Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18357/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Isaszeg Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Isaszeg közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Scorpio-Trans Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Isaszeg Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36854680
Postai cím: Rákóczi Utca 45
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Padányi József
Telefon: +36 703765127
E-mail: padanyi.jozsef@isaszeg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Isaszeg belterületén emelt szintű útjavítások
Hivatkozási szám: EKR000793872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233220-7
45233141-9
45233142-6
45233221-4
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Isaszeg közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítások”
Az útfelújítással érintett útszakaszok az alábbiak:
• Isaszeg, Belsőmajor utca
• Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)
• Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)
• Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)
• Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)
• Isaszeg, Kertész utca
• Isaszeg, Liszt Ferenc köz
• Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)
A munkák tekintetében bővebb leírást tartalmazó műszaki leírás, rajzok jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14612 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Scorpio-Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43830136
Postai cím: Diófa Utca 2
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@scorpiotrans.hu
Telefon: +36 12585302
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2573576
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45084400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233220-7
45233141-9
45233142-6
45233221-4
45233229-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Isaszeg közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítások”
Az útfelújítással érintett útszakaszok az alábbiak:
• Isaszeg, Belsőmajor utca
• Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)
• Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)
• Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)
• Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)
• Isaszeg, Kertész utca
• Isaszeg, Liszt Ferenc köz
• Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)
A munkák tekintetében bővebb leírást tartalmazó műszaki leírás, rajzok jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49115200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Scorpio-Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43830136
Postai cím: Diófa Utca 2
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@scorpiotrans.hu
Telefon: +36 12585302
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2573576
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalom költségvetésében rögzített munkatételek pótmunkával történő kiegészítése a már megkezdett teljesítés közben felmerült okok miatt kerül sor. A Vállalkozó a módosított munka elvégzését vállalja. A felek ezen munkák elvégzésének összegét nettó 4.030.800,- Ft-ban, azaz nettó négymillió-harmincezer-nyolcszáz forintban jelölik meg.
2. A felek jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadják, hogy a pótmunkák, illetve azok összegével történő kiegészítés miatti módosítására kerül sor. A Vállalkozó jelen szerződésmódosítás szerinti teljesítést vállalja, a Megrendelő pedig a pótmunka ellenértékét a Megrendelő részére megfizeti az eredeti szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A kivitelezés során Megrendelő oldaláról pótmunka szükségessége merült fel azon okból, miszerint az ajánlati felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció adminisztratív okokból az eljárás keretében meghatározott felújítandó útszakaszok közül két út közötti szakaszra vonatkozó mennyiségi meghatározást nem tartalmazott. A kivitelezés sikeres megvalósításához szükséges a fent említett két út közötti útszakasz kivitelezése, így a Vállalkozótól, mint pótmunka megrendelése.
2. A Megrendelő testületi döntéshozója 2019. augusztus 15. napján 196/2019.(VIII.15) Kt. számú határozatával elhatározta, hogy a Vállalkozótól megrendeli a szükséges pótmunkát, melynek összegét nettó 4.030.800.-Ft-ban fogadta el.

3. A pótmunkák, annak összegének módosítására a felek közös megegyezésével, Megrendelő oldaláról felmerülő adminisztratív hiba okán merült fel.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45084400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49115200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A munkák kiegészítésére a Megrendelő oldaláról beállott ok miatt kerül sor, mely körülmény a szerződés teljesítése során vált ismerté. A szerződés általános jellegét nem változtatja meg jelen módosítás, hiszen azokhoz szorosan tartozó munkák miatt kerül sor. Továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének a 10%-át, tekintettel arra, hogy az eredeti szerződési érték nettó 45.084.400,- Ft, így a módosítás szerinti nettó 4.030.800,- Ft pótmunka körülbelül 8,94 %-os emelésnek felel meg.
A fenti indokok alapján a felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.
2. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött jelen vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.
5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben