Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17186/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest XI. kerület Fehérvári út és Vegyész utca sarka (Hrsz. 43064/1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34382714
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz István Gergely
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pavilonok felújítása
Hivatkozási szám: EKR001036392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÉPÍTÉSZETI FELADATOK
- Bontások
A meglévő pavilonegység acélvázas szakipari fal- és födémszerkezetének bontása után a vasalt aljzat óvatos bontással kiemelendő a földből, különös figyelmet kell fordítani a környezetben lévő meglévő lombos fák gyökérzetének megóvására.
- Alapozás, vízszigetelés
40 cm széles csömöszölt beton sávalapok készülnek a határoló falak alatt, az alapozási sík 80 cm-el mélyebben helyezkedik el a csatlakozó burkolt terepszinthez (járdaszinthez) képest. A sávalapok közötti az előtömörített földtükrön tömörített zúzottkő ágyazat, majd 10 cm vastag vasalt lemez szolgál a 2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez aljzatául, egészen a sávalapok külső széléig kifuttatva. A vízszigetelésre PVC lemez védő- és elválasztó réteg kerül, majd újabb 10 cm vastag vasalt lemez, a széleken, a határoló falak mentén szegélygerendává magasodva.
- Acél tartószerkezetek (lakatos szerkezetek)
A nyolcszög alaprajz szegleteinél 6 db, talplemezekre hegesztett, laposacélokkal összefogott zártszelvény oszloppárt dübeleznek a vb. szegélygerendák felső síkjához, továbbá 2 acélcső oszlopot (a nyílászáróknál). Az oszloppárok közé –összesen két állásban- rúdacélból andráskereszt merevítőket szükséges hegeszteni. A zártszelvényeket és az oszlopokat ásványgyapot hőszigetelő paplannal szükséges kitömni. Középre egy nagyobb átmérőjű acéloszlop kerül a pontalapra ill. aljzatmegerősítésre. Az acéloszlopok tetejére koszorúként IPE160 acélgerenda kerül, a közbenső acélcső tetejére pedig diafragmás teherelosztó acéllemez.
- Határoló szakipari falak, külső homlokzatok
A nyolcszög alaprajz szegélygerendáin, az acélváz zárszelvény oszlopai között kiegészítő acélváz készül (gipszkarton rendszerekhez alkalmazható, függőleges UA 100/40/2 merevbordák megfelelők e célra). A vázra kívülről felcsavarozott OSB4 lapokra szerelendők a szálcement burkolat függőleges aluprofilos alszerkezete, majd közéjük illesztendők a kőzetgyapot hőszigetelő táblák. A lábazatnál az ásványgyapot hőszigetelést Roofmate LG betonkérges XPS táblák váltják fel, melyek látszó lábazati felületként is szolgálnak.
- Födém, lapostető
Az acél koszorúgerendákkal párhuzamosan IPE100 gerendákat helyeznek el, majd ezekkel párhuzamosan további fagerendákat csavaroznak a sugárirányú acélszelvényekre. Az így kialakuló vízszintes felületre 2 réteg, egymáson átlapolt OSB lemezt csavaroznak. Az acél attikavázat ugyancsak körbe kell burkolni egy réteg OSB lappal, a vízszigetelés folyamatos vonalvezetésének, rögzíthetőségének érdekében.
- Attika- és előtető fedés (bádogos szerkezetek)
Az acélszerkezetekre rögzített OSB-lap alátétre profilozott horganyzott acélsáv merevítőket, majd Prefa festékbevonatú alulemezt szerelnek, kétvízorros attikafedésként kialakítva.
- Külső nyílászáró szerkezetek
A külső nyílászárók használatuk módjából adódóan nagy igénybevételnek vannak kitéve, emiatt alumínium tokos portálszerkezetek beépítése indokolt. Javasolt típus: JAWAL PI50N, hőszigetelt üvegezésű, kívül ragasztott biztonsági üvegezéssel, belül Low-e bevonattal.
- Térburkolatok
A pavilonokat körülvevő járdák és teresedés burkolata homok ágyazatba, kötésben rakott beton térkő, tájépítész fejezetben megadott rétegrenddel. A határoló falai mentén (kivéve a nyílászáróknál) 10 cm szélességben fehér márvány díszkavics sáv készül.
- Belső ajtók
A válaszfalakkal egyidőben helyezik el az acél tokos (gipszkarton tokos), furatolt faforgácslapbetétes ajtólapokkal szerelt belső ajtókat. A tolóajtó horganyzott acél váza a gipszkarton rendszerekkel kompatibilis, a furatolt faforgácslap betétes ajtólap falban futó. Küszöb sehol nem készül.
- Álmennyzetek
Monolit, nagytáblás, szimpla CD profilvázra szerelt álmennyezet készül, 1 réteg RF12,5 tűzgátló lapokból.
- Belső felületképzések és padozatok
A gipszkarton falfelületek a mélyalapozást követően egységesen két rétegű vizes diszperziós, mosható falfestést kapnak, matt fehér színben.
- Bútorok
A Wc helyiségben beépített takarítószer-szekrény készül, 18 mm-es fehér selyemfényű bútorlapból. Az ajtók a wc csésze felett elnyílnak, közézáródó kivetőpántokkal. A bútor teljes magassága 246 cm (álmennyezetig)
ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELADATOK
- Belső víz-csatorna szerelési munkák
Egy vizesblokk, és egy mosogató kerül kialakításra pavilononként a tervezési területen. Ezen helyiségek vízellátását és szennyvíz elvezetését kell biztosítanunk. A vizesblokk és a mellette lévő mosogató vízellátását a meglévő csatlakozási pontról biztosítjuk. A berendezési tárgyak szennyvíz vezetéke a meglévő csatornahálózatra, a meglévő csatlakozási pontokra köthető. A használati melegvizet a takarítószer tárolóba helyezett 30 l-es villany boilerrel biztosítjuk.
- Fűtés-hűtés szerelési munkák
A pavilonok megfelelő szélpótlékkal növelt, illetve esetenkénti leállás utáni felfűtést lehetővé tevő fűtési hőigénye: 2,3 kW. Fűtési igény fedezésére levegő/levegő hőszivattyús kivitelű split klímát tervezünk, melynek kazettás beltéri egységei az eladótér és pult helyiségek álmennyezetébe kerülnek beépítésre. A hőszivattyúnak min. -15°C külső hőmérsékletig kell üzembiztosan működnie fűtési üzemmódban. A kültéri egységnek rendelkeznie kell tálcafűtéssel, az elvezető csatorna vezetéknek automatikus működésű elektromos kísérőfűtéssel, a téli eljegesedés elkerülésére.
- Szellőzés szerelési munkák
A zárt terű helyiségeknek, WC-knek, raktároknak mesterséges szellőzést tervezünk. Az elszívandó légmennyiségek: 60 m3/h helyiségenként.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELADATOK
-Erősáramú berendezések
-Gyengeáramú berendezések
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45604108 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pavilonok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület Fehérvári út és Vegyész utca sarka (Hrsz. 43064/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÉPÍTÉSZETI FELADATOK
- Bontások
A meglévő pavilonegység acélvázas szakipari fal- és födémszerkezetének bontása után a vasalt aljzat óvatos bontással kiemelendő a földből, különös figyelmet kell fordítani a környezetben lévő meglévő lombos fák gyökérzetének megóvására.
- Alapozás, vízszigetelés
40 cm széles csömöszölt beton sávalapok készülnek a határoló falak alatt, az alapozási sík 80 cm-el mélyebben helyezkedik el a csatlakozó burkolt terepszinthez (járdaszinthez) képest. A sávalapok közötti az előtömörített földtükrön tömörített zúzottkő ágyazat, majd 10 cm vastag vasalt lemez szolgál a 2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez aljzatául, egészen a sávalapok külső széléig kifuttatva. A vízszigetelésre PVC lemez védő- és elválasztó réteg kerül, majd újabb 10 cm vastag vasalt lemez, a széleken, a határoló falak mentén szegélygerendává magasodva.
- Acél tartószerkezetek (lakatos szerkezetek)
A nyolcszög alaprajz szegleteinél 6 db, talplemezekre hegesztett, laposacélokkal összefogott zártszelvény oszloppárt dübeleznek a vb. szegélygerendák felső síkjához, továbbá 2 acélcső oszlopot (a nyílászáróknál). Az oszloppárok közé –összesen két állásban- rúdacélból andráskereszt merevítőket szükséges hegeszteni. A zártszelvényeket és az oszlopokat ásványgyapot hőszigetelő paplannal szükséges kitömni. Középre egy nagyobb átmérőjű acéloszlop kerül a pontalapra ill. aljzatmegerősítésre. Az acéloszlopok tetejére koszorúként IPE160 acélgerenda kerül, a közbenső acélcső tetejére pedig diafragmás teherelosztó acéllemez.
- Határoló szakipari falak, külső homlokzatok
A nyolcszög alaprajz szegélygerendáin, az acélváz zárszelvény oszlopai között kiegészítő acélváz készül (gipszkarton rendszerekhez alkalmazható, függőleges UA 100/40/2 merevbordák megfelelők e célra). A vázra kívülről felcsavarozott OSB4 lapokra szerelendők a szálcement burkolat függőleges aluprofilos alszerkezete, majd közéjük illesztendők a kőzetgyapot hőszigetelő táblák. A lábazatnál az ásványgyapot hőszigetelést Roofmate LG betonkérges XPS táblák váltják fel, melyek látszó lábazati felületként is szolgálnak.
- Födém, lapostető
Az acél koszorúgerendákkal párhuzamosan IPE100 gerendákat helyeznek el, majd ezekkel párhuzamosan további fagerendákat csavaroznak a sugárirányú acélszelvényekre. Az így kialakuló vízszintes felületre 2 réteg, egymáson átlapolt OSB lemezt csavaroznak. Az acél attikavázat ugyancsak körbe kell burkolni egy réteg OSB lappal, a vízszigetelés folyamatos vonalvezetésének, rögzíthetőségének érdekében.
- Attika- és előtető fedés (bádogos szerkezetek)
Az acélszerkezetekre rögzített OSB-lap alátétre profilozott horganyzott acélsáv merevítőket, majd Prefa festékbevonatú alulemezt szerelnek, kétvízorros attikafedésként kialakítva.
- Külső nyílászáró szerkezetek
A külső nyílászárók használatuk módjából adódóan nagy igénybevételnek vannak kitéve, emiatt alumínium tokos portálszerkezetek beépítése indokolt. Javasolt típus: JAWAL PI50N, hőszigetelt üvegezésű, kívül ragasztott biztonsági üvegezéssel, belül Low-e bevonattal.
- Térburkolatok
A pavilonokat körülvevő járdák és teresedés burkolata homok ágyazatba, kötésben rakott beton térkő, tájépítész fejezetben megadott rétegrenddel. A határoló falai mentén (kivéve a nyílászáróknál) 10 cm szélességben fehér márvány díszkavics sáv készül.
- Belső ajtók
A válaszfalakkal egyidőben helyezik el az acél tokos (gipszkarton tokos), furatolt faforgácslapbetétes ajtólapokkal szerelt belső ajtókat. A tolóajtó horganyzott acél váza a gipszkarton rendszerekkel kompatibilis, a furatolt faforgácslap betétes ajtólap falban futó. Küszöb sehol nem készül.
- Álmennyzetek
Monolit, nagytáblás, szimpla CD profilvázra szerelt álmennyezet készül, 1 réteg RF12,5 tűzgátló lapokból.
- Belső felületképzések és padozatok
A gipszkarton falfelületek a mélyalapozást követően egységesen két rétegű vizes diszperziós, mosható falfestést kapnak, matt fehér színben.
- Bútorok
A Wc helyiségben beépített takarítószer-szekrény készül, 18 mm-es fehér selyemfényű bútorlapból. Az ajtók a wc csésze felett elnyílnak, közézáródó kivetőpántokkal. A bútor teljes magassága 246 cm (álmennyezetig)
ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELADATOK
- Belső víz-csatorna szerelési munkák
Egy vizesblokk, és egy mosogató kerül kialakításra pavilononként a tervezési területen. Ezen helyiségek vízellátását és szennyvíz elvezetését kell biztosítanunk. A vizesblokk és a mellette lévő mosogató vízellátását a meglévő csatlakozási pontról biztosítjuk. A berendezési tárgyak szennyvíz vezetéke a meglévő csatornahálózatra, a meglévő csatlakozási pontokra köthető. A használati melegvizet a takarítószer tárolóba helyezett 30 l-es villany boilerrel biztosítjuk.
- Fűtés-hűtés szerelési munkák
A pavilonok megfelelő szélpótlékkal növelt, illetve esetenkénti leállás utáni felfűtést lehetővé tevő fűtési hőigénye: 2,3 kW. Fűtési igény fedezésére levegő/levegő hőszivattyús kivitelű split klímát tervezünk, melynek kazettás beltéri egységei az eladótér és pult helyiségek álmennyezetébe kerülnek beépítésre. A hőszivattyúnak min. -15°C külső hőmérsékletig kell üzembiztosan működnie fűtési üzemmódban. A kültéri egységnek rendelkeznie kell tálcafűtéssel, az elvezető csatorna vezetéknek automatikus működésű elektromos kísérőfűtéssel, a téli eljegesedés elkerülésére.
- Szellőzés szerelési munkák
A zárt terű helyiségeknek, WC-knek, raktároknak mesterséges szellőzést tervezünk. Az elszívandó légmennyiségek: 60 m3/h helyiségenként.
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELADATOK
-Erősáramú berendezések
-Gyengeáramú berendezések
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap) 10
2 Szakember (MV-ÉG/fő) 10
3 Szakember (MV-ÉV /fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pavilonok felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45604108
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási, burkolati, gépészeti, lakatos, villanyszerelési munkák, MV-ÉG, MV-ÉV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242

Hivatalos név: Providor-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59854281
Postai cím: Vásár Tér 7.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14731677213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Providor-Bau Kft. (székhely: 2251 Tápiószecső Vásár Tér 7.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat értékelését követően megállapította, hogy az nem a legkedvezőbb ajánlatnak minősül így annak bírálatára nem került sor tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdéseinek megfelelően eljárva (i) a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, valamint (ii) az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azzal, hogy csak a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát bírálja ebben az esetben.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges