Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17139/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:-Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23) -Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912) -Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"VARIABAU" Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45321000-3
45421100-5
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: -Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23)
-Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912)
-Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ney F. óvoda:
Energetikai korszerűsítés:
• Nyílászárók
- Az ablakok középtömítéses műanyag szerkezetek, natúr fehér színben, 32 mm három rétegű, víztiszta fóliával ragasztott meleg peremes üvegezéssel
- Kiegészítő elemek az ablakokon: a gazdasági szárny ablakain szúnyogháló. A raktáron és irodán biztonsági rács
- Ajtók műanyag szerkezetből, félig üvegezett kivitellel készülnek
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm hőszigetelés készül
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein
• Szükséges bontások, átépítések
- Hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők elbontása szükséges. A szigetelés befejeztével azok visszaépítendők
- Az előlépcsők esetén legalább 1,00 m mélységben pihenő létesítése szükséges az ajtók előtt. Burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- A régi épületrész ereszét 20 cm-el kell kiszélesíteni
Benedek E. óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
• Nyílászárók
- A kazánházon kívül a fa és a műanyag nyílászárók is cserélendők
- Felújítandó fa nyílászárók: kazánház bejárata és ablaka, fehér kivitelben
- Az új nyílászárók natúr fehér színben készülnek, üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött, melegperemes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- Az üvegfalak félig üvegezve készülnek
- Nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell felszerelni a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy nyílászárójára
• Hőszigetelés
- Lábazaton 15 cm polisztirol hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
-Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm expandált polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- A szigetelőlemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik
- Lapostetőn 20 cm kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés
- A tetőn legalább 2,5 % lejtés biztosítása szükséges
- A tető vízszigetelése két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik
- A tetőfelületen 16 m2-enként a korábbi vízszigeteléstől indítva páraszellőzőket kell elhelyezni
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A teraszok burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Az épület tetőzetén lévő napelemeket a munkálatok idejére el kell távolítani, biztonságos helyen őrizni, majd helyre kell állítani
• Előtető
- A kazettákon belül a lejtésviszonyokat megváltoztatva új vízszigetelés készül
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással, 3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített deszkázattal új alapfelület készül (lejtése 3%, iránya külső középső pillér felé mutat)
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezet képzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően megmarad, vagy cserére kerül
Szivárvány óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
Nyílászárók
- A fém nyílászárók megmaradnak, felületkezelésüket fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- A régebben készült nyílászárók cserélendők, a nyílászárók egy része megtartásra kerül
- Az új nyílászárók kivitelezése fehér színben készül, üvegezésük 3 rétegű, argon gázzal töltött, meleg peremes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- A nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell elhelyezni az F.33-tól az F.40-ig jelű helyiségek ablakaira
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 16 cm expandált polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- Lapostetőn 22 cm expandált polisztirol lemezből készül hőszigetelés
- A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott hőszigetelő elemek eltávolítás után pótolandók
- A tető lejtésének ellenőrzése, legalább 2,5%-os lejtés biztosítása
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A tornaterem ablakinak mellvédjét a tető hőszigetelése miatt szükséges megemelni 20 cm-el
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Három napellenző a hőszigetelési munkák során eltávolításra kerülnek a foglalkoztatókról, melyeket a munkálatok befejezése után helyre kell állítani
- A negyedik foglalkoztatóra az előbbieknek megfelelő új napellenző szerelendő fel
• Előtető
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással,3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített épített deszkázattal új alapfelület készül, lejtése 3%, iránya külső középső pillér felé mutat
- Az előtetők korábbi vízköpői megmaradnak, másodlagos vízelvezetésként kerülnek alakításra
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezetképzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően megmarad vagy cserére kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5574 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A TOP-6.5.1-15-EG1-2016-00003. sz. pályázat keretében óvodák energetikai korszerűsítése Egerben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "VARIABAU" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius utca 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 183027352
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45321000-3
45421100-5
45110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: -Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.; hrsz: 1307/23)
-Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvoda (3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17.; hrsz:6912)
-Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda (3300 Eger, Nagyváradi út 1.; hrsz: 8980)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ney F. óvoda:
Energetikai korszerűsítés:
• Nyílászárók
- Az ablakok középtömítéses műanyag szerkezetek, natúr fehér színben, 32 mm három rétegű, víztiszta fóliával ragasztott meleg peremes üvegezéssel
- Kiegészítő elemek az ablakokon: a gazdasági szárny ablakain szúnyogháló. A raktáron és irodán biztonsági rács
- Ajtók műanyag szerkezetből, félig üvegezett kivitellel készülnek
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm hőszigetelés készül
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein
• Szükséges bontások, átépítések
- Hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők elbontása szükséges. A szigetelés befejeztével azok visszaépítendők
- Az előlépcsők esetén legalább 1,00 m mélységben pihenő létesítése szükséges az ajtók előtt. Burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- A régi épületrész ereszét 20 cm-el kell kiszélesíteni
Benedek E. óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
• Nyílászárók
- A kazánházon kívül a fa és a műanyag nyílászárók is cserélendők
- Felújítandó fa nyílászárók: kazánház bejárata és ablaka, fehér kivitelben
- Az új nyílászárók natúr fehér színben készülnek, üvegezésük három rétegű, argon gázzal töltött, melegperemes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- Az üvegfalak félig üvegezve készülnek
- Nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell felszerelni a konyhai helyiségek ablakaira, valamint a csoportszobák egy-egy nyílászárójára
• Hőszigetelés
- Lábazaton 15 cm polisztirol hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
-Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 15 cm expandált polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- A szigetelőlemezek rögzítése mechanikusan és ragasztva történik
- Lapostetőn 20 cm kőzetgyapot lemezből készül hőszigetelés
- A tetőn legalább 2,5 % lejtés biztosítása szükséges
- A tető vízszigetelése két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik
- A tetőfelületen 16 m2-enként a korábbi vízszigeteléstől indítva páraszellőzőket kell elhelyezni
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A teraszok burkolata fagyálló kerámia, csúszásgátló felülettel
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Az épület tetőzetén lévő napelemeket a munkálatok idejére el kell távolítani, biztonságos helyen őrizni, majd helyre kell állítani
• Előtető
- A kazettákon belül a lejtésviszonyokat megváltoztatva új vízszigetelés készül
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással, 3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített deszkázattal új alapfelület készül (lejtése 3%, iránya külső középső pillér felé mutat)
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezet képzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően megmarad, vagy cserére kerül
Szivárvány óvoda:
• Energetikai korszerűsítés
Nyílászárók
- A fém nyílászárók megmaradnak, felületkezelésüket fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- A régebben készült nyílászárók cserélendők, a nyílászárók egy része megtartásra kerül
- Az új nyílászárók kivitelezése fehér színben készül, üvegezésük 3 rétegű, argon gázzal töltött, meleg peremes kivitelben, kívül-belül tiszta fóliázással készül
- A nyílászárók a fapanelek külső pereméhez igazítva kerülnek elhelyezésre
- Szúnyoghálót kell elhelyezni az F.33-tól az F.40-ig jelű helyiségek ablakaira
• Hőszigetelés
- Lábazaton 12 cm extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés készül az alapgerenda aljáig
- Homlokzati hőszigetelés az épület fő homlokzati felületein 16 cm expandált polisztirol lemezből készül, a nyílászárók függőleges és vízszintes peremein 4-4 cm takarással
- Lapostetőn 22 cm expandált polisztirol lemezből készül hőszigetelés
- A tetőt a beázások helyén fel kell tárni, a károsodott hőszigetelő elemek eltávolítás után pótolandók
- A tető lejtésének ellenőrzése, legalább 2,5%-os lejtés biztosítása
• Szükséges bontások, átépítések
- A lábazati hőszigetelés elkészítéséhez a járdák és az előlépcsők bontása szükséges legalább 1,00 m szélességben (a szigetelés után ezek visszaépítendők)
- A tornaterem ablakinak mellvédjét a tető hőszigetelése miatt szükséges megemelni 20 cm-el
- Az acélhágcsók az előtető acél szerkezete és a rámpa korlát felületkezelését fel kell újítani az állapotnak megfelelően a korábbi festék eltávolítása, majd a felület rozsdamentesítése és lecsiszolása után minimumos alapozással, 3 rétegű fedőmázolással
- Három napellenző a hőszigetelési munkák során eltávolításra kerülnek a foglalkoztatókról, melyeket a munkálatok befejezése után helyre kell állítani
- A negyedik foglalkoztatóra az előbbieknek megfelelő új napellenző szerelendő fel
• Előtető
- A jelenlegi szigetelés elbontandó
- A belső burkolatot el kell bontani, az épületfal hőszigetelését el kell végezni
-Az acél szerkezeti váz korrózióvédelmét fel kell újítani minimumos alapmázolással,3 réteg zománcfestéssel
- Az acél szerkezetre fa pallóvázra épített épített deszkázattal új alapfelület készül, lejtése 3%, iránya külső középső pillér felé mutat
- Az előtetők korábbi vízköpői megmaradnak, másodlagos vízelvezetésként kerülnek alakításra
- A szerkezeten belül a fa lambéria mennyezetképzés a feltárás során tapasztalt állapotának megfelelően megmarad vagy cserére kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 193648075
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "VARIABAU" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának bontási-kivitelezési munkáinak megkezdése során - a meglévő napelemek, illetve a mosott kavics leterhelő réteg bontását követően - vált ismertté, hogy a lapostető hőszigetelésén meglévő geotextil réteg elért, ebből kifolyólag a zárófödémen elhelyezett, meglévő hőszigetelés elázott. Az eredeti tervek alapján az új szigetelés a meglévő polisztirolszigetelésre került volna elhelyezésre, azonban az átázott polisztirol hőszigetelés megtartása műszaki szempontból nem megfelelő, annak bontása és konténeres elszállítása, továbbá a vállalt energetikai hatékonyság érdekében új, megfelelő lejtésképzéssel ellátott polisztirol hőszigetelés kialakítása indokolt. Tekintettel arra, hogy a meglévő napelemek eltávolítására és a tető rétegrendjének megbontására nem volt lehetőség a tervezés során, ezért a probléma a kivitelezés megkezdéséig nem volt ismert, azaz a munkák elvégzésének szükségessége nem volt előrelátható. A Vállalkozó által készített költségvetés szerint az 1305 m2-t érintő tetőszigetelési munka ára 10.620.723 Ft + ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának bontási-kivitelezési munkáinak megkezdése során - a meglévő napelemek, illetve a mosott kavics leterhelő réteg bontását követően - vált ismertté, hogy a lapostető hőszigetelésén meglévő geotextil réteg elért, ebből kifolyólag a zárófödémen elhelyezett, meglévő hőszigetelés elázott. Az eredeti tervek alapján az új szigetelés a meglévő polisztirolszigetelésre került volna elhelyezésre, azonban az átázott polisztirol hőszigetelés megtartása műszaki szempontból nem megfelelő, annak bontása és konténeres elszállítása, továbbá a vállalt energetikai hatékonyság érdekében új, megfelelő lejtésképzéssel ellátott polisztirol hőszigetelés kialakítása indokolt. Tekintettel arra, hogy a meglévő napelemek eltávolítására és a tető rétegrendjének megbontására nem volt lehetőség a tervezés során, ezért a probléma a kivitelezés megkezdéséig nem volt ismert, azaz a munkák elvégzésének szükségessége nem volt előrelátható. A Vállalkozó által készített költségvetés szerint az 1305 m2-t érintő tetőszigetelési munka ára 10.620.723 Ft + ÁFA.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 183027352 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 193648075 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben