Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17270/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pitvaros Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zevina Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pitvaros Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23199552
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 30.
Város: Pitvaros
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6914
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radó Tibor
Telefon: +36 62650411
E-mail: polgarmester@pitvaros.hu
Fax: +36 62650411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pitvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pitvaros Szolgáltató Központ - TOP pályázat
Hivatkozási szám: EKR001055762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PITVAROS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - TOP PÁLYÁZAT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlanon körzeti orvosi rendelő építése 139,36 m2 és védőnői rendelő 134,05 m2 valamint lépcsőház 50,8 m2 kialakítása az építési engedélyben, a kivitelei tervdokumentációban, kiegészítő műszaki leírásban és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00017, BM támogatás és önerő

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00201 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PITVAROS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - TOP PÁLYÁZAT
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zevina Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84163662
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 32.
Város: Pitvaros
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6914
Ország: Magyarország
E-mail: info@zevina.hu
Telefon: +36 309405696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 113000616
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 48. (hrsz.: 255) alatti ingatlanon körzeti orvosi rendelő építése 139,36 m2 és védőnői rendelő 134,05 m2 valamint lépcsőház 50,8 m2 kialakítása az építési engedélyben, a kivitelei tervdokumentációban, kiegészítő műszaki leírásban és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 327
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 113000616
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja): a szerződés hatályba lépésétől számítva, 327 nap, azaz 2019. november 20.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni. A teljesítési határidőbe nem számít bele a munkavégzésre alkalmatlan napok száma, amelynek tényéről a felek közös jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.”
„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatályba lépésétől számítva, 313 nap, azaz 2019. november 06.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. április, május, június és július hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott Pitvaros településen. 2019. április-május-június és július hónapban összesen 40 napon volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az országos sokévi átlagot meghaladó csapadékos időjárás.
Továbbá az ajánlatkérési dokumentáció 10.7 pontjában meghatározottak szerint az alapozáshoz kapcsolódó Önkormányzat által végzett földmunkák 57 nappal történő elhúzódása miatt a felek a teljesítési határidőt 2019. november 20. napjára módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 113000616 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 113000616 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben