Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17166/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárosbarát fejlesztések 4. ütem
Hivatkozási szám: EKR000800572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 4. ütem az alábbiak szerint:
1. rész: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m2, térkő járdaburkolat építés 1350 m2, öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m2;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumielemes útátjáró építése 10 mező, aszfaltburkolat építés 200 m2, burkolati jelek festése 27 m2, sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;
- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadékcsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése ф 80 cm 112,5 m, ф 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés:25 m2
2. rész: Műkő utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- önműködő sorompó létesítése 2 db fénysorompóval, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 10 mező,
- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,
- öntött aszfalt burkolat építése 153 m2,
- életvédelmi kerítés építése 14 fm,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.
3. rész: Forgalomtechnikai átalakítások:
Végleges forgalomtechnikai átalakítások és tájékoztató táblák áthelyezése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:
- öko burkolatú parkoló építése: 85 m2
- aszfalt burkolatú járda építése: 66,7 m2
- aszfalt burkolatú kerékpárút építése: 116,7 m2
- burkolati jelek tartós kivitelben fehér színnel 95,5 m2,
- burkolati jelek tartós kivitelben sárga színnel 117,5 m2,
- KRESZ táblák elhelyezése 114 db,
- kerékpáros útirány jelző tábla elhelyezése 68 db

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15218 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Módosult a Dokumentáció 1.6. pontja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben