Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17212/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Jászszentandrás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106., 768 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csüllög és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászszentandrás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89914472
Postai cím: Rákóczi Út 94
Város: Jászszentandrás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó László
Telefon: +36 57446006
E-mail: kozbeszerzes@kbprojekt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszszentandras.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709932019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda bővítése Jászszentandráson
Hivatkozási szám: EKR000709932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő, összesen 217,89 m2 hasznos alapterületű óvodaépület bővítése. A bővítésen belül 1 db előtér (7,32 m2), 1 db akadálymentes WC (6,56 m2), 1 db gyermek öltöző (15,11 m2), 1 db gyermek mosdó (15,11 m2) és 1 db csoportszoba (60,06 m2) kap helyet. A bővített épületrész akadálymenetes megközelítésének biztosítása.
A teherhordó falak alatt beton sávalap készül a felső részén kiegészítő vasalással, míg a válaszfalak alatt vasalt aljzatbeton készül. Az alapok tetején 30x23 cm keresztmetszetű vasbeton lábazati fal készül 1 sor beton zsalukőből, kiegészítő vasalással.
Külső- belső teherhordó fal Porotherm 30 N+f (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül HF 30 falazóhabarcsba falazva, külső oldalon 10 cm EPS hőszigeteléssel, belső oldalon hagyományos javított mészvakolattal.
Belső merevítő fal Porotherm 20 N+f (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül HF 30 falazóhabarcsba falazva, kétoldali hagyományos javított mészvakolattal.
A külső teherhordó fal merevítésére vasbeton pillérek készülnek, külső oldalon 5 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel.
Válaszfalak 10 cm vastag égetett kerámia falazóelemből Hf 30 falazó habarcsba falazva, kétsoronként 2,8-as átmérőjű
lágyacélhuzal merevítéssel a födémhez kiékelve, a teherhordó falakba bekötve.
A födém előregyártott vasbeton gerendás födém beton födém béléselemekkel, helyenként monolit vasbeton lemez kibetonozással, 5 cm vasalt felbetonozással.
A teherhordó falak tetején monolit vasbeton koszorú készül, külső oldalon 5 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel.
Állószékes fa fedélszék készül, középen és a tetején szelemen merevítéssel. A tetőszerkezet faanyagát beépítés előtt gomba és rovar ellni védelemmel valamint égéskésleltető anyag vizes oldatában kell impregnálni.
Kerámia tetőcserép fedés készül, alá tetőlécezés + 1 rtg tetőfólia. Az eresz mentén fém hófogó beépítése szükséges.
A külső lépcső és az akadálymentes rámpa burkolata csúszásmentes fagyálló kerámia burkolat, anyaga vasbeton.
Fokozott hőszigetelésű műanyag bejárati ajtó, hőszigetelő üvegezéssel, fokozott hőszigetelésű műanyag ablakok, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnnyal, fa anyagú beltéri ajtók, utólagos beépítéssel, nyíló kivitelben, mázolva.
Felületképzések a belső oldal sima oldalfalvakolaton 2rtg Diszperzit festés, vizes helységekben 2,10 m magasságig fali csempeburkolat, mennyezeten 2 rtg Diszperzit festés. Homlokzaton 10 cm vastag EPS hőszigetelő rendszeren 1 rtg üvegszövetháló, 2 rtg glettelés, rajta gördülőszemcsés vékonyvakolat. Lábazat 5 cm vastag XPS hőszigetelő rendszeren 1 rtg üvegszövetháló, 2 rtg glettelés, rajta lábazati színező vakolat. Faszerkezetek 1 rtg beeresztő alapozás után 2 rtg lazúrozás. Fémszerkezetek 1 rtg korróziógátló alapozás után 2 rtg mázolás.
A belső hidegburkolat ragasztott kerámia, a melegburkolat laminált parketta és ragasztott PVC burkolat. A teraszon ragasztott kerámia burkolat fagyálló kivitelben.
A tetőszerkezet bádogozása, a kéményszegély, az ereszszegély, valamint a csapadékvíz elvezetésére készülő függő ereszcsatorna alumínium lemezből készülnek.
A bővített épületrész fűtése és HMV ellátása egy különálló rendszer kiépítésével tervezett, kondenzációs kombi fali gázkazánnal, beépített HMV tárolóval, radiátorokkal.
Az épület meglévő villamos hálózata kerül bővítésre hagyományos megoldásokkal, kézi vezérlésű kapcsolók, földelt dugaljak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43349228 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvoda bővítése Jászszentandráson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 106., 768 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő, összesen 217,89 m2 hasznos alapterületű óvodaépület bővítése. A bővítésen belül 1 db előtér (7,32 m2), 1 db akadálymentes WC (6,56 m2), 1 db gyermek öltöző (15,11 m2), 1 db gyermek mosdó (15,11 m2) és 1 db csoportszoba (60,06 m2) kap helyet. A bővített épületrész akadálymenetes megközelítésének biztosítása.
A teherhordó falak alatt beton sávalap készül a felső részén kiegészítő vasalással, míg a válaszfalak alatt vasalt aljzatbeton készül. Az alapok tetején 30x23 cm keresztmetszetű vasbeton lábazati fal készül 1 sor beton zsalukőből, kiegészítő vasalással.
Külső- belső teherhordó fal Porotherm 30 N+f (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül HF 30 falazóhabarcsba falazva, külső oldalon 10 cm EPS hőszigeteléssel, belső oldalon hagyományos javított mészvakolattal.
Belső merevítő fal Porotherm 20 N+f (vagy azzal egyenértékű) falazóelemből készül HF 30 falazóhabarcsba falazva, kétoldali hagyományos javított mészvakolattal.
A külső teherhordó fal merevítésére vasbeton pillérek készülnek, külső oldalon 5 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel.
Válaszfalak 10 cm vastag égetett kerámia falazóelemből Hf 30 falazó habarcsba falazva, kétsoronként 2,8-as átmérőjű
lágyacélhuzal merevítéssel a födémhez kiékelve, a teherhordó falakba bekötve.
A födém előregyártott vasbeton gerendás födém beton födém béléselemekkel, helyenként monolit vasbeton lemez kibetonozással, 5 cm vasalt felbetonozással.
A teherhordó falak tetején monolit vasbeton koszorú készül, külső oldalon 5 cm XPS kiegészítő hőszigeteléssel.
Állószékes fa fedélszék készül, középen és a tetején szelemen merevítéssel. A tetőszerkezet faanyagát beépítés előtt gomba és rovar ellni védelemmel valamint égéskésleltető anyag vizes oldatában kell impregnálni.
Kerámia tetőcserép fedés készül, alá tetőlécezés + 1 rtg tetőfólia. Az eresz mentén fém hófogó beépítése szükséges.
A külső lépcső és az akadálymentes rámpa burkolata csúszásmentes fagyálló kerámia burkolat, anyaga vasbeton.
Fokozott hőszigetelésű műanyag bejárati ajtó, hőszigetelő üvegezéssel, fokozott hőszigetelésű műanyag ablakok, hőszigetelő üvegezéssel, bukó-nyíló szárnnyal, fa anyagú beltéri ajtók, utólagos beépítéssel, nyíló kivitelben, mázolva.
Felületképzések a belső oldal sima oldalfalvakolaton 2rtg Diszperzit festés, vizes helységekben 2,10 m magasságig fali csempeburkolat, mennyezeten 2 rtg Diszperzit festés. Homlokzaton 10 cm vastag EPS hőszigetelő rendszeren 1 rtg üvegszövetháló, 2 rtg glettelés, rajta gördülőszemcsés vékonyvakolat. Lábazat 5 cm vastag XPS hőszigetelő rendszeren 1 rtg üvegszövetháló, 2 rtg glettelés, rajta lábazati színező vakolat. Faszerkezetek 1 rtg beeresztő alapozás után 2 rtg lazúrozás. Fémszerkezetek 1 rtg korróziógátló alapozás után 2 rtg mázolás.
A belső hidegburkolat ragasztott kerámia, a melegburkolat laminált parketta és ragasztott PVC burkolat. A teraszon ragasztott kerámia burkolat fagyálló kivitelben.
A tetőszerkezet bádogozása, a kéményszegély, az ereszszegély, valamint a csapadékvíz elvezetésére készülő függő ereszcsatorna alumínium lemezből készülnek.
A bővített épületrész fűtése és HMV ellátása egy különálló rendszer kiépítésével tervezett, kondenzációs kombi fali gázkazánnal, beépített HMV tárolóval, radiátorokkal.
Az épület meglévő villamos hálózata kerül bővítésre hagyományos megoldásokkal, kézi vezérlésű kapcsolók, földelt dugaljak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 15
2 Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvoda bővítése Jászszentandráson
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csüllög és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46494984
Postai cím: Arany János Út 15 229/1
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@csullogestarsakft.hu
Telefon: +36 209410584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56450717
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12432901216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30867923
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43349228
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Bolax Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50057791
Postai cím: Krúdy Gyula Utca 84
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@bolax.hu
Telefon: +36 306789209
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56526284
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11267339216
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 43827275 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csüllög és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46494984
Postai cím: Arany János Út 15 229/1
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12432901216

Hivatalos név: Bolax Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50057791
Postai cím: Krúdy Gyula Utca 84
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11267339216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges