Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17149/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Móricgát Község Önkormányzata
Teljesítés helye:1. rész: 6132 Móricgát, Alsómóricgát 40. (hrsz: 0211/20) 6132 Móricgát, Alsómóricgát 48. (hrsz: 0267/21) 6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 69. (hrsz: 0267/2) 6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 46-1. (hrsz: 0267/1) 6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 43. (hrsz: 0215/13, 0215/14) 6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 26. (hrsz: 0270/61) 6132 Móricgát, Alsómóricgát 44. (hrsz: 0265/3);2. rész: 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 32. (hrsz: 0240/37) 6132 Móricgát, Bezsenyi dűlő 15. (hrsz: 0233/11) 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 61. (hrsz: 0252/12) 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 133. (hrsz: 0221/16) 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 88. (hrsz: 0256/5) 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 147. (hrsz: 0221/10) 6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 155. (hrsz: 0220/2);3. rész: 6132 Móricgát, Felsőmóricgát tanya 103. (hrsz: 0305/3) 6132 Móricgát, Felsőmóricgát tanya 114. (hrsz: 0306/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Móricgát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90255795
Postai cím: Deák Ferenc Utca 26/b
Város: Móricgát
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csontos Máté
Telefon: +36 77492161
E-mail: kozoshivatal@jasszentlaszlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.moricgat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000867302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész. Alsómóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 49,5 kW
2. rész: Bezsenyidűlő tanyáinak napelemes fejlesztése
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 25,25 kW
3. rész: Felsőmóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 15,5 kW
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33367280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Alsómóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 1. rész:
6132 Móricgát, Alsómóricgát 40. (hrsz: 0211/20)
6132 Móricgát, Alsómóricgát 48. (hrsz: 0267/21)
6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 69. (hrsz: 0267/2)
6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 46-1. (hrsz: 0267/1)
6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 43. (hrsz: 0215/13, 0215/14)
6132 Móricgát, Alsómóricgát tanya 26. (hrsz: 0270/61)
6132 Móricgát, Alsómóricgát 44. (hrsz: 0265/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész.
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 49,5 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 15
2 A fizikai teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 3 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1846888096
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az építési beruházást a „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztése Móricgáton” 1846888096 projekt azonosítószámú támogatás keretében és finanszírozásából valamint saját forrásból valósítja meg.
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.

II.2.1)
Elnevezés: Bezsenyidűlő tanyáinak napelemes fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 2. rész:
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 32. (hrsz: 0240/37)
6132 Móricgát, Bezsenyi dűlő 15. (hrsz: 0233/11)
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 61. (hrsz: 0252/12)
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 133. (hrsz: 0221/16)
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 88. (hrsz: 0256/5)
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 147. (hrsz: 0221/10)
6132 Móricgát, Bezsenyidűlő tanya 155. (hrsz: 0220/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 25,25 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 15
2 A fizikai teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 3 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1846888096
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az építési beruházást a „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztése Móricgáton” 1846888096 projekt azonosítószámú támogatás keretében és finanszírozásából valamint saját forrásból valósítja meg.
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.

II.2.1)
Elnevezés: Felsőmóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 3. rész:
6132 Móricgát, Felsőmóricgát tanya 103. (hrsz: 0305/3)
6132 Móricgát, Felsőmóricgát tanya 114. (hrsz: 0306/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész:
- napelemes kiserőmű fejlesztés: 15,5 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 15
2 A fizikai teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 3 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1846888096
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az építési beruházást a „Tanyák napelemes villamosítás-fejlesztése Móricgáton” 1846888096 projekt azonosítószámú támogatás keretében és finanszírozásából valamint saját forrásból valósítja meg.
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: M/347-29/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Alsómóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
E-mail: szikrav@gmail.com
Telefon: +36 204669457
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16693175
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17537970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kakast@vipmail.hu
Telefon: +36 309272966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 18222500 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203

Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: M/347-30/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Bezsenyidűlő tanyáinak napelemes fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
E-mail: szikrav@gmail.com
Telefon: +36 204669457
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10741065
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10893800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kakast@vipmail.hu
Telefon: +36 309272966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 11281250 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203

Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: M/347-31/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Felsőmóricgát tanyáinak napelemes fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
E-mail: szikrav@gmail.com
Telefon: +36 204669457
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4711900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4935510
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kakast@vipmail.hu
Telefon: +36 309272966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 5182500 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szikra-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19957313
Postai cím: Alkotmány Utca 21.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11926245203

Hivatalos név: KAKAS VILL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65244830
Postai cím: XIII. Körzet Tanya 104.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22765233203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges