Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17293/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IZSÉPKER PLU SZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK02521
Postai cím: Kossuth L. u. utca 2.
Város: Fülöpszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 78/435-322
E-mail: polghivfulop@t-online.hu
Fax: +36 78435079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fulopszallas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fulopszallas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV: 45210000-2 (magasépítési munka)
45300000-0 (épületszerelési munka)
45400000-1 (épületbefejezési munka )
Az épület az építtető és üzemeltető Önk ormányzat igényei szerinti 3 csoportos óvoda 3x25 fő gyermek elhelyezéssel.
Előkert: 5,0 m
Oldalkert: 2,25 m, 3,25 m és 17,89 m.
Hátsókert: 7,25 m
Párkánymagasság: +3,08 m, +4,84 m, +5,25 m,
Padlószintek: + 0,30 m = 95,54 mBf,
Telek területe: 4267 m2
Megengedett beépítési s zázalék: Jelenleg nincs HÉSZ, de 30% lesz a készülő szabályzatban.
Beépítési mód: Oldalhatáron álló
A tervezett épület bruttó alapterü lete: 933 m2
A telek tervezett beépítettsége: 21,86 %
Minimális és maximális építménymagassá g: Illeszkedést kell tartani, mert nincs hatályos HÉSZ, az előzetes tájékoztatás szerint
a
ké szülő szabályzatban 4,50 m lesz az építménymagasság.
Tervezett építménymagasság: 3,94 m
Zöldfelület tervezett mértéke: 53,55 %
A tervezett épület nettó alapterülete: 69 5,23 m2
Tetőidom: Nyeregtető főidomok, és félnyeregtető mellékidomok
Belmagasság: 3,00 m
Közművesítettség: vez etékes víz
villany
gáz ( n em kerül bekötésre)
szennyvíz csatorna
Az építési beruházá s pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési
engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyá rtmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2 015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 590
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1337 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 51-2/2018. Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IZSÉPKER PLU SZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky ut ca 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
E-mail: iktatas.izsepkerplusz@gmail.hu
Telefon: +36 308 213924
Internetcím(ek): (URL) http://www.izsepker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134502664
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV: 45210000-2 (magasépítési munka)
45300000-0 (épületszerelési munka)
45400000-1 (épületbefejezési munka )
Az épület az építtető és üzemeltető Önk ormányzat igényei szerinti 3 csoportos óvoda 3x25 fő gyermek elhelyezéssel.
Előkert: 5,0 m
Oldalkert: 2,25 m, 3,25 m és 17,89 m.
Hátsókert: 7,25 m
Párkánymagasság: +3,08 m, +4,84 m, +5,25 m,
Padlószintek: + 0,30 m = 95,54 mBf,
Telek területe: 4267 m2
Megengedett beépítési s zázalék: Jelenleg nincs HÉSZ, de 30% lesz a készülő szabályzatban.
Beépítési mód: Oldalhatáron álló
A tervezett épület bruttó alapterü lete: 933 m2
A telek tervezett beépítettsége: 21,86 %
Minimális és maximális építménymagassá g: Illeszkedést kell tartani, mert nincs hatályos HÉSZ, az előzetes tájékoztatás szerint
a
ké szülő szabályzatban 4,50 m lesz az építménymagasság.
Tervezett építménymagasság: 3,94 m
Zöldfelület tervezett mértéke: 53,55 %
A tervezett épület nettó alapterülete: 69 5,23 m2
Tetőidom: Nyeregtető főidomok, és félnyeregtető mellékidomok
Belmagasság: 3,00 m
Közművesítettség: vez etékes víz
villany
gáz ( n em kerül bekötésre)
szennyvíz csatorna
Az építési beruházá s pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési
engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyá rtmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2 015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 646
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134502664
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky utca 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
E-mail: iktatas.izsepkerplusz@gmail.hu
Telefon: +36 308 213924
Internetcím(ek): (URL) http://www.izsepker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi (2019/05/10) módosítás:
Eredeti szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 500 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint az I. sz. szerződésmódosításban
meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 590 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2019 augusztus 23. napján történt módosítások ismertetése:
Az I. sz. szerződésmódosításban meghatározott szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint az I. sz. szerződésmódosításban meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 590 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint az I. sz. és II. sz. szerződésmódosításokban meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 646 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó tárgyi kérelmének 1. pontja alapján: „A térburkolás (parkoló, közlekedési utak) kivitelezése során merült fel, hogy az altalaj teherbíró képessége nem megfelelő (Mellékelt mérési jegyzőkönyv alapján), így véleményünk szerint a tervezett 40x40x3,8-as térburkoló lapok a későbbiekben üzemeltetési problémákat idézhetnek elő, így ezt elkerülve, kérjük a Megrendelőt fontolja meg, hogy a vékony beton lapokat cseréljük-e az épület többi részén lévő vastagabb térkő burkolatra és a javasolt rétegrendre. A fent írt javaslatunk alátámasztására teherbíró képesség vizsgálatot végeztettünk illetve úttervező mérnök szakvéleményét kértük ki, melyeket mellékelünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az általunk javasolt megoldást elfogadja a Megrendelő, abban az esetben többlet kivitelezési idővel kell számolni. A módosítással kapcsolatban többletköltség nem merülne fel. Az új építőanyagok beszerzési ideje megnöveli a kivitelezésre fordítandó időt. A beszállító partnerünk tájékoztatása szerint várhatóan megrendeléstől számított 6-8 hét a 6 cm térkő beszerzési ideje. A kivitelezéshez szükséges többletidő 2 hét. Naptári napokban kifejezhető késedelem: 56 nap.
Javasolt burkolat a parkolóban és közlekedő utakon:
„Tér- vagy járdaburkolat készítése, 40x40x3,8 cm-es beton, vagy ezzel egyenértékű burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 1 %-os lejtéssel kialakítva, tűziszárított kvarchomok fugázással„
árajánlatos építési tétel helyett mennyiségben és ajánlati árban azonos.
Vállalkozó által javasolt, szakági tervező által megfelelőnek minősített rétegrend:
- 6 cm térkő burkolat
- 3-4 cm homokágyazat
- 3-4 cm tömörített zúzalék (Z0/20)
- minimum 30 cm tömörített zúzottkő alapréteg (Z20/50)
- tömörített altalaj
Naptári napokban kifejezett - a kivitelező számára előre nem látható okokból származó - késedelem javaslatunk elfogadása esetén összesen 56 nap, amelynek alapján kérjük a szerződés teljesítésére biztosított, eredetileg a szerződéskötés napjától számított 590 nap teljesítési határidőt 646 napra módosítani szíveskedjenek.”
2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban foglaltak alapján kezdeményezte az alapszerződés 3.1. pontjában meghatározott 590 nap teljesítési határidő 646 napra történő módosítását, mellékelten csatolva a késedelmeket alátámasztó dokumentumokat.
2.3. A tervező megvizsgálta a Vállalkozó 2.1. pontban részletezett kérelmét, és 2019. augusztus 22. napján az alábbi nyilatkozatot tette: a Fülöpszállás, József A.u.3. ( hrsz: 499) alatti épülethez a parkoló és közlekedési utakhoz eredetileg tervezett alépítményre épített 40x40 cm - es , 3.8 cm vastagságú betonlap burkolat a 2019.augusztus 16-án kelt, az altalaj teherbíróképességről kiállított jegyzőkönyv mérési eredménye alapján a dinamikus igénybevétel miatt nem bírná el a terhelést, a nagy felületen gyakori repedések, törések következnének be.
A tárgykörben érintett parkoló kiépítésre javasolt pályaszerkezet:
- 6 cm térkő burkolat
- 3-4 cm homokágyazat
- 3-4 cm tömörített zúzalék ( Z0/20)
- minimum 30 cm tömörített zúzottkő alapréteg (Z20/50)
- tömörített altalaj
A javasolt műszaki megoldás az általános érvényű és az eseti hatósági előírásoknak,
• az e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése,
• az e-UT 06.03.42 - Betonkő burkolatú útpályaszerkezetek tervezése és építése,
• az e-UT 03.07.23 - A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése,
• az e-UT 06.03.11 - Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete,
• az e-UT 06.03.51 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus
• kötőanyagú alaprétegei,
• az e-UT 06.03.52 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus
• kötőanyagú alaprétegei,
útügyi műszaki előírásoknak megfelelnek.
2.4. A műszaki ellenőr megvizsgálta a Vállalkozó 2.1. pontban részletezett kérelmét, valamint a tervező 2.3. pontban részletezett nyilatkozatát, és 2019. augusztus 22. napján az alábbi nyilatkozatot tette: A Fülöpszállás új, 3 csoportos óvoda építés tárgyú kivitelezési szerződés (Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében” teljesítési határidejének módosítására a Kivitelező, Izsépker Plusz Kft. 2019.augusztus 22-én kelt kérésében illetve indoklásában foglaltakat a teherbíró képesség vizsgálat eredménye és a szakági tervező nyilatkozata figyelembe vételével megvizsgáltam. A kérelemben megfogalmazott javaslat megvalósítása műszaki tartalom csökkenéssel nem jár, a nagyobb teherbíró képesség kedvezőbb üzemeltetési feltételeket fog eredményezni. Az ebből adódó szerződés módosítással egyetértek.
2.5. A Képviselő-testület 40/2019. (VIII.23.) kt. számú Határozatában a szerződésmódosítási igény elfogadhatóságáról döntött.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 134502664 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134502664 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben