Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17211/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Toolex Fémfeldolgozó Kft.
Teljesítés helye:5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.;5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.;5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.;5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.;5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.;5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Büll & Strunz Kft.;Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Reichardt Szerszámgép Kereskedelmi Kft.;Szerszám Technika Nagykereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szerszámgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Toolex Fémfeldolgozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45586466
Postai cím: Mátyás király Utca 8.
Város: Nagyszénás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Péter
Telefon: +36 68543200
E-mail: toth.peter@toolex.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szerszámgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Eszközök beszerzése a GINOP-1.2.1-16-2017-00989 azonosító számú támogatás keretében a Toolex Kft. részére”
Hivatkozási szám: EKR000410692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 1 db CNC vezérlésű esztergaközpont
Befogható maximális rúdátmérő legalább Ø40 mm
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
A gép által önállóan elfoglalt terület (rúdadagoló, forgácskihordó és hűtőegység nélkül) maximum 2700mm x 2000mm (meglévő gépek miatt)
Magyar nyelvű vezérlés, USB csatlakozással
Rendelkezik ferde gépággyal (a jobb forgácskihordás miatt)
Ágy felett elforduló átmérő minimum 350 mm
Rendelkezik ellenorsóval, alsó és felső revolverfejjel
Képes a munkadarab kilökésére ellenorsón keresztül
Főorsó – ellenorsó távolság minimum 600 mm
Főorsó - ellenorsó szögpozícionálása legalább 0,002°
Fő - és ellenorsó fordulat fokozatmentesen szabályozható minimum 6000 U/min-ig
2. rész: 1 db húzógép
Alkalmas mélyfúrószerszámok szárainak megformálására
Alkalmas kétélű fúrócsövek szimmetrikus alakítására
Rendelkezik 8 – 16 mm-es csőátmérő tartomány húzásához húzógyűrűkkel
Húzóhenger lökete min. 1500 mm
Húzóhenger húzási sebessége min. 8 000 mm/min
Húzóhenger működtetése hidraulikus
Nyomóhenger működtetése hidraulikus
Nyomóhenger lökete min. 80 mm
Képes legalább 50 kN húzóerő elérésére
Képes legalább 60 kN nyomóerő elérésére
Rendelkezik átmérőtartományonként cserélhető húzógörgőkkel
Hidraulikus rendszernyomás min. 120 bar
3. rész: 1 db CNC vezérlésű csúcsnélküli palástköszörű
Alkalmas tömör keményfém fúrószerszámok (HM) köszörülésére
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
Teljesen burkolt munkatér
Alkalmas legalább 1-15 mm-es átmérőjű fúrószerszámok megköszörülésére
Alkalmas legalább 600 mm hosszú fúrószerszámok köszörülésére
Elszívó csatlakozás
Rezgéselnyelő gépágy
Támasztóorsó teljesítménye legalább 10 kW
Támasztóorsó fordulatszám fokozatmentesen állítható
Köszörűkorong és támasztókorong szabályzás fokozatmentesen állítható fordulatszámú szabályzókoronggal
Köszörűorsó teljesítménye legalább 45 kW
központi kenés
Automatikus köszörűkorong kerületi sebesség és munkadarab fordulatszám állandó szinten tartása
Rendelkezik munkadarab adagoló berendezéssel
Változtatható munkadarab fordulatszám megmunkálás közben
4. rész: 1 db csőforrasztási prizmaforma köszörűgép
Alkalmas fúrócsövek forrasztási prizmaformájának megköszörülésére
Alkalmas fúrócsövek darabolására
Képes 60 és 90 fokos profil köszörülésre
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
Rendelkezik oldalsó szorítóhengerrel kétélű fúrókhoz
Rendelkezik legalább 1500 mm hosszú mérőskálával
Képes legalább 2 tengely vezérlésére
Képes emulzióval való köszörülésre
5. rész: 1 db CNC vezérlésű sík és profilköszörű
Tárgyaszal terhelhetőség: min.400kg
Köszörülési terület min.600x300x300mm (HxSZxM)
Elektromechanikus (Szervomotoros) asztalmozgatás
(hidraulikus kizárt)
Asztal hosszirányú (X irányú) mozgástartománya min. 550mm
Asztalsebesség: min.10-33000 mm/min Köszörűorsó (főorsó) teljesítmény min. 2 kW
Függőleges tengely mozgatása elektromechanikus (Szervomotoros)
Függőleges tengely mozgástartománya: min.350mm
Függőleges tengely sebessége min. 100-3000 mm/min
A függőleges tengely üvegléces mérőrendszerrel ellátott, felbontása min:0,0001mm
6. rész: 1 db körfutásmérő berendezés
Alkalmas automatikus forma-és érdességmérésre
Alkalmas keményfém szerszámok megmérésére (kopásálló gyémánt tapintó)
Rendelkezik a mérést kiértékelő szoftverrel
Alkalmas 1-5 mm-es átmérőjű és maximum 300 mm hosszú fúrószerszámok befogására és megmérésére
Köralakúságmérésnél alkalmas minimum 1,33-as cg/cgk érték elérésére.
Köralakúságmérésnél az eltérés minimum 0,1 µm
Rendelkezik aktív szintszabályozással
Rendelkezik motorikus forgató és billentőmodullal
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
1. rész: 2 fő szakember részére 5 munkanap;.
2. rész: 2 fő szakember részére 2 munkanap;
3. rész: 5 fő szakember részére 4 munkanap;
4. rész: 2 fő szakember részére 5 munkanap;
5. rész: 4 fő szakember részére 2x8 óra;
6. rész: 4 fő szakember részére 3x7 óra időtartamban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1206431 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű esztergaközpont
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Befogható maximális rúdátmérő legalább Ø40 mm
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
A gép által önállóan elfoglalt terület (rúdadagoló, forgácskihordó és hűtőegység nélkül) maximum 2700mm x 2000mm (meglévő gépek miatt)
Magyar nyelvű vezérlés, USB csatlakozással
Rendelkezik ferde gépággyal (a jobb forgácskihordás miatt)
Ágy felett elforduló átmérő minimum 350 mm
Rendelkezik ellenorsóval, alsó és felső revolverfejjel
Képes a munkadarab kilökésére ellenorsón keresztül
Főorsó – ellenorsó távolság minimum 600 mm
Főorsó - ellenorsó szögpozícionálása legalább 0,002°
Fő - és ellenorsó fordulat fokozatmentesen szabályozható minimum 6000 U/min-ig
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
1. rész: 2 fő szakember részére 5 munkanap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  5
2 A megajánlott berendezés rendelkezik –e szerszámtörés figyelő szoftverrel (igen/nem)?  2
3 A megajánlott berendezés rendelkezik-e alsó és felső revolverfejjel (igen/nem)?  2
4 A megajánlott berendezés rendelkezik –e automatikus szerszámbemérővel (igen/nem)?  2
5 A megajánlott berendezés rendelkezik-e rezgéselnyelő gépalappal (igen/nem)?  2
6 A megajánlott berendezés rendelkezik-e grafikus szoftverkiegészítőkkel (igen/nem)?  2
7 A megajánlott berendezés rendelkezik-e teljes körű magyar nyelvű dokumentációval (igen/nem)?  5
8 A megajánlott berendezés rendelkezik –e abszolut mérőrendszeres, digitális tengelyhajtással (igen/nem)?  5
9 A megajánlott gép rendelkezik –e cserélhető vezérléses iskolagép változattal (igen/nem)?  5
10 A megajánlott gép rendelkezik –e szerszámbefogó készlettel (igen/nem)?  5
11 A megajánlott gép rendelkezik –e programozható munkadarab kihordó szalaggal (igen/nem)?  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db húzógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alkalmas mélyfúrószerszámok szárainak megformálására
Alkalmas kétélű fúrócsövek szimmetrikus alakítására
Rendelkezik 8 – 16 mm-es csőátmérő tartomány húzásához húzógyűrűkkel
Húzóhenger lökete min. 1500 mm
Húzóhenger húzási sebessége min. 8 000 mm/min
Húzóhenger működtetése hidraulikus
Nyomóhenger működtetése hidraulikus
Nyomóhenger lökete min. 80 mm
Képes legalább 50 kN húzóerő elérésére
Képes legalább 60 kN nyomóerő elérésére
Rendelkezik átmérőtartományonként cserélhető húzógörgőkkel
Hidraulikus rendszernyomás min. 120 bar
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
2. rész: 2 fő szakember részére 2 munkanap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Húzóhenger többlet lökete (mm, az előírt 1500 mm-t meghaladóan minimum 0 mm – maximum 500 mm)  5
2 Húzóhenger többlet sebesség (mm/min, az előírt 8000 mm/min-et meghaladóan minimum 0 mm/min – maximum 4000 mm/min)  5
3 Nyomóhenger többlet erő (kN, az előírt 60 kN-t meghaladóan minimum 0 kN – maximum 20 kN)  5
4 A megajánlott berendezés rendelkezik –e átmérőtartományonként cserélhető húzógörgőkkel (igen/nem)?  10
5 A megajánlott berendezés rendelkezik –e hidraulikus működtetésű nyomóhengerrel (igen/nem)?  5
6 A megajánlott berendezés rendelkezik-e fokozatmentes vezérlésű húzóhengerrel (igen/nem)?  5
7 A megajánlott berendezés rendelkezik –e fokozatmentesen szabályozható nyomóhengerrel (igen/nem)?  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű csúcsnélküli palástköszörű
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alkalmas tömör keményfém fúrószerszámok (HM) köszörülésére
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
Teljesen burkolt munkatér
Alkalmas legalább 1-15 mm-es átmérőjű fúrószerszámok megköszörülésére
Alkalmas legalább 600 mm hosszú fúrószerszámok köszörülésére
Elszívó csatlakozás
Rezgéselnyelő gépágy
Támasztóorsó teljesítménye legalább 10 kW
Támasztóorsó fordulatszám fokozatmentesen állítható
Köszörűkorong és támasztókorong szabályzás fokozatmentesen állítható fordulatszámú szabályzókoronggal
Köszörűorsó teljesítménye legalább 45 kW
központi kenés
Automatikus köszörűkorong kerületi sebesség és munkadarab fordulatszám állandó szinten tartása
Rendelkezik munkadarab adagoló berendezéssel
Változtatható munkadarab fordulatszám megmunkálás közben
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
3. rész: 5 fő szakember részére 4 munkanap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  5
2 Köszörűorsó többletteljesítménye (kW, a kötelezően előírt 45 kW-on felül minimum 0 kW – maximum 6 kW)  3
3 A megajánlott berendezés rendelkezik –e automatikus bemelegítő funkcióval (igen/nem)?  2
4 A megajánlott berendezés rendelkezik –e zárólevegős tömítéssel a köszörű és a támasztóorsónál egyaránt (igen/nem)?  5
5 A megajánlott berendezés rendelkezik –e abszolut hosszmérőrendszerrel (üvegléc) a lineáris tengelyeken (igen/nem)?  5
6 A megajánlott berendezés rendelkezik –e hűtött kapcsolószekrénnyel (igen/nem)?  5
7 A megajánlott berendezés rendelkezik-e dinamikus köszörűkorong kiegyensúlyozó berendezéssel (igen/nem)?  5
8 A megajánlott berendezés rendelkezik-e teljes körű magyar nyelvű dokumentációval (igen/nem)?  5
9 A megajánlott berendezés rendelkezik –e olyan tengellyel, amivel a munkadarab hengerességét lehet korrekciózni (igen/nem)?  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db csőforrasztási prizmaforma köszörűgép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alkalmas fúrócsövek forrasztási prizmaformájának megköszörülésére
Alkalmas fúrócsövek darabolására
Képes 60 és 90 fokos profil köszörülésre
Digitális CNC vezérlés (meglévő gépek miatt)
Rendelkezik oldalsó szorítóhengerrel kétélű fúrókhoz
Rendelkezik legalább 1500 mm hosszú mérőskálával
Képes legalább 2 tengely vezérlésére
Képes emulzióval való köszörülésre
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
4. rész: 2 fő szakember részére 5 munkanap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  5
2 Mérőskála többlet hossza (mm, minimum 0 mm – maximum 500 mm)  5
3 A megajánlott berendezés képes –e 2-nél több tengelyt vezérelni (igen/nem)?  10
4 A megajánlott berendezés rendelkezik –e biztonsági körökkel (igen/nem)?  10
5 A megajánlott berendezés rendelkezik-e sűrített levegős vezetőléc olajozással (igen/nem)?  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű sík és profilköszörű
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgyaszal terhelhetőség: min.400kg
Köszörülési terület min.600x300x300mm (HxSZxM)
Elektromechanikus (Szervomotoros) asztalmozgatás
(hidraulikus kizárt)
Asztal hosszirányú (X irányú) mozgástartománya min. 550mm
Asztalsebesség: min.10-33000 mm/min
Köszörűorsó (főorsó) teljesítmény min. 2 kW
Függőleges tengely mozgatása elektromechanikus (Szervomotoros)
Függőleges tengely mozgástartománya: min.350mm
Függőleges tengely sebessége min. 100-3000 mm/min
A függőleges tengely üvegléces mérőrendszerrel ellátott, felbontása min:0,0001mm
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
5. rész: 4 fő szakember részére történik 2x8 óra időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  5
2 Tárgyasztal többlet terhelhetősége: (kg, minimum 0 kg - maximum 250 kg)  5
3 Főorsó többlet teljesítménye (kW, minimum 0 kW – maximum 2 kW)  5
4 A megajánlott berendezés rendelkezik –e automata kenési rendszerrel (igen/nem)?  5
5 A megajánlott berendezés rendelkezik-e szíjas asztalmeghajtással (igen/nem)?  5
6 A megajánlott berendezés rendelkezik –e elszívó csatlakozással (igen/nem)?  5
7 A megajánlott berendezés rendelkezik –e nyomáscsökkentő csappantyú előkészítéssel (igen/nem)?  5
8 A megajánlott berendezés rendelkezik –e teljeskörű magyar nyelvű dokumentációval (igen/nem)? 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db körfutásmérő berendezés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5931 Nagyszénás, Mátyás király u. 8., hrsz: 542.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alkalmas automatikus forma-és érdességmérésre
Alkalmas keményfém szerszámok megmérésére (kopásálló gyémánt tapintó)
Rendelkezik a mérést kiértékelő szoftverrel
Alkalmas 1-5 mm-es átmérőjű és maximum 300 mm hosszú fúrószerszámok befogására és megmérésére
Köralakúságmérésnél alkalmas minimum 1,33-as cg/cgk érték elérésére.
Köralakúságmérésnél az eltérés minimum 0,1 µm
Rendelkezik aktív szintszabályozással
Rendelkezik motorikus forgató és billentőmodullal
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében berendezések üzembehelyezése és használatának teljes körű betanítása az alábbiak szerint:
6. rész: 4 fő szakember részére 3x7 óra időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  5
2 A megajánlott berendezés rendelkezik –e a kiállítást meggyorsító funkcióval (igen/nem)?  10
3 A megajánlott berendezés rendelkezik-e levegőelőkészítő modullal (igen/nem)?  10
4 A megajánlott berendezés rendelkezik-e teljes körű magyar nyelvű dokumentációval (igen/nem)?  5
5 A megajánlott berendezés rendelkezik –e minimum 1 db nagy felbontású lineártengellyel (igen/nem)?  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00989
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű esztergaközpont
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Büll & Strunz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72111051
Postai cím: Szatmár Utca 88/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: palffy.klara@buellkft.hu
Telefon: +36 703394749
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10310805242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 284900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Büll & Strunz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72111051
Postai cím: Szatmár Utca 88/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10310805242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db húzógép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mate@thege-plastic.hu
Telefon: +36 309143060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 204900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű csúcsnélküli palástköszörű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galika Szerszámgépek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40258137
Postai cím: Tó Park Utca 9
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12903704213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 1 db csőforrasztási prizmaforma köszörűgép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mate@thege-plastic.hu
Telefon: +36 309143060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 442800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 1 db CNC vezérlésű sík és profilköszörű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reichardt Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91728746
Postai cím: Gesztenye Utca 7
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: reichardt@t-online.hu
Telefon: +36 209468604
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12297353213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reichardt Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91728746
Postai cím: Gesztenye Utca 7
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12297353213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 1 db körfutásmérő berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szerszám Technika Nagykereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86757845
Postai cím: Dűlő Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: info@szerszamtechnika.hu
Telefon: +36 12878276
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878277
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14002263243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149791
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szerszám Technika Nagykereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86757845
Postai cím: Dűlő Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14002263243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges