Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17228/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonalmádi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15947330
Postai cím: Széchenyi Sétány 1.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Balázs Ede beruházási osztályvezető
Telefon: +36 88542414
E-mail: bsulyok@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonalmadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor
Hivatkozási szám: EKR001049912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonalmádi - Vörösberény volt jezsuita Kolostor épület felújítása
Szintszáma 4 szint: pince + földszint + emelet + tetőtér
Telek területe: Hrsz 2 kert, udvar és épület 1.457 m2, Hrsz 3 kert, udvar 1.744 m2
Az épület nettó területe: 1.545,75 m2:
Nettó alapterület szintenként:
pinceszint: 421,68 m2
földszint 437,46 m2
emelet 344,21 m2
tetőtér 342,4 m2
Elvégzendő munkák megnevezése:
Tetőfelújítás:
A felújítás során megújul 1.200 m2 tető
faanyag védelemmel, új cserepezéssel, új bádogozással
Homlokzati felújítás:
460 m2 homlokzat vakolat javítással, festéssel műemléki szempontok szerint
150 m2 új külső hőszigetelt fa nyílászáró műemléki szempontok szerint
Alagsorban végzendő munkák:
Főzőkonyha, és Kiállító terek
Az alagsorban egyik szárnyban 146 m2-en 100 adagos főzőkonyha létesül, a másik szárnyban 2 db 60 m2 ill. 80 m2 boltíves kiállítótér
Ezért az utólagos falszigetelés szükséges 223 ker.m2 injektálással, 465 m2 Dörken lemez, szivárgóval
Földszinten végzendő munkák:
Közösségi terek 2 db 25-50 férőhelyes közösségi terem, és étterem 62 m2-es 39 férőhelyes.
Emeleten és tetőtérben végzendő munkák:
32-48 főre szálláshely kialakítása
Szobák felújítása: 16 db 2 és 3 ágyas szoba (18-30 m2 közötti alapterülettel) saját zuhanyzóval

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2019. augusztus 28. (szerda) 10.00 óra, gyülekező a beruházás helyszínén: Balatonalmádi, Veszprémi út 85.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlathoz az EKR felületre fel kell tölteni az Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetést, az ajánlatevő által beárazott formában, MS Excel formában.
6. Ajánlatkérő előírja ajánlattevők részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 24 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. A megajánlható többletjótállás egyben értékelési szempont is.
7. A VI.3.9) pont kiegészítése:
- Nettó ajánlati ár (fordított arányosítás)
- Megajánlott többlet jótállás (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 24 hónap
- Szakember többlet szakmai gyakorlata (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 48 hónap
Karakterkorlátozás miatt a módszer leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
8. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
9. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió forint/káresemény, 10 millió forint/év.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) és a III.1.3) M1), M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2019. augusztus 28. (szerda) 10.00 óra, gyülekező a beruházás helyszínén: Balatonalmádi, Veszprémi út 85.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
4. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlathoz az EKR felületre fel kell tölteni az Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetést, az ajánlatevő által beárazott formában, MS Excel formában.
6. Ajánlatkérő előírja ajánlattevők részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 24 hónapos jótállást kell biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. A megajánlható többletjótállás egyben értékelési szempont is.
7. A VI.3.9) pont kiegészítése:
- Nettó ajánlati ár (fordított arányosítás)
- Megajánlott többlet jótállás (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 24 hónap
- Szakember többlet szakmai gyakorlata (egyenes arányosítás), legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap, legkedvezőbb szint: 48 hónap
Karakterkorlátozás miatt a módszer leírását a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
8. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
9. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió forint/káresemény, 10 millió forint/év.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) és a III.1.3) M1), M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdés figyelembevételével az ésszerű időben történő kiegészítő tájékoztatás biztosítása érdekében kizárólagosan csak az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább 4 munkanappal korábban feltett kérdések megválaszolását tudja garantálni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az előzményhirdetmény adatait jelen pontban tudja megadni Ajánlatkérő, amely 15345/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben