Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1889/2019
CPV Kód:50113100-1
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/kozbeszerzesek
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Van Hool autóbuszok vázjavítása (BKV Zrt.T-181/18)
Hivatkozási szám: EKR001132362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50113100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VH AG 300 autóbuszok: 15 db (+5 db) jármű vázszerkezet szükség szerinti javítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24345 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 006 - 010446
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vállalkozási keretszerződés keretében Van Hool new AG300 autóbuszok vázjavítása
Teljes mennyiség: 15 db (+5 db) jármű vázszerkezet szükség szerinti javítása 24 hónapos időtartamra
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében a járművek helyszíni megtekintését biztosítja.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
• az általa vállalt jótállás időtartamáról, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap;
• hogy a javításhoz a járművek elszállítását, valamint a javítást követően Ajánlatkérő telephelyére történő visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• hogy az elfogadott, jótállás körébe tartozó meghibásodásából eredő következménykárokat az ajánlatkérő részére megtéríti;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog az autóbuszok vázjavításához szükséges valamennyi műszaki, technikai berendezéssel;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan javítási utasítással technológiával, amely alapján a vázjavítás szakszerűen elvégezhető;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan mértékű technikai műszaki kapacitással, amely alapján egyidejűleg legalább 2 db csuklós jármű fogadását, javítását és vizsgafelkészítését tudja biztosítani;
• hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- ajánlattevőnek nyertessége esetén biztosítania kell, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
- ajánlatevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• hogy amennyiben a minőségirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentum a szerződés teljesítése során érvényét veszíti, gondoskodik annak megújításáról, érvényben tartásáról;
• hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Vállalkozási keretszerződés keretében Van Hool new AG300 autóbuszok vázjavítása
Teljes mennyiség: 15 db (+5 db) jármű vázszerkezet szükség szerinti javítása 24 hónapos időtartamra
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében a járművek helyszíni megtekintését biztosítja.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
• az általa vállalt jótállás időtartamáról, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap;
• hogy a javításhoz a járművek elszállítását, valamint a javítást követően Ajánlatkérő telephelyére történő visszaszállítását biztosítja, melynek ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza;
• hogy az elfogadott, jótállás körébe tartozó meghibásodásából eredő következménykárokat az ajánlatkérő részére megtéríti;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog az autóbuszok vázjavításához szükséges valamennyi műszaki, technikai berendezéssel;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan javítási utasítással technológiával, amely alapján a vázjavítás szakszerűen elvégezhető;
• hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan mértékű technikai műszaki kapacitással, amely alapján egyidejűleg legalább 2 db csuklós jármű fogadását, javítását és vizsgafelkészítését tudja biztosítani;
• hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- ajánlattevőnek nyertessége esetén biztosítania kell, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja;
- ajánlatevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• hogy amennyiben a minőségirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentum a szerződés teljesítése során érvényét veszíti, gondoskodik annak megújításáról, érvényben tartásáról;
• hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a jelen korrigendum feladásával egyidejűleg a további közbeszerzési dokumentumokat (közbeszerzési útmutató, műszaki leírás, szerződéstervezet) is módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ