Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17197/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Dunavarsány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2. rész: Dunavarsány, 0135/3, 3603, 4636, 4603, 4533, 4568, 4667 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.;EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunavarsány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19102885
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergőné Varga Tünde
Telefon: +36 24521040
E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunavarsany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak fejlesztése Dunavarsányban
Hivatkozási szám: EKR000288792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. Búza és Gömöry utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2. rész: Dunavarsány, 0135/3, 3603, 4636, 4603, 4533, 4568, 4667 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Búza utca felújítása 421,41 fm hosszúságban, Gömöry utca felújítása 485,33 fm hosszúságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08451 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Búza és Gömöry utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57802143
Postai cím: Somogyvári Gyula Utca 27
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: gepliget987@gmail.com
Telefon: +36 302101123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24300111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50055382
Postai cím: Regős Utca 20
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
E-mail: ilona.danyi@efficient-co.eu
Telefon: +36 204225926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66448692
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
További tárgyak:45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2. rész: Dunavarsány, 0135/3, 3603, 4636, 4603, 4533, 4568, 4667 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Búza utca felújítása 421,41 fm hosszúságban, Gömöry utca felújítása 485,33 fm hosszúságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73431666
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57802143
Postai cím: Somogyvári Gyula Utca 27
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: gepliget987@gmail.com
Telefon: +36 302101123
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24300111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50055382
Postai cím: Regős Utca 20
Város: Göd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
E-mail: ilona.danyi@efficient-co.eu
Telefon: +36 204225926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó 73.431.666 Ft + 27 % (19.826.550 Ft) ÁFA, azaz nettó hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-hatszázhatvanhat forint + tizenkilencmillió-nyolcszázhuszonhatezer-ötszázötven forint ÁFA egyösszegű átalánydíj.”
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 5 hónap.”
A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:
„- 2. Pótmunka költségvetések.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Búza utca jobb oldali útpálya megerősítését aszfaltráccsal, mivel egy szakaszon az utca alépítményének teherbírása nem megfelelő. A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Búza utcában támfal építését mivel a Búza utca – Petőfi utca sarkán álló épület állaga miatt az épület melletti közvetlen járdaépítés omlásveszélyt okozna. A tervezett járda nyomvonalának megváltoztatása miatt szükségessé válik a támfal megépítése. A megrendelt munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek. A teljesítési határidő a pótmunkákra tekintettel meghosszabbításra kerül.
Az aszfaltrács beépítése tekintetében egy olyan köztes munkanem valósul meg, melynek külön kivitelező általi elvégzése sem munkaszervezési, sem technológiai, sem a garanciális feltételek teljesítése szerpontjából nem oldható meg. A támfal szerkezetében szorosan kapcsolódik a megépülő járdához, így technikailag nem választható el. Fizikailag csak együtt építhető.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66448692 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73431666 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben