Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17140/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Szigetmonostor Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetmonostor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84058867
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zsolt
Telefon: +36 26393512
E-mail: hivatal@szigetmonostor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szigetmonostor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termelői Piac kialakítása Szigetmonostoron - 2.
Hivatkozási szám: EKR000282642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;
- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;
- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel, gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal, vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A közbeszerzési eljárás 2. részére benyújtandó pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10252 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55100510
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;
- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;
- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel, gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal, vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A közbeszerzési eljárás 2. részére benyújtandó pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56413458
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti Vállalkozási szerződés 2.1. pontja:
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés aláírásától a műszaki dokumentációban foglalt feladatok teljesítéséig, de legkésőbb a Vállalkozási szerződés hatályba lépését (munkaterület átadás-átvétel) követő 60 naptári napig (Vállalkozó ajánlata szerint) tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.
Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés aláírásától a műszaki dokumentációban foglalt feladatok teljesítéséig, de legkésőbb a Vállalkozási szerződés hatályba lépését (munkaterület átadás-átvétel) követő 85 naptári napig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.
Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:
A Megrendelő díj fizetésére köteles.
A díj összesen: 55.100.510,- Ft + ÁFA, azaz ötvenötmillió-egyszázezer-ötszáztíz forint + ÁFA.
Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Megrendelő díj fizetésére köteles.
A díj összesen: 56.413.458,- Ft + ÁFA, azaz ötvenhatmillió-négyszáztizenháromezer-négyszázötvennyolc forint + ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:
A 2019.06.21.,07.26.,07.29.,07.30.,07.31-én tett naplóbejegyzések alapján (nagy mennyiségű eső, mely a munkaterületet elárasztotta, ezért az munkavégzésre alkalmatlan volt; ezen napok után a munkafolyamat a terület munkavégzésre alkalmassá tétele volt) a munkálatok befejezése 8 munkanappal kitolódik. A Dísztér kivitelezési munkálatait a helyszínen található, nagyméretű fák gyökérzetei is befolyásolják: a térre kerülő pavilonok alapozási tervei változtatásra szorultak.
A gyártói kapacitás túlterheltsége miatt (kandeláberek, hulladékgyűjtők, padok, díszkút) a szállítási határidők kitolódtak.
A fenti kedvezőtlen építőipari folyamatok miatt Vállalkozó a szerződés teljesítésének határideje tekintetében hosszabbítási kérelemmel fordult Megrendelőhöz.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55100510 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56413458 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben