Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17390/2019
CPV Kód:32000000-3
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (MTVA C2051 és C2052 termei)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Hivatkozási szám: EKR000065872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (MTVA C2051 és C2052 termei)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA tulajdonában álló és általa üzemeltetett L-BAND matrix cseréje az alábbiak szerint:
- 1 db műszaki egységet alkotó L-BAND Matrix rendszer
A beszerezni kívánt berendezéssel kapcsolatos elvárások:
- A beszerzendő új matrixnak bemeneti oldalon 80 db műholdantennáról érkező L sávú jelet kell fogadnia és ezeket 48 kimenetre - bármelyik bemenetet bármelyik kimenetre illetve ugyanazt a bemenetet tetszőleges számú kimenetre párhuzamosan is - továbbítani.
- A 80 bemenetet és 48 kimenetet egy műszaki egységként kell megvalósítani.
- Elvárt a bemenetenkénti 5 dB manuális erősítés szabályozási lehetőség.
Ajánlattevő feladata megoldani a rendszer távvezérlését 1 db dedikált hardveres controll panelen és web interfacen keresztüli szoftveres vezérléssel, Ethernet RJ-45 csatlakozón keresztül.
- Dedikált vonalon lehetséges a rendszer távvezérlése, függetlenítve a többi, a rendszerre csatlakozó eszköz és rendszertől
- A folyamatos üzemelés biztosításához elvárás, hogy a berendezés redundáns controller-rel és tápegységgel rendelkezzen. A részegységek (bemeneti és kimeneti kártyák, tápegység, controller) üzem közben az rendszer leállítása nélkül cserélhetők legyenek. (hot-swappable).
- A bemenetek és kimenetek csatlakozási felülete precíziós 75 Ohm impedanciájú F csatlakozó.
- A mátrix RF paraméterei: Frekvencia tartomány 850-2150 MHz;
● bemenet és bemenet közötti csillapítás minimum 70 dB;
● bemenet és kimenet közötti csillapítás minimum 60 dB;
● kimenet és kimenet közötti csillapítás minimum 70 dB.
● a csoportfutási idő maximálisan 2 ns
A leszállításra kerülő teljes rendszer vonatkozóan elvárás 36 hónap garancia.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 120. naptári nap az alábbi részteljesítési határidők szerint:
- a rendszerleszállításának határideje a szerződéskötéstől számított 100. naptári nap;
- a rendszer beüzemelésének határideje az eszközök leszállításának napjától számított 6. naptári nap;
- teszt időszak a rendszer beüzemelésének napját követő 14. naptári nap;
azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az ajánlathoz csatolnia kell a megajánlott termék(ek)re vonatkozó szakmai leírást, termékismertetőt, termék adatlapot (a továbbiakban: műszaki leírást), amely(ek)ből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki követelményeknek való megfelelés és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működés (ennél megengedett az angol nyelvű változat)
A szállítandó eszközökkel és a teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08658 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MTVA L-BAND MATRIX cseréje
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39437710
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (MTVA C2051 és C2052 termei)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA tulajdonában álló és általa üzemeltetett L-BAND matrix cseréje az alábbiak szerint:
- 1 db műszaki egységet alkotó L-BAND Matrix rendszer
A beszerezni kívánt berendezéssel kapcsolatos elvárások:
- A beszerzendő új matrixnak bemeneti oldalon 80 db műholdantennáról érkező L sávú jelet kell fogadnia és ezeket 48 kimenetre - bármelyik bemenetet bármelyik kimenetre illetve ugyanazt a bemenetet tetszőleges számú kimenetre párhuzamosan is - továbbítani.
- A 80 bemenetet és 48 kimenetet egy műszaki egységként kell megvalósítani.
- Elvárt a bemenetenkénti 5 dB manuális erősítés szabályozási lehetőség.
Ajánlattevő feladata megoldani a rendszer távvezérlését 1 db dedikált hardveres controll panelen és web interfacen keresztüli szoftveres vezérléssel, Ethernet RJ-45 csatlakozón keresztül.
- Dedikált vonalon lehetséges a rendszer távvezérlése, függetlenítve a többi, a rendszerre csatlakozó eszköz és rendszertől
- A folyamatos üzemelés biztosításához elvárás, hogy a berendezés redundáns controller-rel és tápegységgel rendelkezzen. A részegységek (bemeneti és kimeneti kártyák, tápegység, controller) üzem közben az rendszer leállítása nélkül cserélhetők legyenek. (hot-swappable).
- A bemenetek és kimenetek csatlakozási felülete precíziós 75 Ohm impedanciájú F csatlakozó.
- A mátrix RF paraméterei: Frekvencia tartomány 850-2150 MHz;
● bemenet és bemenet közötti csillapítás minimum 70 dB;
● bemenet és kimenet közötti csillapítás minimum 60 dB;
● kimenet és kimenet közötti csillapítás minimum 70 dB.
● a csoportfutási idő maximálisan 2 ns
A leszállításra kerülő teljes rendszer vonatkozóan elvárás 36 hónap garancia.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 120. naptári nap az alábbi részteljesítési határidők szerint:
- a rendszerleszállításának határideje a szerződéskötéstől számított 100. naptári nap;
- a rendszer beüzemelésének határideje az eszközök leszállításának napjától számított 6. naptári nap;
- teszt időszak a rendszer beüzemelésének napját követő 14. naptári nap;
azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az ajánlathoz csatolnia kell a megajánlott termék(ek)re vonatkozó szakmai leírást, termékismertetőt, termék adatlapot (a továbbiakban: műszaki leírást), amely(ek)ből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki követelményeknek való megfelelés és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes működés (ennél megengedett az angol nyelvű változat)
A szállítandó eszközökkel és a teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39437710
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Előzmények:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Vevő) 2019. május 09. napján vállalkozási keretszerződést kötöttek a nyertesként kihirdetett Eladóval.
Eladó írásban jelezte a Vevő felé, hogy a Közbeszerzési Eljárás során benyújtott ajánlata szerinti Evertz XRF4 RF router, a terméket gyártó gazdasági szereplő átmeneti gyártási problémái, illetőleg az egyik alapvető alkatrész előre nem látható és tartós hiánya miatt a szerződés szerinti teljesítési határidőben nem szállítható, de felajánlotta helyette az Evertz XRF14 típusú router szállítását, amely egyenértékűségéről egyúttal nyilatkozott is.
Vevő az Eladó jelen Szerződés 2. pontja szerinti írásbeli bejelentése alapján a Közbeszerzési Eljárás során benyújtott ajánlatban szereplő, megfelelőnek minősített Evertz XRF4 RF router és a felajánlott Evertz XRF14 router műszaki jellemzőit összevetette, figyelembe véve a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, illetőleg a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki elvárásokat, és e vizsgálat során megállapította, hogy az Evertz XRF14 típusú router egyenértékűnek tekinthető az Eladó ajánlatában foglalt routerrel és megfelel a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, illetőleg a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott feltételeknek is.
A Felek az előbbiekre figyelemmel a Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt router megnevezését módosítják, figyelemmel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Egyebekben a felek között 2019. május 09. napján kelt szerződés nem módosul, valamint a Szerződés szerinti teljesített szolgáltatások ellenértéke nem változik meg.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 06/09/2019 (nap/hónap/év)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosításra a VII.2.1) pontjában rögzített körülmények miatt került sor, és a Szerződés jelen módosítása – figyelemmel az egyenértékű termékekre – nem tekinthető lényeges módosításnak, és nem tartalmaz az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39437710 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39437710 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben