Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19085/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1011 Budapest, Fő utca 44-50; Iskola u. 27. hrsz.: 14133 A és B épületének energetikai felújítása;Budapest, Róna u. 54-56., 1149; hrsz.: 31951/4;a Gyorskocsi utcai irodaépület - KKM Gyorskocsi utcai épülete 13860 HRSZ; Gyorskocsi utca 46. ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejl.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: szalma.borbala@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Demény Ádám
Telefon: +36 17951690
E-mail: info@kev.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000700272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000700272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejl.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEF által üzem.kormányz.épületek energ.feluj 3 rt.
Hivatkozási szám: EKR000700272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 3 részterületen:
1.részterület: Az ITM 1011 Budapest, Fő utca 44-50; Iskola u. 27. hrsz.: 14133 A és B épületének energetikai felújítása
2.részterület: A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Róna utcai épülete épületeinek energetikai felújítása
3.részterület: A Gyorskocsi utcai irodaépület – KKM Gyorskocsi utcai épülete 13860 HRSZ; Gyorskocsi utca 46. ingatlan energetikai felújítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ITM 1011 Bp., Fő u.44-50;Iskola u. 27;hrsz.: 14133
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Fő utca 44-50; Iskola u. 27. hrsz.: 14133 A és B épületének energetikai felújítása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt az ITM Fő utcai épületegyüttesének ; 1011 Budapest, Fő utca 44-50. hrsz.: 14133 A és B épületeit érinti. A „B” épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek elavultak, a helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel üzemeltethető. A „B” épület vonatkozásában az épületenergetikai beruházás a határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, mindkét épületet érintően a fűtési, hűtési, és használati melegvíz rendszer korszerűsítését, hő- és füstelvezető (RWA) rendszert, hűtőgépek cseréjét levegő-víz hőszivattyúra, valamint a meglévő napkollektoros rendszer felújítását és villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak a „B” épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó épületgépészeti felújítási munkák keretében szükséges megoldani mindkét épület esetében a fűtési rendszer szabályozhatóságát, a hűtési rendszer korszerűsítését hőszivattyús folyadékhűtő kiépítésével, valamint a hő- és füstelvezető (RWA) rendszert is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá felújításra kell kerülnie napkollektoros rendszernek és kiépítésre kell kerülnie a napelemes rendszernek.
Az épületvillamossági munkák keretében fel kell újítani az épület villámvédelmi rendszerét, figyelembe véve a telepítésre kerülő új napelemes rendszert.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 2377,53 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapos tető hő-és vízszigetelése 688 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot lemez 16 cm vastagságban 2089,6 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás és termoszelep csere 72 db
Hűtőgép cseréje kompakt hőszivattyús folyadékhűtő és és hozzá kapcsolódó alkatrészei
2 db
Kétcsöves fan-coilok vízoldali bekötés korszerűsítése, légterelő elemek cseréje A és B épületen
1 klt
Hő- és füstelvezető RWA-B jelű rendszer terv szerinti kialakítással, légpótló valamint hő-és füstelvezető 24V-os motoros nyílászárók és szintenkénti vésznyomók kábelezésével, bekötésével kompletten épület szintjei: 10 szint + tetőfelépítmény
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napkollektoros energiarendszer felújítása 1 klt
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 35,97 kWp (110db 327Wp napelem)
A részleteket a műszaki leírás tartalmazz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4 Az M.2.1 alk. követelményen felüli további szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel Folyt IV.1.6 pontban 8
5 3. Jótállás (kötelező 36 hónapos jótálláson felül egész hónapban megadva: min. 0 hónap-maximum 24 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek. al. rögzíti, hogy az eljárást megind. felhívásban, közbeszerzési dokum.ban meghat. gyártm., eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra v. védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Egyenért. igazolása AT feladata.

II.2.1)
Elnevezés: NISZ Róna u. épület energ.felúj.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Róna u. 54-56., 1149; hrsz.: 31951/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Róna utca 54-56. sz. alatti épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de az elavult határoló szerkezetek és a helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel üzemeltethetők. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és lapostető utólagos hőszigetelését, nyílászárószerkezetek cseréjét, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó épületgépészeti felújítási munkák keretében beépítésre kell kerülniük hőmennyiségmérőknek és korszerű kondenzációs kazánoknak HMV tároló elhelyezéssel.
Az épületvillamossági munkák keretében fel kell újítani az épület villámvédelmi rendszerét, figyelembe véve a telepítésre kerülő új napelemes rendszert.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Torony épület, Lepény épület, Raktár épület:
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 3 286 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati, lábazati, tűzgátló sávok kialakítása és koszorú hőszigetelési rendszer kialakítása 3 114 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1 066,35 m2 (206 db)
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Kondenzációs kazán beépítése kaszkád szabályozással, füstgázelvezető rendszerrel
kazán 200-W 4 db
HMV tároló kiépítése 1000 l 2 db
Strangszabályzás kapcsolódó munkáival 1 klt
Hőmennyiségmérő 5 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival:
Napelemes rendszer telepítése 265 Wp 257 db napelem DC teljesítmény 68,105 kWp, inverter 3db csatlakozási teljesítmény 60 kVA.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes költségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal minden műszaki és egyéb paraméterében megegyező teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbes
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4 Az M.2.1 alk. követelményen felüli további szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és épületenergetikai felújítás Folyt IV.1.6 pontban 8
5 3. Jótállás (kötelező 36 hónapos jótálláson felül egész hónapban megadva: min. 0 hónap-maximum 24 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00003
II.2.14) További információ:
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek. al. rögzíti, hogy az eljárást megind. felhívásban, közbeszerzési dokum.ban meghat. gyártm., eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra v. védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Egyenért. igazolása AT feladata.

II.2.1)
Elnevezés: KKM Gyorskocsi u. ép. 13860 HRSZ; Gyorskocsi u.46.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: a Gyorskocsi utcai irodaépület - KKM Gyorskocsi utcai épülete 13860 HRSZ; Gyorskocsi utca 46. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Közbeszerzési és ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a KKM Gyorskocsi utca 46. sz. alatti (hrsz.: 13860) épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel üzemeltethető. Az épületenergetikai beruházás az épület határoló felületeinek korszerűsítését, hőszigetelését (nyílászárók, homlokzat, lapostető, attikafal), a fűtési és HMV rendszer korszerűsítését és felújítását valamint épületfelügyeleti rendszer kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőnek. A lapostető hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a tetőn található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat, egyes ablakok árnyékolókkal.
Szükséges az épület esetében a fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, új szabályozással továbbá a radiátorok termosztatikus típusú szeleppel történő felszerelésével. Beépítésre kerül egy új épületfelügyeleti rendszer. Megépül a lapostetőre egy új akusztikai zajvédő fal.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 78,02 m2
motoros mozgatású külső oldali alu. árnyékoló 8 db
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 191 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 483,4 m2
Alulról hűlő felület hőszigetelése
Pincefödém hőszigetelése 48 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Új akusztikai zajvédő fal építése 1 tétel
Fűtési és HMV hálózat korszerűsítése, új szabályozással és új keringtetés kiépítésével 1 tétel
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 40 db
Épületautomatizálás
Energiamenedzsment eszköz telepítése 1 tétel
A felújításra kerülő épület a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesz, a Vállalkozónak el kell fogadni, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 4
4 2.4 Az M.2.1 alk. követelményen felüli további szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és épületenergetikai felújítás Folyt IV.1.6 pontban 8
5 3. Jótállás (kötelező 36 hónapos jótálláson felül egész hónapban megadva: min. 0 hónap-maximum 24 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00003
II.2.14) További információ:
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek. al. rögzíti, hogy az eljárást megind. felhívásban, közbeszerzési dokum.ban meghat. gyártm., eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra v. védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Egyenért. igazolása AT feladata.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben(a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót,amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra. Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek.,valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra. Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően –AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re., Folytatás a felhívás VI.4.3.pontjában
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen
1. részterület esetén: az 600 000 000,- Ft-ot.
2. részterület esetén: a 470 000 000,- Ft-ot.
3. részterület esetén: a 40 000 000,- Ft-ot.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1 alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. részt.:
M1)1. 1500 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 1700 m2 nyílászáró csere tárgyú referenciát
M1)3. 26 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát
M1)4. 500 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát
2. részt.:
M1)1. 2300 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 790 m2 nyílászáró csere tárgyú referenciát
M1)3. 40 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát
M1)4. 2400 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát
3. részt.:
M1)1. 360 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 50 m2 nyílászáró csere tárgyú referenciát
M1)3. 140 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha mindhárom részterület esetében nem mutat be részterületenként:
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.1. sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.1. sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra jelölhető.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késed. kötbér: A nettó Vállalkozói Díj (VD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A NVD 20 %-a. Jótállási kötelezetts: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jóteljesítési biztosíték: Kbt. 134.§(3) bek. alapján, a nettó VD 5%-a.AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek. szerint nyilatkoznia szükséges. Igényelhető előleg mértéke: 5%. A szerződés finanszírozás a KEHOP- 5.2.2-16-2016-00003 sz. projekt forrásaiból. Támogatási intenzitás mértéke 100% amely módosulhat. Finansz.formája utófinansz. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.7 db rész-, 1db végszámla. Irányadó Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Kr., AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a,2015. évi CXIII. törvény, 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Kr. Az aj.tétel, a szerz.,elszámolás kifizetések pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: A 2.4. értékelési szempont minden részterület egységesen:
2.4 Az M.2.1 alk. követelményen felüli további szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és épületenergetikai felújítás és/vagy építés során projekt- és/vagy építésvezetői gyakorlattal rendelkeznek (fő, min.0, max.3 fő)
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges EKRr. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek, Kbt. 35.§(2a) bek, Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának (1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.
7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek. nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is.
8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig 1. részterület esetében: legalább 200 000 000 HUF/év, valamint 400 000 000 HUF/kár összegű, 2. részterület esetében: 300 000 000 HUF/év, valamint 150 000 000 HUF/kár összegű; 3. részterület esetében 26 000 000 HUF/év, valamint 13 000 000 HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal(pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is),és az értékelési részszempontokra jelölt szakemberek ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
13. AK helyszíni bejárást tart: 1. rész: 1011 Fő u. 44-50. 2019. október 18. 10:00 óra; 2. rész: 1149 Róna u. 54-56. 2019. október 16. 9:00 óra; 3. rész: 1027 Gyorskocsi u. 46. 2019. október 15. 10:00 óra
14. A Kbt.75.§(2) bek.e) pontban foglalt eredménytelens ok alkalm.ra kerül.
15. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.
16. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
17. Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre.
18. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6) bek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Folyt. a III.1.1.ponthoz:
SZ/1. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani
VI.3. pont folytatása
19. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Adható pontszám: 0-10. Módszer: Az 1. értékelési részszempont (ajánlati ár) tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra. Minőségi szempontok: a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet A1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra. Részletes ismertetés a KD-ban.
20. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság mint megrendelő köti meg.
21. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Gyurcsik Nóra (lajstromszáma: 00847) 1061 Budapest, Andrássy út 17. II.em 9. gyurcsik.nora@provitalzrt.hu
22. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
23. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
24. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
25. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
26. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t
27. Tartalékkeret nincs.
II.2.4 pontokhoz minden rész tekintetében:
AK a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges
lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.
II.2.4 ponthoz 1. rész:
A felújításra kerülő épület a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesz, a Vállalkozónak el kell fogadni, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák