Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18751/2019
CPV Kód:34941000-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési Főigazgatóság Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási Igazgatóság Készlet és Raktárgazdálkodási Osztály 1131 Budapest, Madridi u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HR System Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmásné Deáki Andrea
Telefon: +36 305684607
E-mail: csizmasne.deaki.andrea@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elemes csonka gúla alakú vasúti keresztaljakhoz
Hivatkozási szám: EKR000449902019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34941000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A szerződés értéke nettó 120.000.000,-HUF keretösszegben nettó 92.000.000,- HUF lehívási kötelezettséggel.
Hozzávetőlegesen a becsült érték alapján tervezett mennyiség: összesen 125.100 db, 96.000 db lehívási kötelezettséggel.
Elemes csonka gúla alakú műanyagbetét vasúti beton keresztaljakhoz, ezen belül
- 4A jelű műanyag betét ( HRA -B/1 jelű 3 részből álló vízszintesen osztott vasúti műanyag betét B jelű vasúti betonaljba
- 4B jelű műanyag betét (HRA-TU/1 jelű 3 részből álló vízszintesen osztott vasúti műanyag betét TU jelű vasúti betonaljba és
Valamint soklapú vágott betét (HRA-FA/1 jelű soklapú vágott menettel ellátott vasúti mű-anyag betét
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elemes csonka gúla alakú műanyagbetét vasúti beton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34941000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Beszerzési Főigazgatóság
Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási Igazgatóság
Készlet és Raktárgazdálkodási Osztály
1131 Budapest, Madridi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés értéke nettó 120.000.000,-HUF keretösszegben nettó 92.000.000,- HUF lehívási kötelezettséggel.
Hozzávetőlegesen a becsült érték alapján tervezett mennyiség: összesen 125.100 db, 96.000 db lehívási kötelezettséggel.
Elemes csonka gúla alakú műanyagbetét vasúti beton keresztaljakhoz, ezen belül
- 4A jelű műanyag betét ( HRA -B/1 jelű 3 részből álló vízszintesen osztott vasúti műanyag betét B jelű vasúti betonaljba
- 4B jelű műanyag betét (HRA-TU/1 jelű 3 részből álló vízszintesen osztott vasúti műanyag betét TU jelű vasúti betonaljba és
Valamint soklapú vágott betét (HRA-FA/1 jelű soklapú vágott menettel ellátott vasúti mű-anyag betét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 120.000.000,- HUF keretösszegből az alábbiak szerint lehívási kötelezettséget vállal: nettó 92.000.000,- HUF keretösszegre további 28.000.000,- HUF értékbeli opcióval adásvételi keretszerződés keretében. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti ajánlatkérő opcionális résznek: 28.000.000,- HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések keretében fog lehívni igény szerint.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 4A és 4B jelű műanyag betét és soklapú vágott betét beszerzése
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HR System Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla Út 46/B I.em 13.
Város: Dabas
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.meszaros@hrsystemhungary.com
Telefon: +36 709445347
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24713926213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő azért alkalmazza a 137. § (2) bekezdését, mert a Kbt. 103.§ (5) bekezdése előírja. Az V.1.3.) pont NUTS-kód: HU110.
A II.1.6) érték: 120.000.000,-HUF. Az V.1.4) pont szerződés/rész végleges összértéke: 120.000.000,-HUF.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges