Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1902/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Csengele Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6765 Csengele, Május 1. utca 46., hrsz: 105/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jéga 2000 Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csengele Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17183
Postai cím: Petőfi utca 13.
Város: Csengele
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Tibor jegyző
Telefon: +36 62586575
E-mail: jegyzo@csengele.hu
Fax: +36 63571901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csengele.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltató fejlesztése Csengelén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi szolgáltató fejlesztése Csengelén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6765 Csengele, Május 1. utca 46., hrsz: 105/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi szolgáltató fejlesztése Csengelén:
Meglévő védőnői épület átalakításával, bővítésével védőnői és orvosi rendelő épület kialakítása.
Meglévő épület beépített alapterülete: 83,00 m2
Tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 259,62 m2
Épületen végzendő főbb munkák:
A meglévő épület vasbeton sávalappal, talpkoszorúval, blokktégla falazattal, gerendás
födémszerkezettel, fa tetőszerkezettel, kerámia cserépfedéssel készült.
A tervezett építési munka keretében a meglévő épület esetén a tetőszerkezet, belső
válaszfalak elbontásra kerülnek. A nyílászárókat a tervezett helyiség igénynek megfelelően át kell alakítani. A meglévő épületrész új vízszigetelést, és homlokzati
hőszigetelést kap.
A meglévő épülethez illesztve, azt kibővítve készül a tervezett épület.
Az új épület szerkezetek esetén az alapozás beton sávalappal, vasbeton talpgerendával,
blokktégla falazattal, gerendás-béléstestes födémszerkezettel, fa tetőszerkezettel, kerámia cserépfedéssel készül. Az épület utólagos homlokzati hőszigetelést kap.
A szükséges épületvillamossági és épületgépészeti munkák elvégzésre kerülnek.
Teljes körű akadálymentesítési követelményeket kell teljesíteni a védőnői és orvosi rendelőbe érkező betegek számára.
Egyfázisú napelemes rendszer telepítése az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva,
(polikristályos napelem, cseréptetőre telepítve kompletten, 4,0-5,0kW teljesítmény között).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3383 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi szolgáltató fejlesztése Csengelén, vállalkozási szerződés keretében.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jéga 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u.11.
Város: Pusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6769
Ország: HU
E-mail: jegabt75@gmail.com
Telefon: +36 302860664
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61257536
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6765 Csengele, Május 1. utca 46., hrsz: 105/4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
Változatlan marad, azaz:
Egészségügyi szolgáltató fejlesztése Csengelén:
Meglévő védőnői épület átalakításával, bővítésével védőnői és orvosi rendelő épület kialakítása.
Meglévő épület beépített alapterülete: 83,00 m2
Tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 259,62 m2
Épületen végzendő főbb munkák:
A meglévő épület vasbeton sávalappal, talpkoszorúval, blokktégla falazattal, gerendás
födémszerkezettel, fa tetőszerkezettel, kerámia cserépfedéssel készült.
A tervezett építési munka keretében a meglévő épület esetén a tetőszerkezet, belső
válaszfalak elbontásra kerülnek. A nyílászárókat a tervezett helyiség igénynek megfelelően át kell alakítani. A meglévő épületrész új vízszigetelést, és homlokzati
hőszigetelést kap.
A meglévő épülethez illesztve, azt kibővítve készül a tervezett épület.
Az új épület szerkezetek esetén az alapozás beton sávalappal, vasbeton talpgerendával,
blokktégla falazattal, gerendás-béléstestes födémszerkezettel, fa tetőszerkezettel, kerámia cserépfedéssel készül. Az épület utólagos homlokzati hőszigetelést kap.
A szükséges épületvillamossági és épületgépészeti munkák elvégzésre kerülnek.
Teljes körű akadálymentesítési követelményeket kell teljesíteni a védőnői és orvosi rendelőbe érkező betegek számára.
Egyfázisú napelemes rendszer telepítése az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva,
(polikristályos napelem, cseréptetőre telepítve kompletten, 4,0-5,0kW teljesítmény között).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61257536
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jéga 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u.11.
Város: Pusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6769
Ország: HU
E-mail: jegabt75@gmail.com
Telefon: +36 302860664
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő az eredeti szerződésben foglalt 2018.07.30. helyett 2018.11.15-re módosul.
A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nyári záporok okozta beázások miatt a belső munkálatokat a Kivitelező nem tudja addig folytatni, amíg az épület ki nem szárad.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61257536 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61257536 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben