Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18262/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 13010695
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax: +36 13010696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EPER,EPER-BURSA e-ügyintézés fejlesztése-szolgált.
Hivatkozási szám: EKR000905512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EPER,EPER-BURSA e-ügyintézés fejlesztése-szolgált.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő telephelyei: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Feladatok:
• A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, valamint ajánlatkérő, továbbá szükség szerinti további harmadik fél (szolgáltató) szakterületi képviselőivel együttműködve felmérni a funkcionális módosítási szükségleteket.
• Funkcionális specifikáció elkészítése Ajánlatkérő közreműködésével, a rendszer megtervezése, logikai és fizikai rendszerterv elkészítése, különös tekintettel az adatmodellre, a módosítandó funkciók feltárása (leírás, képernyőkép, felhasználói esetek), a módosítás által előálló továbbfejlesztett funkciók bemutatása.
• Integráció megtervezése, megvalósítása.
• A rendszer megtervezésekor törekedni kell olyan moduláris megoldások megvalósítására, amely biztosítja, hogy az eredménytermékek úgy kerülhessenek átadásra az ajánlatkérő részére, hogy mind jogi, mind technológiai szempontból lehetőség legyen független további szereplők általi továbbfejlesztésre, módosításra, üzemeltetésre.
• A megalkotott rendszerterv alapján történő fejlesztésének elvégzése.
• A rendszerterv alapján szükségessé váló adatbázis fejlesztés, funkcionális, vagy interfész fejlesztés.
• Már meglévő, de az igények alapján módosuló funkciók kompatibilitásának biztosítása.
• Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, próbaüzemi, éles) létrehozása, konfigurálása.
• Rendszertelepítés tesztelési környezetbe.
• Rendszer telepítése éles, üzemi környezetekbe.
• Gyári (fejlesztői) tesztek elvégzése.
o A fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
• Tesztelési támogatás nyújtása az ajánlatkérőnek.
o tesztelési feladatok meghatározása,
o tesztelési terv elkészítése, a tesztelési esetek meghatározás, tesztelési forgatókönyvek elkészítése (a tesztelési adatokat Ajánlattevő biztosítja),
o tesztelés monitoringja, o teszteredmények értékelése, tesztelési jegyzőkönyvek elkészítése.
o Ajánlatkérő által biztosított hibajegykezelő rendszer használata
o A fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
• Szállítandó dokumentációk:
o Funkcionális követelmény specifikáció.
o Teljes logikai rendszerterv elkészítése elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
o Teljes fizikai rendszerterv elkészítése (különös tekintettel az adatmodellre) elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
o Integrációs terv,
o Szoftver architektúra terv,
o Telepítési dokumentáció,
o Üzemeltetési dokumentáció.
o Oktatási terv és oktatási segédletek,
o Alkalmazásgazdai és felhasználói kézikönyv
o Fejlesztői dokumentáció magyar nyelven
• Kulcsfelhasználói oktatások lebonyolítása.
• Bevezetésbe történő kulcsfelhasználói támogatásnyújtás.
• A megvalósítás során ajánlatkérő részéről felmerülő változáskérelmek (change request) kezelése, a szükséges változtatások megvalósításához szükséges szakértői kapacitás biztosítása.
• A rendszer eredményes átadás-átvételének napjától számított, ajánlat szerinti időtartamra vonatkozó szoftverkarbantartás és support biztosítása.
Megrendelő keretszerződés alapján jogosult felkérni a Vállalkozót a rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztési tevékenység elvégzésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, azzal, hogy a keretszerződés alapján a rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési feladatok ellátására lehívható szakértői óra után fizetendő vállalkozói díj Áfa nélküli összege nem haladhatja meg a nettó 90.520.000 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszázhúszezer Forint összeget. AK 3967 szakértői órát tervez az ellátandó feladatok megvalósítására. Részletes felt.:műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 056 - 129813

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EPER,EPER-BURSA e-ügyintézés fejlesztése-szolgált.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97732332
Postai cím: Királylaki Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@geoview.hu
Telefon: +36 12407450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12407454
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90520000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő telephelyei: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok:
• A rendszer működésével, működtetésével kapcsolatos igények feldolgozása, valamint ajánlatkérő, továbbá szükség szerinti további harmadik fél (szolgáltató) szakterületi képviselőivel együttműködve felmérni a funkcionális módosítási szükségleteket.
• Funkcionális specifikáció elkészítése Ajánlatkérő közreműködésével, a rendszer megtervezése, logikai és fizikai rendszerterv elkészítése, különös tekintettel az adatmodellre, a módosítandó funkciók feltárása (leírás, képernyőkép, felhasználói esetek), a módosítás által előálló továbbfejlesztett funkciók bemutatása.
• Integráció megtervezése, megvalósítása.
• A rendszer megtervezésekor törekedni kell olyan moduláris megoldások megvalósítására, amely biztosítja, hogy az eredménytermékek úgy kerülhessenek átadásra az ajánlatkérő részére, hogy mind jogi, mind technológiai szempontból lehetőség legyen független további szereplők általi továbbfejlesztésre, módosításra, üzemeltetésre.
• A megalkotott rendszerterv alapján történő fejlesztésének elvégzése.
• A rendszerterv alapján szükségessé váló adatbázis fejlesztés, funkcionális, vagy interfész fejlesztés.
• Már meglévő, de az igények alapján módosuló funkciók kompatibilitásának biztosítása.
• Infrastruktúra kialakításának megvalósításában való közreműködés, működési környezetek (fejlesztési, teszt, próbaüzemi, éles) létrehozása, konfigurálása.
• Rendszertelepítés tesztelési környezetbe.
• Rendszer telepítése éles, üzemi környezetekbe.
• Gyári (fejlesztői) tesztek elvégzése.
o A fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
• Tesztelési támogatás nyújtása az ajánlatkérőnek.
o tesztelési feladatok meghatározása,
o tesztelési terv elkészítése, a tesztelési esetek meghatározás, tesztelési forgatókönyvek elkészítése (a tesztelési adatokat Ajánlattevő biztosítja),
o tesztelés monitoringja, o teszteredmények értékelése, tesztelési jegyzőkönyvek elkészítése.
o Ajánlatkérő által biztosított hibajegykezelő rendszer használata
o A fejlesztések tesztelési szakaszának lezárása (mérföldkövek) fejlesztői nyilatkozathoz kötött, beleértve a szállítókkal és a NISZ által nyújtott szolgáltatásokkal való együttműködés tesztelését is.
• Szállítandó dokumentációk:
o Funkcionális követelmény specifikáció.
o Teljes logikai rendszerterv elkészítése elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
o Teljes fizikai rendszerterv elkészítése (különös tekintettel az adatmodellre) elkülönítve a jelen műszaki leírásban foglalt fejlesztéseket, a teljes rendszertervvel egységes szerkezetben,
o Integrációs terv,
o Szoftver architektúra terv,
o Telepítési dokumentáció,
o Üzemeltetési dokumentáció.
o Oktatási terv és oktatási segédletek,
o Alkalmazásgazdai és felhasználói kézikönyv
o Fejlesztői dokumentáció magyar nyelven
• Kulcsfelhasználói oktatások lebonyolítása.
• Bevezetésbe történő kulcsfelhasználói támogatásnyújtás.
• A megvalósítás során ajánlatkérő részéről felmerülő változáskérelmek (change request) kezelése, a szükséges változtatások megvalósításához szükséges szakértői kapacitás biztosítása.
• A rendszer eredményes átadás-átvételének napjától számított, ajánlat szerinti időtartamra vonatkozó szoftverkarbantartás és support biztosítása.
Megrendelő keretszerződés alapján jogosult felkérni a Vállalkozót a rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztési tevékenység elvégzésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, azzal, hogy a keretszerződés alapján a rendszerrel kapcsolatos fejlesztési, továbbfejlesztési feladatok ellátására lehívható szakértői óra után fizetendő vállalkozói díj Áfa nélküli összege nem haladhatja meg a nettó 90.520.000 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszázhúszezer Forint összeget. AK 3967 szakértői órát tervez az ellátandó feladatok megvalósítására. Részletes felt.:műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 90520000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97732332
Postai cím: Királylaki Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@geoview.hu
Telefon: +36 12407450
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12407454
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítani kívánják.
A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; - jelen pont nem releváns, mert a Kbt. 98. § (2) c pont alapján kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel volt megköthető a szerződés, továbbá semmilyen új feltétel nem került meghatározásra, valamint a műszaki leírásban rögzített egyetlen tétel sem változott
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; -jelen pont nem releváns, mivel semmilyen értéknövekedés nem történik, sem más olyan körülmény, amely a gazdasági egyensúly változásával járna
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki - jelen pont sem releváns, mivel a módosítás a műszaki leírás feltételeiben, az ellátandó feladatok tekintetében semmilyen változást nem hoz, új elemet sem épít a szerződéses kötelezettségek körébe
Fentiek alapján a szerződés a Kbt. szabályainak megfelelően módosítható, mely alapján a keretszerződés hatályát a megfelelő teljesítés érdekében a Felek 3 hónappal megkívánják hosszabbítani.
A Szerződés 2. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják a felek:
eredeti szerződéses rendelkezés:
2. A szerződés hatálya
A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, és hatálya – a szerződésben foglalt megszűnési, illetve megszüntetési események bekövetkezését kivéve –a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 6 hónapos határozott időtartamra jön létre.
módosított szerződéses rendelkezés:
2. A szerződés hatálya
A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, és hatálya – a szerződésben foglalt megszűnési, illetve megszüntetési események bekövetkezését kivéve –a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 9 hónapos határozott időtartamra jön létre.
A "VII.2.2) A módosítás okai" technikai okok miatt a "VII.2.1) A módosítások ismertetése" jelen részben került kifejtésre a módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Szerződésmódosítás aláírása:2019.09.09.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Technikai rögzítés. Módosítás oka lásd VII.2.1. pont
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 90520000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 90520000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben