Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17405/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonboglár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU-232-Somogy- 8630 Balatonboglár közigazgatási területe, az alábbi belterületi ingatlanok: 1. rész (Jankovich telepi strand): 2019. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Liess Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77898977
Postai cím: Erzsébet Utca 11.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáspár László
Telefon: +36 85550333
E-mail: gaspar-laszlo@balatonboglar.hu
Fax: +36 85350469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonboglar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Strandok fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000469092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jankovich telepi strand fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45233160-8
45262650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: HU-232-Somogy- 8630 Balatonboglár közigazgatási területe, az alábbi belterületi ingatlanok:
1. rész (Jankovich telepi strand): 2019. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Elnevezése, tárgya: Jankovich telepi strand fejlesztése
Mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
1. Térkő burkolatú sétány kialakítása (térkőburkolat készítése). A burkolat 15 cm tömörített zúzottkő alépítményre és 4 cm kőporra fektetett 6 cm Semmelrock Pastella gránitszürke, sárga térkő burkolatú járda. A 3m széles Posta közi behajtó alkalmas gépkocsi terhelésre, ezért 8 cm szegéllyel készül. A vízellátás és szennyvíz elvezetés a közeli WC pavilonról lecsatlakozva készül. A kisebb közökben 1,2 m széles járda készül, a végén kiszélesedve bicikli tárolónak.
2. A partvédmű mellett szükséges a kőszórás pótlása, a vízben szétterülő kövek visszahúzása valamit a partvédmű javítása és ezzel a vízbejutás feltételeinek javítása.
3. Megújításra kerül a strand zöldfelülete, a jelenleg egyenetlen felületeket termőfölddel feltöltve, műtrágyázva és gyepesítve. Az utógondozás az ajánlatkérő feladata.
4. Játszótér kialakítása:A strandon három helyen készül fűre telepíthető, kisebbeknek való játszótér. Ezeken alacsony játszóvárak, homokozók, pancsoló asztalok, rugós játékok készülnek. A játékok tüzihorganyzott, porszórt acél elemek, kiegészítő színes HDPE betétekkel.
Valamennyi részre irányadó: További, és a részletes mennyiségi adatokat, műszaki feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, illetve az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírás, és az árazatlan költségvetési kiírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
A beruházás ellenértéke a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) támogatásával kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %.
Támogatói okirat azonosítója: 1. rész (Jankovich telepi strand): PRLEV_00627_4_2019
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09755 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Jankovich telepi strand fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Liess Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80889856
Postai cím: Dobó István Utca 20
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 307524843
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38020179
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45210000-2
45233160-8
45262650-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: HU-232-Somogy- 8630 Balatonboglár közigazgatási területe, az alábbi belterületi ingatlanok:
1. rész (Jankovich telepi strand): 2019. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Elnevezése, tárgya: Jankovich telepi strand fejlesztése
Mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
1. Térkő burkolatú sétány kialakítása (térkőburkolat készítése). A burkolat 15 cm tömörített zúzottkő alépítményre és 4 cm kőporra fektetett 6 cm Semmelrock Pastella gránitszürke, sárga térkő burkolatú járda. A 3m széles Posta közi behajtó alkalmas gépkocsi terhelésre, ezért 8 cm szegéllyel készül. A vízellátás és szennyvíz elvezetés a közeli WC pavilonról lecsatlakozva készül. A kisebb közökben 1,2 m széles járda készül, a végén kiszélesedve bicikli tárolónak.
2. A partvédmű mellett szükséges a kőszórás pótlása, a vízben szétterülő kövek visszahúzása valamit a partvédmű javítása és ezzel a vízbejutás feltételeinek javítása.
3. Megújításra kerül a strand zöldfelülete, a jelenleg egyenetlen felületeket termőfölddel feltöltve, műtrágyázva és gyepesítve. Az utógondozás az ajánlatkérő feladata.
4. Játszótér kialakítása:A strandon három helyen készül fűre telepíthető, kisebbeknek való játszótér. Ezeken alacsony játszóvárak, homokozók, pancsoló asztalok, rugós játékok készülnek. A játékok tüzihorganyzott, porszórt acél elemek, kiegészítő színes HDPE betétekkel.
Valamennyi részre irányadó: További, és a részletes mennyiségi adatokat, műszaki feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, illetve az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírás, és az árazatlan költségvetési kiírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
A beruházás ellenértéke a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) támogatásával kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %.
Támogatói okirat azonosítója: 1. rész (Jankovich telepi strand): PRLEV_00627_4_2019
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 45 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37922729
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Liess Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80889856
Postai cím: Dobó István Utca 20
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 307524843
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.) Teljesítési hely módosítása:
Eredeti tartalom: szerződés 3.1. pontja: „Teljesítés helye: HU-232-Somogy- 8630 Balatonboglár közigazgatási területe, az alábbi belterületi ingatlan: 2019. hrsz.”
Módosított tartalom: „Teljesítés helye: HU-232-Somogy- 8630 Balatonboglár közigazgatási területe, az alábbi belterületi ingatlanok: 2170, 2171, 2041, 2039, 2023, 2018, 2087/1 hrsz.A játszótéri eszközöket a Vállalkozónak a kijelölt strandterülethez tartozó 2087/1 hrsz-ú Szent István téren kell elhelyezni, a térkőburkolati munkákat a Vállalkozónak a 2018, 2023, 2039, 2041 hrsz-ú és 2087/1 hrsz-ú területeken kell elvégezni, változatlan mennyiséggel, a Vállalkozó köteles 1 db ivókutat és 1 db zuhanyozót a 2018 hrsz-ú ingatlanon elhelyezni.”
II.) Műszaki tartalom módosítása:
Eredeti tartalom: 1 db Buglo típusú mini játszóvár telepítése
Módosított tartalom: 1 db HAÁSZ típusú mini játszóvár telepítése
Eredeti tartalom: 1 db Buglo típusú hajó homokozó telepítése
Módosított tartalom: 1 db HAÁSZ típusú hajó homokozó telepítése
Eredeti tartalom: 1 db hajó mászóka, 1 db markoló homokozó telepítése
Módosított tartalom: 1 db fészekhinta telepítése
Eredeti tartalom: 1 db Buglo típusú pancsoló asztalsor telepítése
Módosított tartalom: 1 db HAÁSZ típusú pancsoló asztalsor telepítése
Eredeti tartalom: 1 db rugós forgó, 1 db homokozó telepítése
Módosított tartalom: 1 db torony mászóka telepítése
Eredeti tartalom: a vállalkozói díj összege mindösszesen nettó: 38.020.179,-Ft
nettó 38.020.179,- Ft
ÁFA összege: 10.265.448,- Ft
összesen: 48.285.627,-Ft
Módosított tartalom:
A szerződés 2. pontjában az összeg az alábbira módosul:
A vállalkozói díj összege mindösszesen nettó: 37.922.729,-Ft
nettó 37.922.729,- Ft
ÁFA összege: 10.239.137,- Ft
összesen: 48.161.866,-Ft
III.)Teljesítési határidő meghosszabbítása:
Eredeti tartalom: (Szerződés 3.2.1. pont része): "A szerződést a Vállalkozó legkésőbb a munkaterület átadás-átvételét követő legfeljebb 45 naptári napon belül köteles teljesíteni."
Módosított tartalom: (Szerződés 3.2.1. pont része): "A szerződést – a következő bekezdésben hivatkozott tételeken kívül – a Vállalkozó legkésőbb a munkaterület átadás-átvételét követő legfeljebb 45 naptári napon belül köteles teljesíteni.
Felek megállapodnak, hogy a 2019.09.06. napján kelt szerződést módosító okirat tárgyát képező termékek tekintetében a Vállalkozónak legkésőbb 2019.09.10. napjáig kell teljesítenie a szerződést, ezáltal tekintendő a teljes szerződés teljesítettnek a Vállalkozó részéről."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlátozás miatt lsd.:VII.1. pont
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38020179 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37922729 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Kieg.a VI.2.2. ponthoz az 1.részben:1.Telj hely mód. indoka:Indokolás: A Jankovich telep strand kijelölt területe a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 2019. május 29-i keltezésű SO-05/NEO/00736-6/2019 számú határozata szerint a 2019. hrsz-ú területeken kívül kiterjed a 2170, 2171, 2041, 2039, 2023, 2018, 2087/1 hrsz-ú területekre is. Ennek megfelelően a Jankovich telepi strandon a Vállalkozó által végzett fejlesztési munkákat át kellett szervezni különösen a szerződéssel érintett pályázati céloknak való megfelelése érdekében. 2.műszaki tart.mód.indoka:A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező egyes játszótéri eszközöknek a szerződéskötést követő megrendelését követően jutott tudomására, hogy a szerződés szerint elhelyezendő játszóeszközöket az ajánlattételnél ismert szállítási határidőhöz képest gyártási akadályok miatt jelentős késedelemmel tudta volna leszállítani. Továbbá, a telepítési helyszín változása is szükségessé tette a termékek – méretek és rendelkezésre álló terület nagysága miatti – felülvizsgálatát. A fentiekre tekintettel a felek a fenti tételek tekintetében a 322/2015.(X.30.) Kr. 28. §-a alapján a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő fenti tételeket – a Vállalkozó ajánlatában megjelölt termékekkel műszakilag egyenértékű, illetve magasabb minőségű helyettesítő termékekkel – véglegesítették a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint.3.Váll.díj mód. indoka: A műszaki tartalom módosítására tekintettel a felek a helyettesítő termékek ellenértékeit vették figyelembe, melyek a piaci áraknak megfelelnek.4.telj.hi.mód.indoka:Figyelemmel arra, hogy az eredeti termékeknek a helyettesítési szükséglete a mielőbbi szállítás érdekében a szerződéskötést követően jutott tudomására, így időigényes volt a helyettesítő termékekben történő megállapodás, és a termékek megrendelése, illetve a helyettesítő termékek leszállításához, elhelyezéséhez, összeszereléséhez, telepítéséhez és a megfelelőségük tanúsításához szükséges vizsgálatok elvégzéséhez további idő szükséges, a felek megállapodnak, hogy ezekhez szükséges időtartam figyelembe vételével a Megrendelő 2019.09.10.napjáig biztosít teljesítési határidőt a Vállalkozó részére módosítással érintett termékekkel kapcsolatos szerződéses feladatok teljesítésére.
Egyebek: A módosító okiratokban hivatkozott
- műszaki tartalom módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek megfelel, mivel
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő/Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték csökkentésre került.
- vállalkozói díj módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek, mivel a módosítás eredményeként az ellenérték nem nőtt, és csökkenése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
- a teljesítési határidő módosítása megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben