsz-ú út kezdőszelvénye csatlakozik a 1632 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez, a végszelvénye csatlakozik a 1691 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez.
Az út hossza 174,00 m, szélessége 3,00 m, burkolata aszfalt.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) fagyvédő-javító réteg.
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata vápás kialakítású, 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a közlekedési hatóság engedélyében, a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
-rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során;
Egyenértékűség:321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések, továbbá az 1.-3. részek tekintetében az építési engedély tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10255 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Bóly 1684 hrsz-ú külterületi földút szilárd burk.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6227735
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45232452-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly, 1684 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: A külterületi földút szilárd burkolattal történő kiépítése
Az út szerepe: gazdasági út lesz (önkormányzati közút).
Ezzel a mezőgazdasági területek lehető legrövidebb úton való megközelítését teszi lehetővé.
A 1684 hrsz-ú út kezdőszelvénye csatlakozik a 1632 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez, a végszelvénye csatlakozik a 1691 hrsz-ú út meglévő burkolat széléhez.
Az út hossza 174,00 m, szélessége 3,00 m, burkolata aszfalt.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) fagyvédő-javító réteg.
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett út burkolata vápás kialakítású, 2,5%-os esésű, mellé 0,5 m széles 5%-os esésű földpadka épül.
A projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a közlekedési hatóság engedélyében, a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása,
-minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,
-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,
-átadási és megvalósulási terv elkészítése, a forgalomba helyezési engedély benyújtásához szükséges dokumentáció, elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 3 papíralapú példányban +1 pdf formátumban,
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
-a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
-a nyertes Ajánlattevő feladata minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,
-a nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelt megkérése, melynek költsége a Vállalkozót terheli.
-rendelkezésre állás a forgalomba helyezési eljárás során;
Egyenértékűség:321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések, továbbá az 1.-3. részek tekintetében az építési engedély tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6227735
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. A Megrendelő, mint ajánlatkérő észlelte, hogy a szerződés XI./4. pontjában meghatározott előlegre vonatkozó szövegrész nincs összhangban tárgyi szerződés előzményeként indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.5) pont előlegre vonatkozó előírásban meghatározottakkal.
5. Vállalkozó kijelenti, az ajánlati felhívás III.1.5) pontjában, az előlegre vonatkozó előírás előtte ismert volt. Ajánlatát az Ajánlati felhívás előírásai alapján nyújtotta be, melyet ajánlati nyilatkozatával el is fogadott.
6. Jelen szerződésmódosítás keretében Szerződő Felek kizárólag a 3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük XI. /4. pontjában előírtakat kívánják összhangba hozni az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának előírásaival.
Tekintettel arra, hogy az előlegre vonatkozó rendelkezések az ajánlati felhívásban megfelelően szerepeltek, ezért jelen szerződésmódosítás keretében eszközölt javítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésben írt rendelkezések figyelembe vételével lényegesnek nem minősül, nem ütközik a (6) a)-c) pontjában írt rendelkezésekbe.
7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felhívásban és a jelen szerződésmódosításban meghatározott, a nettó ellenszolgáltatás 5 %-os mértékét meghaladó összegben folyósított összeget jelen szerződés módosítás aláírását követő 15 napon belül visszafizeti és egyebekben a fizetési feltételekre vonatkozó előírás szerint jár el.
8. Szerződő felek a fent ismertetett körülményekre tekintettel a 3. pontban részletesen meghatározott Vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

9. A fenti indokokra figyelemmel Szerződő Felek a 3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük XI. /4. pontjában előírtakat az alábbiak szerint módosítják:
4. Előleg
4.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 16 millió (tizenhatmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
4.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
4.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlázási ütemben kerül elszámolásra.
Fenti előírást Szerződő Felek semmisnek tekintik, és helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:
4. Előleg:
4.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
4.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, amennyiben Vállalkozó előleg bekérő benyújtásával az előleget igényli. A pénzügyileg teljesített előlegről a Vállalkozó előlegszámlát állít ki.
4.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával történik.
10. A szerződés módosítása értelmében kizárólag a fenti pont módosul, a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, Szerződő Felek azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tárgyi szerződés előzményeként indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és a szerződés vonatkozó pontjainak összhangba hozatala az előleg vonatkozásában, mely módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) a)-c) pontjában írt rendelkezésekbe.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 6227735 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6227735 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben