Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17326/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tolcsva Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3934 Tolcsva, Szabadság tér 3., hrsz. 330.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TINÉ Hause Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolcsva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64019422
Postai cím: Szabadság Tér 16
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoma Ernő
Telefon: +36 47384217
E-mail: tolcsva@phivtolcsva.hu
Fax: +36 47384255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolcsva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piactér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000874942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épület rendeltetése: Termelői piac, a kistermelők által megtermelt élelmiszer árusítására – kb. 15-20 árus és kb. 50 fő szabadtéri kiszolgálására szolgál. A kivitelezés két ütemben történik. Jelenlegi kivitelezési feladat a munkák első ütemére vonatkoznak.
Meglévő utcai épületrész: udvari terasz kiegészítése és korlát, feljáró lépcső, korláttal, külső kiegészítő falazások és pillérek, nyílászáró áthelyezés a szükséges helyeken, külső vakolás az új falszakaszoknál, vakolatjavítás és a falfelületek festése, külső padló burkolatok, belső födémáttörés pótlása, belső burkolatok javítása, kiegészítése, központi fűtés a meglévő radiátorokkal, gépészet cseréje illetve javítása a működéshez szükséges mértékben, új elektromos szerelés, padlásfödém hőszigetelése, ereszdeszkázás.
Meglévő udvari épületrész: sérült falszakaszok cseréje, fafödém és tetőszerkezet cseréje, új gáz fűtőkészülék.
Udvari új épületrész: pillérek 40x40 cm előregyártott zsaluelemből, szomszéd felőli fal téglából.
Udvari burkolat: a térkő burkolat egy részének elkészítése, járdaszegéllyel keretezve.
Telek adatok
Telek HRSZ.: 330
Telek alapterület: 2344 m2
Építési előírások
Építési övezet: VT-1 településkpi. vegyes terület, illeszkedés szabálya
Beépítettség legnagyobb mértéke max.: 35%
Maximális építménymagasság: 4,5 m
Beépítés módja: kialakult
Legkisebb zöldfelület: 40%
Az új fedett-nyitott árusítóhely épületrész hagyományos építőanyagokból lesz kialakítva, kibetonozott-vasalt kisméretű téglapilléreken nyugvó, állószékes látszó fa fedélszékkel, hagyományos ácsszerkezettel, egyenes vágású sík kerámiacserép fedéssel, bevonatos alulemez bádogos szerkezetekkel. A meglévő utcai épületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, belül a tartószerkezetek
kiegészülnek, illetve új acél, illetve monolit vb. áthidalások, monolit vb. külső lépcső, illetve a teraszhoz födémszakaszok készülnek. A főépület tömege egy kis hajlású tetővel fedett terasszal bővül, melyet egy új terméskő pillér tart. A meglévő melléképületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, új fa szerkezetű födém és tetőszerkezet készül, helyenként falbontásokkal. A külső terek egységes fagyálló beton térburkolatot kapnak. Az egyéb területeken, illetve burkolt felületeken fásítás, illetve parkosítás készül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52209008 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piactér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934 Tolcsva, Szabadság tér 3., hrsz. 330.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület rendeltetése: Termelői piac, a kistermelők által megtermelt élelmiszer árusítására – kb. 15-20 árus és kb. 50 fő szabadtéri kiszolgálására szolgál. A kivitelezés két ütemben történik. Jelenlegi kivitelezési feladat a munkák első ütemére vonatkoznak.
Meglévő utcai épületrész: udvari terasz kiegészítése és korlát, feljáró lépcső, korláttal, külső kiegészítő falazások és pillérek, nyílászáró áthelyezés a szükséges helyeken, külső vakolás az új falszakaszoknál, vakolatjavítás és a falfelületek festése, külső padló burkolatok, belső födémáttörés pótlása, belső burkolatok javítása, kiegészítése, központi fűtés a meglévő radiátorokkal, gépészet cseréje illetve javítása a működéshez szükséges mértékben, új elektromos szerelés, padlásfödém hőszigetelése, ereszdeszkázás.
Meglévő udvari épületrész: sérült falszakaszok cseréje, fafödém és tetőszerkezet cseréje, új gáz fűtőkészülék.
Udvari új épületrész: pillérek 40x40 cm előregyártott zsaluelemből, szomszéd felőli fal téglából.
Udvari burkolat: a térkő burkolat egy részének elkészítése, járdaszegéllyel keretezve.
Telek adatok
Telek HRSZ.: 330
Telek alapterület: 2344 m2
Építési előírások
Építési övezet: VT-1 településkpi. vegyes terület, illeszkedés szabálya
Beépítettség legnagyobb mértéke max.: 35%
Maximális építménymagasság: 4,5 m
Beépítés módja: kialakult
Legkisebb zöldfelület: 40%
Az új fedett-nyitott árusítóhely épületrész hagyományos építőanyagokból lesz kialakítva, kibetonozott-vasalt kisméretű téglapilléreken nyugvó, állószékes látszó fa fedélszékkel, hagyományos ácsszerkezettel, egyenes vágású sík kerámiacserép fedéssel, bevonatos alulemez bádogos szerkezetekkel. A meglévő utcai épületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, belül a tartószerkezetek
kiegészülnek, illetve új acél, illetve monolit vb. áthidalások, monolit vb. külső lépcső, illetve a teraszhoz födémszakaszok készülnek. A főépület tömege egy kis hajlású tetővel fedett terasszal bővül, melyet egy új terméskő pillér tart. A meglévő melléképületrész külső oldali ásványgyapot hőszigetelést kap, új fa szerkezetű födém és tetőszerkezet készül, helyenként falbontásokkal. A külső terek egységes fagyálló beton térburkolatot kapnak. Az egyéb területeken, illetve burkolt felületeken fásítás, illetve parkosítás készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piactér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TINÉ Hause Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18359680
Postai cím: Bezerédi Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: gulyas8@freemail.hu
Telefon: +36 703223103
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464223242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52209453
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52209008
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TINÉ Hause Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18359680
Postai cím: Bezerédi Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464223242

Hivatalos név: Majoros És Társa Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69705656
Postai cím: Kassai Út 13
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges