Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19055/2019
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Piarista Rend Magyar Tartománya
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DMB Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Piarista Rend Magyar Tartománya
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95500003
Postai cím: Piarista Köz 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Júlia
Telefon: +36 305395860
E-mail: puskas.julia@piarista.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://piarista.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsai tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000342452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsai tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71243000-3
71244000-0
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a Nagykanizsai Piarista Iskolaközpont felújításához és bővítéséhez szükséges vázlatterv, továbbá engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
A) A projekt bemutatása
A Nagykanizsai Piarista iskolaközpont területén, az aktív oktatási és közösségi életnek köszönhetően az intézmény épületei folyamatos fejlesztésre, felújításra illetve bővítésre szorulnak. Korábban kialakításra került egy fiú és egy leánykollégium a meglévő épületekben. Az elmúlt öt éven belül megújult az általános iskola épülete, valamint az iskola toldalékaként négycsoportos óvodával bővült a létesítmény. Tavaly nyáron új főbejárat és porta épült az intézménybe érkezők fogadására. Az iskola pedagógiai megújulásával egyidőben, a jövő évre tervezett fejlesztéseknek köszönhetően megújul az iskolaközpont központi épülete a gimnázium, elhelyezésre kerül egy új, nagyméretű tornaterem, egy főzőkonyha diákétkezővel és ezzel párhuzamosan megtörténik a szabad udvarterek revitalizációja, sportpályákkal, közösségi terekkel.
A fejlesztéssel érintett funkciók, épületek:
• meglévő, korszerűtlen konyhaépület, kisméretű tornaterem és étkező bontása
• 16 tantermes gimnázium: meglévő épület felújítása, bővítése; oktatási terek megújítása, közösségi terek kialakítása
• Tornaterem: új 20*40 méteres sportpálya kialakítása, szabvány szerint kialakított öltözőkkel, konditeremmel, szertárral és tanári helyiséggel
• Étterem és konyha: alternatív megoldás keresése a gimnázium étkezési és egyéb közösségi céljait ellátó nagy méretű étkező, és a teljes intézmény ellátását biztosító főzőkonyha elhelyezésére
• Udvar és külső terek rendezése: szabadtéri sportpálya kialakítása, közlekedési rendszer tervezése, zöldfelületek és külső közösségi területek kialakítása
• Telken belüli parkolás: a szűkös zöldterületek védelme érdekében, a hatályos jogszabályokban meghatározott, telken belül elhelyezendő gépjárművek tárolását terepszint alatti elhelyezéssel kell biztosítani. Az előírások betartása mellett min. 25 db gépjármű elhelyezése szükséges.
Területi kimutatás
• Gimnázium épület a bővítés után közlekedőkkel – nettó 4000 m2
• Tornaterem épülete öltözőkkel, közlekedőkkel – nettó 2500 m2
• Étterem és konyha funkció – nettó 760 m2
• Szabadtéri sportpálya és közösségi célokra használható külső területek – nettó 5900 m2
• Mélygarázs: 600 m2
B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
- Vázlatterv készítése az épületegyüttesre és a külső környezetre kiterjedően.
- Engedélyezési tervdokumentáció (illetve a bontandó épületekre bontási tervdokumentáció) készítése az épületegyüttesre (ideértve a belsőépítészetet is) és a külső környezetre kiterjedően az Ajánlatkérő által elfogadott koncepció alapján.
- Kivitelezési tervdokumentáció készítése az épületegyüttesre (ideértve a belsőépítészetet is) és a külső környezetre kiterjedően a jogerős építési engedély alapján.
- Közreműködés a kivitelezési tervdokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenységek (köz)beszerzésére vonatkozó eljárásokban.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 178 - 403813

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykanizsai tervezési feladatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DMB Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16352607
Postai cím: Frankel Leó Út 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@dmbmuterem.hu
Telefon: +36 208280926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 150000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) pontokban 10 hónapos időtartamként a szerződés egyes ütemeinek átfutási idejeinek összegét határozta meg, összhangban a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény tartalmával. A szerződésmódosítás időpontjában (2019.09.13.) időpontjában a szerződés hatályos, a szerződés III. ütemének teljesítése van folyamatban, a szerződésmódosítás az eredeti szerződés bármilyen határidejének módosítására nem terjed ki.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71243000-3
71244000-0
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Nagykanizsai Piarista Iskolaközpont felújításához és bővítéséhez szükséges vázlatterv, továbbá engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
A) A projekt bemutatása
A Nagykanizsai Piarista iskolaközpont területén, az aktív oktatási és közösségi életnek köszönhetően az intézmény épületei folyamatos fejlesztésre, felújításra illetve bővítésre szorulnak. Korábban kialakításra került egy fiú és egy leánykollégium a meglévő épületekben. Az elmúlt öt éven belül megújult az általános iskola épülete, valamint az iskola toldalékaként négycsoportos óvodával bővült a létesítmény. Tavaly nyáron új főbejárat és porta épült az intézménybe érkezők fogadására. Az iskola pedagógiai megújulásával egyidőben, a jövő évre tervezett fejlesztéseknek köszönhetően megújul az iskolaközpont központi épülete a gimnázium, elhelyezésre kerül egy új, nagyméretű tornaterem, egy főzőkonyha diákétkezővel és ezzel párhuzamosan megtörténik a szabad udvarterek revitalizációja, sportpályákkal, közösségi terekkel.
A fejlesztéssel érintett funkciók, épületek:
• meglévő, korszerűtlen konyhaépület, kisméretű tornaterem és étkező bontása
• 16 tantermes gimnázium: meglévő épület felújítása, bővítése; oktatási terek megújítása, közösségi terek kialakítása
• Tornaterem: új 20*40 méteres sportpálya kialakítása, szabvány szerint kialakított öltözőkkel, konditeremmel, szertárral és tanári helyiséggel
• Étterem és konyha: alternatív megoldás keresése a gimnázium étkezési és egyéb közösségi céljait ellátó nagy méretű étkező, és a teljes intézmény ellátását biztosító főzőkonyha elhelyezésére
• Udvar és külső terek rendezése: szabadtéri sportpálya kialakítása, közlekedési rendszer tervezése, zöldfelületek és külső közösségi területek kialakítása
• Telken belüli parkolás: a szűkös zöldterületek védelme érdekében, a hatályos jogszabályokban meghatározott, telken belül elhelyezendő gépjárművek tárolását terepszint alatti elhelyezéssel kell biztosítani. Az előírások betartása mellett min. 25 db gépjármű elhelyezése szükséges.
Területi kimutatás
• Gimnázium épület a bővítés után közlekedőkkel – nettó 4000 m2
• Tornaterem épülete öltözőkkel, közlekedőkkel – nettó 2500 m2
• Étterem és konyha funkció – nettó 760 m2
• Szabadtéri sportpálya és közösségi célokra használható külső területek – nettó 5900 m2
• Mélygarázs: 600 m2
B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
- Vázlatterv készítése az épületegyüttesre és a külső környezetre kiterjedően.
- Engedélyezési tervdokumentáció (illetve a bontandó épületekre bontási tervdokumentáció) készítése az épületegyüttesre (ideértve a belsőépítészetet is) és a külső környezetre kiterjedően az Ajánlatkérő által elfogadott koncepció alapján.
- Kivitelezési tervdokumentáció készítése az épületegyüttesre (ideértve a belsőépítészetet is) és a külső környezetre kiterjedően a jogerős építési engedély alapján.
- Közreműködés a kivitelezési tervdokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenységek (köz)beszerzésére vonatkozó eljárásokban.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 164500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DMB Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16352607
Postai cím: Frankel Leó Út 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@dmbmuterem.hu
Telefon: +36 208280926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1) A szerződésmódosítás kelte: 2019.09.13.
2) 1. A Sz.mód. okai
1.1. Felek rögzítik, hogy mind a közbeszerzési eljárásban, mind a Vállalkozási Szerződés (V. Sz.) 1. sz. mell.-ben egyértelműen rögzítésre került, hogy Vállalkozó (V.) Szolgáltatása a Projektingatlanon (Pi.) található meglévő gimnázium épületre, az új tornateremre, az udvar és külső terek rendezésére, továbbá a mélygarázs kialakítására terjed ki. Megrendelő (M.) az említett dokumentumok ún. tervezési program részében utalt arra, hogy az említett épületeken túl „az étterem és konyha elhelyezésére a fiúkollégium kihasználatlan területei szükség esetén felhasználhatóak”.
1.2. A V. Sz. teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban: Kieg. Sz.) az alábbiak szerint:
a) A V. Sz. szerinti ún. I. ütem (vázlattervezés) során a Pi.-ban működő oktatási intézmény vezetése jelezte, hogy a gimn. épületben lehetőség szerint további oktatási célú terület(eke)t, vagyis speciális tantermeket kíván kialakítani, így az eredeti tervezési programban még a gimn. épületében elképzelt adminisztratív és üzemeltetési jellegű funkciókat betöltő egyes helyiségeket (gazdasági iroda, takarítói és karbantartói öltözők-tartozkódok) új helyszíneken kell elhelyezni. Az említett funkciók a tervezési feladatokkal eredetileg nem érintett ún. lánykoll. épületében kerültek elhelyezésre, V. a V. Sz. szerinti tervezési feladatait a lánykoll.-ra történő kiterjesztéssel, illetve a gimn. épületben kialakítandó további tantermek megtervezésével teljesítette.
b) A V. Sz. szerinti ún. I. ütem (vázlattervezés) során a Projektingatlanban működő oktatási intézmény vezetése szintén jelezte, hogy a hallgatói önkormányzat részére iroda- és előadóhelyiségek kialakítása is szükséges lenne összhangban a kalazanciusi identitáshoz illő korszerű pedagógiai metodikával. A kérdéses helyiségek elhelyezésére az ún. fiúkoll. épületében került sor a vázlattervezés folyamatában.
1.3. M. a Kieg. Sz. keretében az eredeti V. Sz. részét nem képező, új helyszíneken (kb. 800 m2 alapterületen) várta el a V.-tól új vagy az eredeti helyszínekről területi korlátok miatt kiszorult funkciók megtervezését. V. a Kieg. Sz.-t az eredeti teljesítési határidőkön belül megvalósíthatónak ítélte, mindazonáltal tájékoztatta M.-t, hogy a Kieg. Sz. többletidőráfordítást igényel, mellyel a közbeszerzési eljárásban tett ajánlattétele során felelősen nem kalkulálhatott.
1.4. A Kieg. Sz. összesített ellenértéke 14500000,- Ft + ÁFA.
1.5. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a V. Sz.t, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el a V. Sz. szerinti váll.-i díj 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét és illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez.
1.6. A Kieg. Sz. az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaz, illetve azok illeszkednek a V. Sz. jellegéhez, hiszen a Kieg. Sz. a Pi. teljes funkcionalitására kiterjedő fejlesztését biztosítja a Projekt, mint végeredmény megvalósíthatósága érdekében. A Kieg. Sz. értéke nem haladja meg a V. Sz.ben rögzített váll.-i díj 10%-át.
1.7. M. az előadottakkal összefüggésben a V. Sz. módosítását kezdeményezte a Kieg. Sz., mint egyértelmű váll.-i többletfeladat rögzítése céljából.
2. A V. Sz. módosított rendelkezései
2.1. A V. Sz. 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy M. megrendeli, V. pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített Szolgáltatáshoz kapcsolódóan további munkák elvégzését a jelen szerződés, nevezetesen az ún. lánykollégium és fiúkollégium épületekben elhelyezendő funkciók megtervezésére (a továbbiakban: Kieg. Sz.). A Kieg. Sz.-ra vonatkozó feltételeket a jelen szerződés és annak 3. sz. melléklete tartalmazza. (...)”
FOLYT. A VII.2.2) PONTBAN
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A VII.2.1) PONT FOLYTATÁSA:
„(...) A Kieg. Sz. tekintetében – a jelen szerződés külön előírásának hiányában – a Szolgáltatásra irányadó rendelkezések alkalmazandóak.”
2.2. A V. Sz. kiegészül a következő 6.1.1. ponttal:
„6.1.1. V.-t a jelen szerződésben rögzített ún. Kieg. Sz. szerinti feladatok M. által igazolt teljesítése esetén 14.500.000,- Ft + ÁFA összegű váll.-i díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti díj tartalmazza az I-IV. ütemek teljes díját a Kieg. Sz. tekintetében.”
2.3. A V. Sz. 6.6. pontja kiegészül a következő e) alponttal:
„[6.6. V. igazolt teljesítés (3.15. pont) esetén az alábbi fizetési ütemezésű részszámlák, illetve végszámla benyújtására jogosult:]
e) V. a Kieg. Sz. I-III. üteme szerinti feladatok teljesítését követően – a M. által igazolt teljesítés esetén – jogosult számla kiállítására, melynek összege a 6.1.1. pont szerinti díj 100%-a.”
2.4. A V. Sz. 3. sz. mellékletként kiegészül a jelen Sz.mód. 1. sz. mellékletével.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 150000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 164500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben