Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17250/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Karancsalja Község Önkormányzata Karancslapujtő Község Önkormányzata;Karancskeszi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi községek érintett területei lsd. szerződéstervezetek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karancsalja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39184214
Postai cím: Rákóczi Út 174.
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancsalja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57520490
Postai cím: Rákóczi Út 95.
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa Sándor
Telefon: +36 32447447
E-mail: hivatal@karancslapujto.hu
Fax: +36 32547031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancslapujto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Karancskeszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77258636
Postai cím: Fő Út 49.
Város: Karancskeszi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Királyhegyi Gyula
Telefon: +36 32530030
E-mail: karancskeszi@karancskeszi.hu
Fax: +36 32530031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancskeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Karancsalja Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése több településen
Hivatkozási szám: EKR000229832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút építése 3 településen -Karancsalja, Karancslapujtő és Karancskeszi bel és külterületein keresztül.
Főbb létesítményjegyzék:
Kerékpárút: 3 694 m
Járda: 5418,5 m (térkő burkolat átl 1,50 m hasznos szélességgel cca 8127,75 m2)
csapadékcsatorna: 4727,5 m (drén, földárok, áteresz,burkolt árok,), melyből 2683 m NA400 KG-PVC zárt csatorna
szögtámfal: 2 db
gyalogosátkelő:3 db
parkoló:7 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 959972504 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése három településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi községek érintett területei lsd. szerződéstervezetek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KARANCSALJA
1. Közlekedési létesítmények
K4 jelű kerékpárút (belter) 1.833m
Járda (belterület 2206 sz. út 14+432 - 15+772 kmsz. között)1.340m
Parkoló szervizúttal: 30m, parkoló: 7 db
Kijelölt gyalogátkelőhely :szél: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:0+495 – 0+552 kmsz,bevágásban:1+116 – 1+160 kmsz.
Monolit vb. akna:kerékpárút 1+354,5 kmsz
3. Vízi létesítmények
CS 1-0 :25m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 1-1 :89m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-0 :7m D80b. ,15m földárok, mederfenék szélesség: 40cm
CS 2-0 :41m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 2-1 :104m NA400 KG-PVC D100 dréncső
CS 3-0: 65,5m NA600 KG-PVC D100 drén, 52m,burkolt árok I/40/40, 69,5m támfalas árokburkoló elem D100 drén, 75m, TB40/70/50 D100 dréncső, 102m D400 KG-PVC
CS 3-0 : 87m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter) 4m D60 b. áteresz,11m, burkolt árok D100 drén,119m, D400 KG-PVC D100 drén
CS 4-0 jelű csapadékcsatorna (belterület).72m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 4-1 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):18m földárok korrekció, 79m D400 KG-PVC D100 drén,17m beton folyóka
CS 4-2 jelű csapadékcsatorna (belter):18m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 5-0 jelű árok és csapadékcsatorna (belter):5m 2x130x130x150 keretelem, 39m D300 KG-PVC D100 drén,110m, burkolat árok I40/40 D100 dréncsővel
CS 5-0 jelű csapadékcsatorna (belter.):13,5m NA300 KG-PVC D100 drén
KARANCSLAPUJTŐ
1. Közlekedési létesítmények
K3 jelű kerékpárút (külter):908m
J2 jelű járda (belter):324m
J3 jelű járda (belter):207m
J3-1 jelű járda (belter):48m
J1 jelű járda (belter):48m
J4 jelű járda (belter):707m
Járda (belter. 2206 sz. úz 13+257 – 13+717 kmsz. között):460m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (belterület),megvilágítással,12+420 km és 13+040 kmsz, szélesség: 3,0m
2. Műtárgyak és tartozékok
Szögtámfalak:töltésben kerékpárút 0+305 – 0+325 km szelvények között
3. Vízi létesítmények
CS 1-0-1 :126m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-1: 29m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-2 :288m NA400 KG-PVC D100 drén
CS 2-0-3 : 68m, NA300 KG-PVC D100 drén
CS 3-0-1 :37m NA300 KG-PVC D100 drén
CS 4-0-1 :42m, anyag: NA400 KG-PVC D100 dréncsővel, 73m burkolat árok I/40/40
CS 4-0-2 :207m NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-1 :60m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-0-2 :52m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 5-1-1 : 25m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 6-0 : 140m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 7-0 :3m NA300 KG-PVC D100 dréncsővel
CS 8-0 :280m, NA400 KG-PVC D100 dréncsővel
KARANCSKESZI
1. Közlekedési létesítmények
K1 jelű kerékpárút:351m
K2 jelű kerékpárút:602m, mg útként,
Járda : 207m
Kijelölt gyalogátkelőhelyek (Karancskeszi belter.) szükséges megvilágítás, 9+515 km szelvényében, szélesség: 3,0m,
Járda Karancskeszi - Marakodi puszta belterület) 835m
Járda (Karancskeszi - Lászlóvölgy belterület) 229,5m
Járda (Karancskeszi Nyugat belterület):497,5m
Járda (Karancskeszi Kelet belterület):515,5m
2. Vízi létesítmények
A 1-0 jelű árok (Mihálygerge külter, Karancskeszi - Marakodi puszta belterület):84m burkolat árok I/40/40,8m D400 átersz,56m burkolat árok támfalas árokburkoló elem
A 2-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület),67m, burkolat árok I/40/40,95m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,52m NA400 KG-PVC
A 3-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi – Marakodi puszta belterület)45m burkolat árok I/40/40, 9m burkolat árok támfalas árokburkoló elem,285m NA400 KG-PVC
A 4-0 jelű árok (Karancskeszi - Lászlóvölgy belter):7m, anyag: burkolat árok II/60/70,29m, burkolat árok I/40/40,95m, anyag: burkolat árok I/20/20, 237m NA400 KG-PVC
A 4-1-1 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):12m NA600 KG-PVC,47m NA500 KG-PVC,108m burkolt mederelem fedlappal U65/20, 330m NA400 KG-PVC
A 5-0 jelű árok (Karancskeszi belterület):3m, anyag: burkolat árok I/40/40, 3m D600 áteresz
A 6-0 jelű árok és csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):130m, anyag: földárok, 186m NA400 KG-PVC
A 6-1 jelű csapadékcsatorna (Karancskeszi belter):172m NA400 KG-PVC
lasd részl közbesz dok.3.kötet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 36 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00007
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hónap max. 36 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat
érvénytelen, a 36 hónap és a 36 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.
ért.részszemp. 10 munkanap min, 1 munkanap max.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08852 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút építése három településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: edina.fulop@kozmuep.com
Telefon: +36 306468762
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 959972504
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási munkálatok, Dúcolási munkák, Víztelenítési munkák, Irtás- föld és sziklamunkák, Szivárgóépítési munkák, Helyszíni
beton és vasbeton munkák, Régészeti munkák, Geodéziai bemérések, Közműcsatorna építési munkák, Útépítési munkák, Kőburkolat készítési munkák, Kert- és parképítési munkák, Műtárgyépítési munkák, Hírközlési hálózat építési munák,
Útépítési anyagok gyártása, leszállítása f.VI.1.5.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556244

Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
folyt. V.2.5. DN400 zárt csapadékcsatorna kivitelezése, Kivitelezéshez szükséges építőanyag beszerzése, melynek során igénybe veszünk minimum 140t/h kapacitású működő aszfaltkeverőgépet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges