Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17297/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:1142 Budapest, Kassai tér 2. (HRSZ.:29978/19)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ASSIS-TRADE Alpintechnika Kft.;Altum Szakinfo Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56270466
Postai cím: Mindszenty hercegprímás Tere 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.esztergomi-ersekseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Templomfelújítási munkák -Herminamező,Rákospalota
Hivatkozási szám: EKR000448802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest-Herminamező plébánia felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
További tárgyak:45261300-7
45261310-0
45312310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1142 Budapest, Kassai tér 2. (HRSZ.:29978/19)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
HERMINAMEZŐI SZENTLÉLEK PLÉBÁNIATEMPLOM
Templomtorony felújítás, villámvédelem (1065 m2)
Beruházási program:
A beruházás célja a Herminamezői Szentlélek Plébániatemplom (1142 Budapest, Kassai tér 2.) (HRSZ.:29978/19) korszerűsítése az egyeztetések során kialakult és meghatározott szempontok szerint: első ütemben felújításra kerül a templomtorony négy homlokzata és megújul a templom villámvédelme.
A tervezett építési munka során a meglévő épület nem bővül.
A tervekből az ütemezés miatt jelen projekt keretin belül kérjük figyelmen kívül hagyni az alábbi tételeket (költségvetésben nem szerepelnek):
– lábazati kőfelületek tisztítása, restaurálása
– előlépcsők tisztítása, részleges cseréje
– torony belső vakolata
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
– támpillérek záróköveinek statikai állékonysági vizsgálata: 6 db
– téglaburkolatok pótlása, javítása: 662 m2
– külső vakolt homlokzatfelületek: 36 m2
– teljes bádogozás cseréje, galambvédelem: 228 m2
– harangterem zsaludeszkáinak felújítása: 109 m2
– toronytető azbeszt palafedés cseréje, alátétdeszkázat vizsgálata, javítása: 30 m2
– toronytető korlát és kereszt felújítása/cseréje: 1 db, 6 fm
– villámvédelmi ellenőrzés: 1 klt.
- kőrestaurátori munkák
A kivitelezés nem engedélyköteles tevékenység. Az épület védelem alatt nem áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03883 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest-Herminamező plébánia felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASSIS-TRADE Alpintechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99611644
Postai cím: Baross Utca 26/1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: alpin@assis-trade.hu
Telefon: +36 202012396
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Altum Szakinfo Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68462486
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1051
Ország: Törökország
E-mail: viktor.virag@altum.hu
Telefon: +36 309325197
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57124671
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45443000-4
További tárgyak:45261300-7
45261310-0
45312310-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1142 Budapest, Kassai tér 2. (HRSZ.:29978/19)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
HERMINAMEZŐI SZENTLÉLEK PLÉBÁNIATEMPLOM
Templomtorony felújítás, villámvédelem (1065 m2)
Beruházási program:
A beruházás célja a Herminamezői Szentlélek Plébániatemplom (1142 Budapest, Kassai tér 2.) (HRSZ.:29978/19) korszerűsítése az egyeztetések során kialakult és meghatározott szempontok szerint: első ütemben felújításra kerül a templomtorony négy homlokzata és megújul a templom villámvédelme.
A tervezett építési munka során a meglévő épület nem bővül.
A tervekből az ütemezés miatt jelen projekt keretin belül kérjük figyelmen kívül hagyni az alábbi tételeket (költségvetésben nem szerepelnek):
– lábazati kőfelületek tisztítása, restaurálása
– előlépcsők tisztítása, részleges cseréje
– torony belső vakolata
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
– támpillérek záróköveinek statikai állékonysági vizsgálata: 6 db
– téglaburkolatok pótlása, javítása: 662 m2
– külső vakolt homlokzatfelületek: 36 m2
– teljes bádogozás cseréje, galambvédelem: 228 m2
– harangterem zsaludeszkáinak felújítása: 109 m2
– toronytető azbeszt palafedés cseréje, alátétdeszkázat vizsgálata, javítása: 30 m2
– toronytető korlát és kereszt felújítása/cseréje: 1 db, 6 fm
– villámvédelmi ellenőrzés: 1 klt.
- kőrestaurátori munkák
A kivitelezés nem engedélyköteles tevékenység. Az épület védelem alatt nem áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61816813
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASSIS-TRADE Alpintechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99611644
Postai cím: Baross Utca 26/1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: alpin@assis-trade.hu
Telefon: +36 202012396
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Altum Szakinfo Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68462486
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1051
Ország: Törökország
E-mail: viktor.virag@altum.hu
Telefon: +36 309325197
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában meghatározott 59 096 591 Ft + ÁFA azaz ötvenkilencmillió-kilencvenhatezer-ötszázkilencvenegyforint + ÁFA vállalkozói díjra jogosult.
- Elmaradó munkák nettó 17 734 428 Ft értékben.
- Pótmunkák nettó 22 426 570 Ft értékben, a vállalkozási szerződés 6.4. pontjával összhangban.
A kivitelezési folyamat során bebizonyosodott, hogy a felújítani kívánt szerkezetek (támpillérek, fedkövek, téglaburkolatok) alatti szerkezetek állapota nem megfelelő a felületi felújítások elvégzéséhez. Ez a tervezési folyamat során nem volt előre látható, mivel a mintavételezések sem mutathatták ki ezeket a viszonyokat. A szerkezetek anyaga, összetétele, azok állapota teljesen inhomogén, mivel feltehetőleg a korábban elvégzett felújítások során sem a beépítendő anyagokra vonatkozó szakmai elvárásokat, sem a szerkezetépítésre (falazott anyagok kötései, tömörítések stb.) nem tartották be, több helyen látszólag "az éppen rendelkezésre álló" anyagokkal töltötték ki a szerkezeti hézagokat. Ez az állapot a felületek eltávolításával vált láthatóvá, a teljes szerkezeti állapot pedig csak bontással állapotható meg, melyet minden elem esetén egyedi módon el kell végezni. Az ily módon felbontott szerkezetek szakszerű visszaépítése és megerősítése nem képezte az eredeti kiírás részét, ezért szükséges az ilyen mértékű pótmunkák elrendelése, hogy a balesetek elkerülése hosszútávon biztosított legyen. A pótmunkák elrendelésével műszakilag összefüggő tételek maradnak el.
A szerződésmódosítás értéke 4 692 142 Ft, nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, és a fenti indoklás alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: lásd fenti pont karakterkorlát miatt
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57124671 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61816813 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben