Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18449/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése - IV.a, IV.b, IV.c és V. munkarészek
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése - IV.a, IV.b, IV.c és V. munkarészek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71241000-9
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít.A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése - IV.a, IV.b, IV.c és V. munkarészek
IV.A) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a Déli pályaudvar bez. - Pillangó utca bez. szakaszra
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten,
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
IV.B) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a metró és a hév összekötésének Örs vezér téri átvezetésére (Pillangó utca kiz. - Rákosfalva kiz.)
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten (Geodéziai felmérés, Vonali műtárgyak, Áramellátás, Biztosító berendezés, Távközlés, Forgalomszervezés, Környezetvédelem, Építészet, Gépészet, Közmű, Közút, stb.),
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
IV.C) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a Rákosfalva bez. - Cinkota bez. szakaszra
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten (Geodéziai felmérés, Vonali műtárgyak, Áramellátás, Biztosító berendezés, Távközlés, Forgalomszervezés, Környezetvédelem, Építészet, Gépészet, Közmű, Közút, stb.),
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
V. munkarész: Engedélyezési tervek készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan
- részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten,
- részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 650
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 138 - 315830

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése - IV.a, IV.b, IV.c és V. munkarészek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.926.800.000,- Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41
Ajánlattevők: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: 1024 Budapest, Lövőház u. 37., 13842217-2-41
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§(4) bek.c) pontja, időpont:2019.08.09.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71241000-9
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít.A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése - IV.a, IV.b, IV.c és V. munkarészek
IV.A) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a Déli pályaudvar bez. - Pillangó utca bez. szakaszra
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten,
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
IV.B) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a metró és a hév összekötésének Örs vezér téri átvezetésére (Pillangó utca kiz. - Rákosfalva kiz.)
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten (Geodéziai felmérés, Vonali műtárgyak, Áramellátás, Biztosító berendezés, Távközlés, Forgalomszervezés, Környezetvédelem, Építészet, Gépészet, Közmű, Közút, stb.),
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
IV.C) munkarész: Engedélyezési tervek készítése a Rákosfalva bez. - Cinkota bez. szakaszra
- 1. részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten (Geodéziai felmérés, Vonali műtárgyak, Áramellátás, Biztosító berendezés, Távközlés, Forgalomszervezés, Környezetvédelem, Építészet, Gépészet, Közmű, Közút, stb.),
- 2. részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- 3. részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
V. munkarész: Engedélyezési tervek készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan
- részfeladat: Engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, azok Megrendelő felé történő benyújtása bírálati terv szinten,
- részfeladat: A bírálati észrevételek átvezetését követően az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása,
- részfeladat: Engedélyek megszerzése, az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltak átvezetése az engedélyezési terveken, azok Megrendelő felé történő leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 650
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1.926.800.000,-
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen 4. sz. Módosítás 2.1. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1.5., 3.1.6., 3.1.8, 3.1.9., 3.1.11., 3.1.12., 4.1.2., 4.1.3., valamint a 4.1.4. pontjait az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától tartó határozott időtartamra jön létre, Vállalkozó a Szerződés 2.1. pontja szerinti részfeladatokat munkarészenként az alábbi ütemezés szerint köteles elvégezni:
IV.b) munkarész 3.1.5.: Jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő negyvenöt (45) nap;3.1.6.: A környezetvédelmi engedély és vasúthatósági eljáráshoz szükséges üzemeltetői hozzájárulások megszerzésétől számított negyvenöt (45) nap; 3.1.7.: Jelen 4.sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő negyvenöt (45) nap, de legkésőbb a jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő négyszáztíz (410) nap; 3.1.8: Jelen 4.sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő kétszáznyolcvanöt (285) nap, de legkésőbb a jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő hatszáz ötven (650) nap; IV.c) munkarész: 3.1.10.: Jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő negyvenöt (45) nap; 3.1.11.: A környezetvédelmi engedély és vasúthatósági eljáráshoz szükséges üzemeltetői hozzájárulások megszerzésétől számított negyvenöt (45) nap; 3.1.12.: Jelen 4.sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő negyvenöt (45) nap, de legkésőbb a jelen 4. sz. Módosítás hatályba lépését követő négyszáztíz (410) nap; 3.1.13.: Jelen 4.sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő kétszáznyolcvanöt (285) nap, de legkésőbb a jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő hatszáz ötven (650) nap. V. munkarész: 3.1.14.: A Szerződés hatálybalépésétől számított 270 nap;3.1.15.: Jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő negyvenöt (45) nap; 3.1.16.:A környezetvédelmi engedély és vasúthatósági eljáráshoz szükséges üzemeltetői hozzájárulások megszerzésétől számított negyvenöt (45) nap; 3.1.17.:Jelen 4.sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő negyvenöt (45) nap, de legkésőbb a jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő négyszáztíz (410) nap; 3.1.18.:Jelen 4.sz. Módosítás 2.1.pontjában meghatározott tulajdonosi üzemeltetési jogkörről szóló döntés Megrendelővel történt hivatalos közlést követő kétszáznyolcvanöt (285) nap, de legkésőbb a jelen 4.sz. Módosítás hatályba lépését követő hatszáz ötven (650) nap." "Szerződés 2.1.2.pontjában meghatározott IV.b)munkarész, azaz a Szerződés 3.1.4.-3.1.6.részfeladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően nettó 375.950.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó háromszázhetvenötmillió-kilencszázötvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó az alábbiak szerinti bontásban:3.1.5.:10%, 37 595 000,-;3.1.6.:25%,93 987 500,-;3.1.7.:5%,18 797 500,-;3.1.8.:30%,112 785 000,-." "A Szerződés 2.1.3. pontjában meghatározott IV.c) munkarész, azaz a Szerződés 3.1.7.-3.1.9.részfeladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően nettó 723.950.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hétszázhuszonhárommillió-kilencszázötvenezer forint plusz Általános Forgalmi Adó az alábbiak szerinti bontásban: 3.1.10.:10%,72 395 000,-;3.1.11.:25%,180 987 500,-;3.1.12.:5%,36 197 500,-;3.1.13.:30%,217 185 000,-."Szerződés 2.1.4. pontjában meghatározott V. munkarész, azaz a Szerződés 3.1.10.-3.1.12.részfeladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően nettó 796.950.000,- Ft + ÁFA,azaz nettó hétszázkilencvenhatmillió-kilencszázötvenezer forint:3.1.15:10%,79 695 000,-;3.1.16.:25%,199 237 500,-;3.1.17.:5%,39 847 500,-; 3.1.18.:30%,239 085 000,."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: IV.b,IV.c munkarész:Az építési engedélykérelmek benyújtásához szükséges tisztázni az üzemeltetés kérdéseit. Döntés szükséges abban a kérdésben, hogy meddig a BKV Zrt. és meddig a MÁV-HÉV Zrt. az újonnan épített infrastruktúra üzemeltetője, mely kérdésben a Fővárosi Önkormányzat és az Innováció és Technológiai Minisztérium közötti megállapodás szükséges. Ezen döntés meghozataláig, megállapodás megkötéséig a Vállalkozó nem képes benyújtani az engedélyeztetési terveket engedélyezésre.V. munkarész: Vállalkozó akadályközlést nyújtott be Megrendelő részére az V. m.rész tekintetében is, melyben jelzi számunkra,hogy a Szerződés tárgyát képező projekt eredményeként összekötésre kerülő metró-HÉV vonal üzemeltetőjére vonatkozó döntésig a Tervező nem tudja az V. m.rész tekintetében sem benyújtani a terveket engedélyeztetésre.A bemutatott ütemterv alapján a részteljesítési határidőknek, az egyes részteljesítések műszaki tartalmának, részszámlázás százalékos megosztásának módosítása indokolt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1.926.800.000,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1.926.800.000,- Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben