Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17286/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg hrsz. 4815/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Glória Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Frigy Tamás
Telefon: +36 92510175
E-mail: info@zvf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzemcsarnok építés a Zalaegerszegen (4815/6 hrsz.)
Hivatkozási szám: EKR000281542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési feladatok: kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet: „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján: 1. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnokhoz kapcsolódó út- és közműrekonstrukció (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gázellátás)) tervezése Kivitelezési munkák: 1. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnok építése 2. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnok építéshez kapcsolódó út- és közműrekonstrukció (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz- és villamosellátás) Az üzemcsarnok hasznos alapterülete összesen: 1461,78 m2 A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentáció: KTN.NARTHEX KFT. (8900 Zalaegerszeg, Kölcsey F. u.11/A. IV em.) által készített 2017/N/21. munkaszámú, „ Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6. hrsz.ú ingatlanon” című komplex kiviteli tervdokumentáció Engedély: Zala Megyei
Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala által, 2017.12.07-én kelt, ZA-05D/EU/1350-28/2017. ügyiratszámú, 201700059652 ÉTDR üa. számú, 2018. január 09-én ZA-05D/EU/74-1/2018 iktatószámon jogerősített építési engedély határozata Elvégzendő feladatok: • komplett építészeti és tartószerkezeti munkák • épületgépészeti munkák • épületvillamossági munkák • gyengeáramú villamos munkák • út- és közműrekonstrukciós munkák a 4815/6. hrsz.ú ingatlanon belül,(belső út, térfelületek és parkoló, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, gázellátás, villamos energia ellátás) • elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges alapfeltételek biztosítása
Üzemcsarnok épületének központi fűtése, hűtés, szellőzés, gázellátás, víz-, szennyvíz csatorna-, csapadékvíz elvezetéssel, Épület-villamos munkarészek Gyengeáramú munkarészek, biztonságtechnikai-, informatikai-, kommunikációs rendszerek kialakítása, épület és környezete akadálymentesítésével.
Részletes műszaki tartalmat az építési engedély és a szakági kiviteli tervek részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 584206177 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemcsarnok építés Zalaegerszegen (4815/6 hrsz.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45231220-3
45231300-8
45233226-9
45310000-3
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg hrsz. 4815/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú, „Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon című projekt keretében”
Tervezési feladatok:
kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet : „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján:
1. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnokhoz kapcsolódó út- és közműrekonstrukció (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gázellátás) tervezése
Kivitelezési munkák:
1. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnok építése
2. A Zalaegerszeg, 4815/6. hrsz-ú ingatlanon üzemcsarnok építéshez kapcsolódó út- és közműrekonstrukció (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz- és villamosellátás)
Az üzemcsarnok hasznos alapterülete összesen: 1461,78 m2
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentáció:
KTN.NARTHEX KFT. (8900 Zalaegerszeg, Kölcsey F. u.11/A. IV em.) által készített 2017/N/21. munkaszámú, „Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6. hrsz.ú ingatlanon” című komplex kiviteli tervdokumentáció
Engedély:
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala által, 2017.12.07-én kelt, ZA-05D/EU/1350-28/2017. ügyiratszámú, 201700059652 ÉTDR üa. számú, 2018. január 09-én ZA-05D/EU/74-1/2018 iktatószámon jogerősített építési engedély határozata
Elvégzendő feladatok:
• komplett építészeti és tartószerkezeti munkák
• épületgépészeti munkák
• épületvillamossági munkák
• gyengeáramú villamos munkák
• út- és közműrekonstrukciós munkák a 4815/6. hrsz.ú ingatlanon belül,(belső út, térfelületek és parkoló, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, gázellátás, villamos energia ellátás)
• elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges alapfeltételek biztosítása
(A régi laktanya irodaépület bontási munkálatai nem része a közbeszerzésnek)
Mennyiségi adatok:
1. Beépített alapterületek:
A. jelű épületrész nettó:
földszint: 1421,71 m2
Emelet: 14,49 m2
Fsz. terasz: 13,38 m2
Emeleti terasz: 75,57 m2
- Gerincmagasság: +9,45 m
- Épületmagasság: 6,27 m
- Út, feltáró út és parkoló építési munkák: 1.940 m2
Üzemcsarnok épületének központi fűtése, hűtés, szellőzés, gázellátás, víz-, szennyvíz csatorna-, csapadékvíz elvezetéssel, Épület-villamos munkarészek Gyengeáramú munkarészek, biztonságtechnikai-, informatikai-, kommunikációs rendszerek kialakítása, épület és környezete akadálymentesítésével.
Részletes műszaki tartalmat az építési engedély és a szakági kiviteli tervek részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF III.1.3 M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember III.1.3 M/2.1 alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata hónapban megadva (min.0, max. 36 hónap) 13
2 3. Az AF III.1.3 M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember III.1.3 M/2.2 alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata hónapban megadva (min.0, max. 36 hónap) 13
3 4. Jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár(tartalékkerettel)Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7 ponthoz: A 360 nap a munkaterület átadásától kezdődik, melyből: kiviteli tervek elkészítésének határideje: jóváhagyási példány átvétele: a munkaterület átadásától számított 45 nap. végleges kiviteli tervek: a munkaterület átadásától számított 65 nap, a kivitelezés időtartama: munkaterület átadásától számított 360 nap. lsd még V.2) 15. pont

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Üzemcsarnok építés Zalaegerszegen (4815/6 hrsz.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Glória Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75751870
Postai cím: Béke Sugárút 8
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: dudas.gabor@jola.hu
Telefon: +36 304344721
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676816204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 584206177
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása – MV-É jogosultságú szakember, tervezési feladatok ellátása – VZ-TEL jogosultságú
szakember,földmunkák végzése, szerkezetépítés, gépészeti és villamos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92941553
Postai cím: Garay Utca 11
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11374150403

Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21534537
Postai cím: Vár Út 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13211884220

Hivatalos név: Glória Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75751870
Postai cím: Béke Sugárút 8
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24676816204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges